Συνάρτηση RAND

Αποδίδει έναν τυχαίο αριθμό ομοιόμορφης κατανομής, που είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 0 και μικρότερος του 1. Κάθε φορά που υπολογίζετε το φύλλο εργασίας, αποδίδεται ένας νέος τυχαίος πραγματικός αριθμός.

Σύνταξη

RAND( )

Παρατηρήσεις

  • Για να παραχθεί ένας τυχαίος πραγματικός αριθμός μεταξύ a και b, χρησιμοποιήστε τον τύπο:

RAND()*(b-a)+a

  • Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση RAND για την παραγωγή ενός τυχαίου αριθμού, αλλά δεν θέλετε να αλλάζουν οι αριθμοί κάθε φορά που υπολογίζετε το κελί, μπορείτε να καταχωρήσετε τον τύπο =RAND() στη γραμμή τύπων και να πιέσετε το πλήκτρο F9, για να αντικαταστήσετε τον τύπο με έναν τυχαίο αριθμό.

Παράδειγμα

Το παράδειγμα θα είναι πιο κατανοητό, αν το αντιγράψετε σε ένα κενό φύλλο εργασίας.

ΕμφάνισηΤρόπος αντιγραφής παραδείγματος

  • Δημιουργήστε ένα κενό βιβλίο ή φύλλο εργασίας.
  • Επιλέξτε το παράδειγμα στο θέμα της Βοήθειας.

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ   Μην επιλέξετε τις κεφαλίδες στήλης ή γραμμής.

Επιλογή παραδείγματος από τη Βοήθεια

Επιλογή παραδείγματος από τη Βοήθεια
  • Πατήστε CTRL+C.
  • Στο φύλλο εργασίας, επιλέξτε το κελί A1 και πατήστε CTRL+V.
  • Για εναλλαγή μεταξύ της προβολής των αποτελεσμάτων και της προβολής των τύπων από τους οποίους προέκυψαν τα αποτελέσματα, πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+` (βαρεία) ή στην καρτέλα Τύποι, στην ομάδα Έλεγχος τύπου, κάντε κλικ στο κουμπί Εμφάνιση τύπων.
 
1
2
3
A B
Τύπος Περιγραφή (αποτέλεσμα)
=RAND() Ένας τυχαίος αριθμός μεταξύ 0 και 1 (ποικίλλει)
=RAND()*100 Ένας τυχαίος αριθμός μεγαλύτερος ή ίσος του 0, αλλά μικρότερος του 100 (ποικίλλει)
 
 
Ισχύει για:
Excel 2007