Πληροφορίες για τις Ιστοσελίδες (MHTML)

Μια ιστοσελίδα ενός αρχείου αποθηκεύει όλα τα στοιχεία μιας ιστοσελίδας, περιλαμβανομένου του κειμένου και των γραφικών, σε ένα μόνο αρχείο. Αυτή η συμπύκνωση σάς επιτρέπει να δημοσιεύσετε ολόκληρη την τοποθεσία σας ως ενιαίο αρχείο συμπυκνωμένου συνόλου εγγράφων HTML τύπου MIME (MIME: Η λίστα προτύπων για μεταβίβαση πόρων πολυμέσων μέσω συνδέσεων του Internet. Ο τύπος MIME δίνει πληροφορίες σε ένα πρόγραμμα σχετικά με τα περιεχόμενα του αντικειμένου (για παράδειγμα, γραφικά, ήχοι ή βίντεο).) (MHTML) ή σας δίνει τη δυνατότητα να αποστείλετε μια ολόκληρη τοποθεσία Web ως μήνυμα ή συνημμένο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αυτή η μορφή υποστηρίζεται από τον Internet Explorer 4.0 ή νεότερη έκδοση.

Ασφάλεια  Ο παραλήπτης ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μπορεί να μην λαμβάνει ένα συνημμένο ανάλογα με τον τύπο του συνημμένου αρχείου. Για παράδειγμα, τα συνημμένα τύπου αρχείου προγράμματος (.exe) αποκλείονται από το Microsoft Outlook. Το επίπεδο ασφαλείας αυτών των τύπων αρχείων καθορίζεται, σε ορισμένες περιπτώσεις, από το διαχειριστή του διακομιστή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Βεβαιωθείτε ότι έχετε δώσει στους παραλήπτες εναλλακτική μέθοδο για την πρόσβαση στο συνημμένο.

 
 
Ισχύει για:
Access 2003, Excel 2003, PowerPoint 2003, Word 2003