Συγχώνευση ή διαίρεση συγχωνευμένων κελιών

Όταν πραγματοποιείται συγχώνευση δύο ή περισσότερων διπλανών, οριζόντιων ή κατακόρυφων κελιών, τα κελιά μετατρέπονται σε ένα μεγάλο κελί που εμφανίζεται διαμέσου πολλαπλών στηλών ή γραμμών. Το περιεχόμενο ενός από τα κελιά εμφανίζεται στο κέντρο του συγχωνευμένου κελιού (συγχωνευμένο κελί: Το κελί που δημιουργείται με το συνδυασμό δύο ή περισσότερων επιλεγμένων κελιών. Η αναφορά κελιού για ένα συγχωνευμένο κελί είναι το επάνω αριστερό κελί στην αρχική επιλεγμένη περιοχή.), όπως φαίνεται στο παρακάτω παράδειγμα.

Κείμενο μέσα σε συγχωνευμένο κελί

Μπορείτε να διαιρέσετε ξανά ένα συγχωνευμένο κελί σε ξεχωριστά κελιά αλλά δεν μπορείτε να διαιρέσετε ένα κελί που δεν έχει συγχωνευτεί.

Τι θέλετε να κάνετε;


Συγχώνευση διπλανών κελιών

  1. Επιλέξτε τα δύο ή περισσότερα κελιά που θέλετε να συγχωνεύσετε.

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ   Βεβαιωθείτε ότι τα δεδομένα που θέλετε να εμφανίσετε στο συγχωνευμένο κελί βρίσκονται στο επάνω, αριστερό κελί της επιλεγμένης περιοχής. Μόνο τα δεδομένα του κελιού επάνω αριστερά θα παραμείνουν στο συγχωνευμένο κελί. Τα δεδομένα σε όλα τα άλλα κελιά της επιλεγμένης περιοχής θα διαγραφτούν.

  1. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Στοίχιση, κάντε κλικ στο κουμπί Συγχώνευση και στοίχιση στο κέντρο.

Εικόνα της Κορδέλας του Excel

Τα κελιά θα συγχωνευτούν σε μια γραμμή ή στήλη και το περιεχόμενο του κελιού θα τοποθετηθεί στο κέντρο του συγχωνευμένου κελιού. Για να συγχωνεύσετε κελιά χωρίς κεντράρισμα, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην εντολή Σύγχώνευση και στοίχιση στο κέντρο και στη συνέχεια κάντε κλικ στις επιλογές Συγχώνευση κατά πλάτος ή Συγχώνευση κελιών.

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ   Αν δεν είναι διαθέσιμο το κουμπί Συγχώνευση και στοίχιση στο κέντρο, τα επιλεγμένα κελιά μπορεί να είναι σε κατάσταση επεξεργασίας. Για να ακυρώσετε την κατάσταση επεξεργασίας, πιέστε το πλήκτρο ENTER.

  1. Για να αλλάξετε τη στοίχιση του κειμένου σε ένα συγχωνευμένο κελί, επιλέξτε το κελί και κάντε κλικ σε οποιοδήποτε από τα κουμπιά στοίχισης στην ομάδα Στοίχιση, στην καρτέλα Αρχική.

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Διαίρεση ενός συγχωνευμένου κελιού

  1. Επιλέξτε το συγχωνευμένο κελί.

Όταν επιλέγετε ένα συγχωνευμένο κελί, το κουμπί Συγχώνευση και στοίχιση στο κέντρο Εικόνα κουμπιού εμφανίζεται επίσης επιλεγμένο, στην ομάδα Στοίχιση, στην καρτέλα Αρχική.

Excel Ribbon Image

  1. Για να διαιρέσετε στο συγχωνευμένο κελί, κάντε κλικ στο κουμπί Συγχώνευση και στοίχιση στο κέντρο εικόνας κουμπιού.

Το περιεχόμενο του συγχωνευμένου κελιού θα εμφανιστεί στο επάνω αριστερό κελί της περιοχής διαιρεμένων κελιών.

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 
 
Ισχύει για:
Excel 2007