Χρήση εικόνων σε φόρμες, εκθέσεις και στοιχεία ελέγχου της Access

Ισχύει για
Microsoft Office Access 2003

Η Access παρέχει διάφορους τρόπους για να αποθηκεύει και να εμφανίζει τις εικόνες σας — ψηφιακές φωτογραφίες, γραφικά υπολογιστή και σαρωμένα σχέδια. Αυτό το άρθρο περιγράφει πώς να αποθηκεύετε εικόνες και να τις εμφανίζετε στις φόρμες και στις εκθέσεις σας, καθώς και σε στοιχεία ελέγχου, όπως κουμπιά και ετικέτες κειμένου.

Πίνακας περιεχομένων

 • Σχετικά με την αποθήκευση και την εμφάνιση εικόνων
  Εξηγεί τις έννοιες που πρέπει να κατανοήσετε, προκειμένου να χρησιμοποιήσετε τις εικόνες σωστά, όπως το εάν θα συνδέσετε ή θα ενσωματώσετε εικόνες και εάν θα χρησιμοποιήσετε δεσμευμένες ή μη δεσμευμένες εικόνες. Επίσης, περιγράφει το μοντέλο OLE (την τεχνολογία την οποία χρησιμοποιούν ορισμένα στοιχεία της Access για την αποθήκευση και εμφάνιση εικόνων), παραθέτει τις μορφές αρχείων γραφικών που υποστηρίζονται και εξηγεί γιατί θα πρέπει να χρησιμοποιείτε συγκεκριμένους τύπους αρχείων, όπως τα αρχεία Windows Bitmap (.bmp).
 • Αποθήκευση εικόνων σε βάση δεδομένων
  Εξηγεί πώς να προσθέσετε πεδία σε πίνακες της βάσης δεδομένων και να συνδέσετε η να ενσωματώσετε δεδομένα εικόνας σε αυτά τα πεδία.
 • Εμφάνιση εικόνων σε φόρμες, εκθέσεις και στοιχεία ελέγχου
  Περιγράφει πώς να προσθέτετε εικόνες που παραμένουν σταθερές καθώς μετακινείστε σε εγγραφές βάσης δεδομένων και σε σελίδες εκθέσεων, πώς να εμφανίζετε εικόνες που αλλάζουν με κάθε εγγραφή βάσης δεδομένων ή σελίδα έκθεσης και πώς να προσθέτετε εικόνες φόντου ή υδατογραφήματα. Επίσης, περιγράφει πώς να προσθέτετε εικόνες σε κουμπιά και παρέχει συνδέσεις για πληροφορίες σχετικά με την εμφάνιση εικόνων μέσω προγραμματισμού, με χρήση κώδικα Visual Basic for Applications (VBA).
 • Ενημέρωση και επεξεργασία συνδέσεων και εικόνων
  Περιγράφει πώς να ενημερώνετε συνδέσεις για τις εικόνες σας, πώς να εμφανίζετε ενημερωμένες εικόνες αυτόματα και μη αυτόματα και πώς να επεξεργάζεστε εικόνες μέσα από την Access.
 • Επίλυση συνηθισμένων προβλημάτων
  Περιγράφει τις ενέργειες που πρέπει να κάνετε όταν βλέπετε ονόματα αρχείων αντί για τις εικόνες, καθώς και όταν βλέπετε τη φράση "Πακέτο" στα πεδία πίνακα αντί για τη φράση "Εικόνα Bitmap". Επίσης, περιγράφει πώς να ενεργοποιείτε φίλτρα γραφικών.

Σχετικά με την αποθήκευση και την εμφάνιση εικόνων

Η διαδικασία αποθήκευσης και εμφάνισης εικόνων — ψηφιακών φωτογραφιών, γραφικών υπολογιστή και σαρωμένων σχεδίων — τυπικά ακολουθεί διάφορα γενικά βήματα: Πρώτα, αποφασίζετε πώς θέλετε να αποθηκεύετε τις εικόνες σας. Μπορείτε να συνδέσετε εικόνες αποθηκευμένες σε σκληρό δίσκο ή σε δίκτυο, ή μπορείτε να κάνετε τις εικόνες σας τμήμα του αρχείου βάσης δεδομένων, μια διαδικασία που ονομάζεται ενσωμάτωση.

Εάν θέλετε να εμφανίσετε μια διαφορετική εικόνα με κάθε εγγραφή βάσης δεδομένων ή σελίδα έκθεσης, τότε είτε αποθηκεύετε συνδέσεις για τις εικόνες σας σε έναν πίνακα βάσης δεδομένων, είτε αποθηκεύετε τα αρχεία εικόνων ως ενσωματωμένα αντικείμενα. Εάν θέλετε να εμφανίζετε στατικές εικόνες, όπως εταιρικά λογότυπα και εικόνες φόντου, μπορείτε να αποθηκεύσετε τα αρχεία σας έξω από τη βάση δεδομένων.

Αφού επιλέξετε τη μέθοδο αποθήκευσης, τοποθετείτε ένα στοιχείο ελέγχου ικανό να εμφανίζει μια εικόνα στη φόρμα ή στην έκθεσή σας και, στη συνέχεια, είτε συνδέετε είτε συνάπτετε αυτό το στοιχείο ελέγχου με την εικόνα ή τις εικόνες που θέλετε να εμφανίσετε.

Εάν δεν είστε έμπειροι στη χρήση εικόνων στην Access, θα πρέπει να κάνετε σωστές επιλογές σχετικά με τον τρόπο αποθήκευσης και εμφάνισης των εικόνων σας. Εάν κάνετε λάθος επιλογές αποθήκευσης, μπορεί να αυξήσετε πολύ γρήγορα το μέγεθος της βάσης δεδομένων και να την κάνετε να καθυστερεί η εκτέλεσή της, ή μπορεί οι εικόνες σας να εξαφανιστούν εάν μετακινήσετε τη βάση δεδομένων χωρίς να μετακινήσετε μαζί της και τις εικόνες. Οι παρακάτω ενότητες παρέχουν τις πληροφορίες που χρειάζεται να γνωρίζετε για να αποθηκεύετε, να εμφανίζετε και να διαχειρίζεστε αποτελεσματικά τις εικόνες σας.

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ   Δεν είναι δυνατή η εμφάνιση εικόνων σε προβολή φύλλου δεδομένων. Τα βήματα σε αυτό το άρθρο εφαρμόζονται μόνο σε φόρμες, εκθέσεις και στοιχεία ελέγχου όπως κουμπιά.

Σχετικά με την αποθήκευση εικόνων

Η Access παρέχει περισσότερους από έναν τρόπους για την αποθήκευση εικόνων. Μπορείτε να:

 • Ενσωματώσετε εικόνες απευθείας σε ένα πεδίο τύπου "Αντικείμενο OLE" σε πίνακα της βάσης δεδομένων.

ΕμφάνισηΤι είναι ένα πεδίο τύπου "Αντικείμενο OLE";

Το OLE (Object Linking and Embedding) είναι η τεχνολογία που χρησιμοποιείται για κοινή χρήση των αρχείων μεταξύ διάφορων προγραμμάτων του Microsoft Office. Για παράδειγμα, όταν εισάγετε ένα υπολογιστικό φύλλο του Microsoft Excel σε έγγραφο του Microsoft Word ή όταν εισάγετε μια παρουσίαση του Microsoft PowerPoint σε σχέδιο του Microsoft Visio, χρησιμοποιείτε την τεχνολογία OLE. Χρησιμοποιείτε πεδίο τύπου "Αντικείμενο OLE" όταν χρειάζεται να αποθηκεύσετε εικόνες (ή συνδέσεις σε αυτές) και αρχεία από άλλα προγράμματα του Office απευθείας στη βάση δεδομένων.


Αυτή η μέθοδος είναι απλούστερη στην υλοποίηση, επειδή χρησιμοποιείτε τις οθόνες και τα εργαλεία που παρέχει η Access. Επίσης, οι εικόνες γίνονται τμήμα της βάσης δεδομένων σας και μεταφέρονται μαζί της. Δεν θα χρειάζεται να ενημερώνετε τις συνδέσεις για τα αρχεία εικόνων σας, παρόλο που θα πρέπει να ανανεώνετε τις ενσωματωμένες εικόνες κάθε φορά που ενημερώνετε τα αρχικά σας αρχεία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εναλλασσόμενες εικόνες, ανατρέξτε στην ενότητα Ενημέρωση και επεξεργασία συνδέσεων και εικόνων, παρακάτω σε αυτή την ενότητα.

Ωστόσο, αυτή η μέθοδος μπορεί να αυξήσει απότομα το μέγεθος της βάσης δεδομένων και έχει ως αποτέλεσμα την πιο αργή λειτουργία της. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα εάν αποθηκεύετε αρχεία GIF και JPEG, επειδή το OLE δημιουργεί ένα πρόσθετο αρχείο bitmap που περιέχει πληροφορίες εμφάνισης για κάθε αρχείο εικόνας. Το OLE ενεργεί έτσι λόγω σχεδίασης. Χρησιμοποιεί τις εικόνες bitmap εάν συμβεί κάποιο λάθος με τα αρχικά σας αρχεία. Αυτά τα πρόσθετα αρχεία μπορεί να είναι μεγαλύτερα από την αρχική σας εικόνα, συνεπώς αυξάνουν υπερβολικά το μέγεθος της βάσης δεδομένων σας. Έχετε υπόψη ότι οι βάσεις δεδομένων της Access έχουν όριο μεγέθους τα δύο gigabyte. Εάν έχετε μεγάλο αριθμό εικόνων, μπορεί να αγγίξετε πολύ γρήγορα αυτό το όριο.

Επιπλέον, αυτή η μέθοδος υποστηρίζει μόνο τις μορφές αρχείων γραφικών .bmp και .dib (device-independent bitmap), εκτός εάν εγκαταστήσετε πρόσθετο λογισμικό ή χρησιμοποιήσετε κώδικα VBA. Για πληροφορίες σχετικά με το πρόσθετο λογισμικό, ανατρέξτε στην επόμενη ενότητα και στο θέμα Επίλυση συνηθισμένων προβλημάτων παρακάτω σε αυτό το άρθρο. Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση κώδικα VBA, ανατρέξτε στο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base) ACC: Ανάγνωση, αποθήκευση και εγγραφή μεγάλων δυαδικών αντικειμένων (BLOB) (στην Αγγλική γλώσσα).

ΕμφάνισηΓιατί το OLE απαιτεί πρόσθετο λογισμικό και προσθέτει αρχεία bitmap

Από προεπιλογή, το OLE χρησιμοποιεί στοιχεία με την ονομασία "διακομιστές OLE" για να εμφανίσει τους περισσότερους τύπους αρχείων γραφικών, καθώς και άλλους τύπους αρχείων, όπως βιβλία εργασίας Microsoft Excel ή διαφάνειες Microsoft PowerPoint. Σε αυτή την περίπτωση, ένας διακομιστής OLE είναι ένα στοιχείο που παρέχεται από το πρόγραμμα που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία της αρχικής εικόνας ή άλλου αρχείου. Ο διακομιστής αποδίδει έναν ή περισσότερους τύπους αρχείων όταν συνδέετε ή ενσωματώνετε αυτά τα αρχεία.

Για παράδειγμα, έστω ότι χρησιμοποιείτε ένα πρόγραμμα γραφικών για να δημιουργήσετε μια εικόνα GIF ή JPEG και εμφανίζετε αυτή την εικόνα σε ένα από τα πλαίσια αντικειμένου στην Access. Τα πλαίσια αντικειμένου χρησιμοποιούν το OLE και βασίζονται στο πρόγραμμα δημιουργίας γραφικών για να αποδώσουν την εικόνα. Με άλλα λόγια, η Access και τα πλαίσια αντικειμένου δεν αποδίδουν την εικόνα. Αυτό είναι δουλειά του προγράμματος δημιουργίας γραφικών.

Σε αυτό το σημείο, θα πρέπει να λάβετε διάφορα πράγματα υπόψη: Πρώτον, προκειμένου να αποδοθεί μια εικόνα, το πρόγραμμα γραφικών για τη δημιουργία της εικόνας πρέπει να βρίσκεται στον ίδιο υπολογιστή που βρίσκεται και η βάση δεδομένων της Access. Εάν αποτύχει αυτό το πρόγραμμα ή μετακινήσετε τη βάση δεδομένων σε υπολογιστή που δεν περιέχει αυτό το πρόγραμμα, η Access δεν μπορεί να αποδώσει την εικόνα. Δεύτερον, το μοντέλο OLE αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα δημιουργώντας ένα αρχείο .bmp ή .dib για όλες τις εικόνες που συνδέετε ή ενσωματώνετε χρησιμοποιώντας ένα στοιχείο ελέγχου OLE. Εάν μετακινήσετε τη βάση δεδομένων, ή αποτύχει το πρόγραμμα δημιουργίας της εικόνας, το OLE αποδίδει την εικόνα bitmap και εσείς τουλάχιστον βλέπετε μια έκδοση του αρχικού αρχείου. Τρίτον, αυτά τα αρχεία DIB είναι πολλές φορές μεγαλύτερα από την αρχική σας εικόνα. Εάν μετατρέψετε τα αρχεία GIF ή JPEG σε αρχεία BMP, το OLE δεν χρειάζεται να δημιουργήσει αρχείο υποστήριξης και η βάση δεδομένων σας δεν θα αυξάνει τόσο γρήγορα σε μέγεθος, παρόλο που τα αρχεία BMP είναι μεγαλύτερα από τα αρχεία GIF ή JPEG. Τέταρτον, δεν μπορείτε να προβλέψετε εάν ένα δεδομένο πρόγραμμα θα παρέχει το διακομιστή OLE που απαιτείται για την απόδοση ενός συγκεκριμένου τύπου αρχείου.

Τέλος, εάν χρησιμοποιείτε το πλαίσιο δεσμευμένου αντικειμένου για την εμφάνιση εικόνων και βλέπετε ονόματα αρχείων αντί για τις εικόνες σας, σάς λείπει ο διακομιστής OLE που απαιτείται για την απόδοση εκείνου του τύπου αρχείου. Αυτό είναι ένα πρόβλημα της Access 2003. Για να το αντιμετωπίσετε, μπορείτε να επανεγκαταστήσετε ένα πρόγραμμα που ονομάζεται Microsoft Photo Editor και είναι διαθέσιμο στο CD εγκατάστασης του Microsoft Office 2000 ή του Office XP. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επανεγκατάσταση του Photo Editor, ανατρέξτε στην ενότητα Επίλυση συνηθισμένων προβλημάτων.

Τέλος, έχετε υπόψη ότι, εάν θέλετε να διανείμετε μια βάση δεδομένων σε πολλούς χρήστες με διαφορετικούς υπολογιστές, το Photo Editor πρέπει να βρίσκεται σε κάθε υπολογιστή.


 • Αποθηκεύστε εικόνες σε σκληρό δίσκο ή σε δίκτυο και συνδέστε τις από τον πίνακα μιας βάσης δεδομένων. Αυτή η μέθοδος είναι παρόμοια με την ενσωμάτωση εικόνων σε ένα πεδίο αντικειμένου OLE, αλλά στην περίπτωση συνδέετε τις εικόνες. Αυτή η μέθοδος είναι μια ενδιάμεση λύση ανάμεσα στην ενσωμάτωση εικόνων και τη χρήση προγραμματισμού VBA για την εμφάνιση εικόνων. Οι συνδέσεις δεν καταλαμβάνουν τόσο πολύ χώρο όσο οι ενσωματωμένες εικόνες και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις οθόνες και τα εργαλεία που παρέχει η Access για την υλοποίηση μιας λύσης.

Ωστόσο, εάν μετακινήσετε τη βάση δεδομένων ή τα αρχεία εικόνων σας, πρέπει να ενημερώσετε τις συνδέσεις σας. Επίσης, οι συνδέσεις παύουν να ισχύουν εάν τα αρχεία καταστραφούν. Επιπλέον, αυτή η μέθοδος υποστηρίζει τον ίδιο περιορισμένο αριθμό τύπων αρχείων όπως και η πρώτη μέθοδος (αρχεία .bmp και .dib) και απαιτεί διακομιστές OLE για την εμφάνιση περισσότερων τύπων αρχείων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενημέρωση συνδέσεων, ανατρέξτε στο θέμα Ενημέρωση και επεξεργασία συνδέσεων και εικόνων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το πρόσθετο λογισμικό, ανατρέξτε στο θέμα Γιατί το OLE απαιτεί πρόσθετο λογισμικό και προσθέτει αρχεία bitmap.

 • Χρησιμοποιήστε κώδικα VBA για την εμφάνιση των εικόνων. Αυτή η μέθοδος περιλαμβάνει την αποθήκευση εικόνων σε σκληρό δίσκο ή δίκτυο, την αποθήκευση διαδρομών εικόνων και ονομάτων αρχείων σε ένα πεδίο κειμένου ενός πίνακα βάσης δεδομένων και τη χρήση κώδικα για τον ορισμό ιδιοτήτων στοιχείων ελέγχου εικόνων της Access και την εμφάνιση εικόνων. Αυτή η μέθοδος απαιτεί προγραμματισμό, αλλά χρησιμοποιεί πολύ λίγο χώρο αποθήκευσης, επειδή τα πεδία κειμένου είναι πολύ μικρότερα από τα πεδία αντικειμένου OLE. Εάν έχετε μεγάλο αριθμό εικόνων, αυτή είναι η μέθοδος που συνιστούμε.

Ωστόσο, πρέπει να έχετε υπόψη ότι, εάν μετακινήσετε τη βάση δεδομένων, πρέπει να μετακινήσετε επίσης τις εικόνες. Εάν αλλάξουν οι διαδρομές για τις εικόνες, πρέπει να ενημερώσετε αυτά τα δεδομένα στον πίνακά σας.

Σχετικά με την εμφάνιση εικόνων

Ως μέρος της εργασίας με εικόνες στην Access, πρέπει να μάθετε τη σημασία κάποιων όρων και να γνωρίζετε τις απαντήσεις σε μερικές βασικές ερωτήσεις:

 • Θέλετε να χρησιμοποιήσετε δεσμευμένες ή μη δεσμευμένες εικόνες; Χρησιμοποιείτε δεσμευμένες εικόνες όταν θέλετε να εμφανίσετε μια διαφορετική εικόνα καθώς μετακινείστε στις εγγραφές σε μια βάση δεδομένων ή στις σελίδες μιας έκθεσης. Για παράδειγμα, εάν έχετε μια βάση δεδομένων υπαλλήλων και θέλετε να εμφανίσετε μια εικόνα κάθε υπαλλήλου, τότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δεσμευμένες εικόνες.

Αντίθετα, οι μη δεσμευμένες εικόνες δεν αλλάζουν καθώς μετακινείστε στις εγγραφές και στις σελίδες. Εάν θέλετε να εμφανίζετε ένα εταιρικό λογότυπο ή μια εικόνα φόντου στις φόρμες ή στις εκθέσεις σας, χρησιμοποιήστε μη δεσμευμένη εικόνα.

 • Θέλετε να συνδέσετε μια εικόνα ή να την ενσωματώσετε; Η σύνδεση εξοικονομεί χώρο, επειδή η Access αποθηκεύει μόνο τις πληροφορίες σύνδεσης. Μια ενσωματωμένη εικόνα γίνεται μέρος της ίδιας της βάσης δεδομένων. Οι ενσωματωμένες εικόνες μπορεί να αυξήσουν απότομα το μέγεθος του αρχείου της βάσης δεδομένων και ως εκ τούτου η βάση δεδομένων να λειτουργεί πιο αργά, ωστόσο η πρακτική της ενσωμάτωσης διασφαλίζει ότι η εικόνα είναι πάντα διαθέσιμη.

Οι παρακάτω ενότητες εξηγούν αυτές τις επιλογές και τους καλύτερους τρόπους για να τις χρησιμοποιείτε.

ΕμφάνισηΚατανόηση των δεσμευμένων και μη δεσμευμένων εικόνων

Πριν να χρησιμοποιήσετε μια εικόνα ή σύνολο εικόνων στη βάση δεδομένων Access, θα πρέπει να αποφασίσετε ανάμεσα στη χρήση δεσμευμένης ή μη δεσμευμένης εικόνας. Εάν θέλετε οι εικόνες σας να αλλάζουν καθώς μετακινείστε στις εγγραφές της βάσης δεδομένων ή στις σελίδες μιας έκθεσης, θα χρησιμοποιήσετε δεσμευμένη εικόνα. Οι δεσμευμένες εικόνες τυπικά βρίσκονται σε έναν πίνακα στη βάση δεδομένων. Ο πίνακας μπορεί να αποθηκεύσει συνδέσεις για τις εικόνες ή μπορεί να αποθηκεύσει τις ίδιες τις εικόνες ως ενσωματωμένα αντικείμενα. Ωστόσο, να θυμάστε ότι οι ενσωματωμένες εικόνες μπορούν να αυξήσουν απότομα το μέγεθος της βάσης δεδομένων, με αποτέλεσμα την πιο αργή λειτουργία της. Για πληροφορίες σχετικά με την αιτία που οι εικόνες μπορεί να αυξήσουν υπερβολικά το μέγεθος της βάσης δεδομένων, ανατρέξτε στην ενότητα Γιατί το OLE απαιτεί πρόσθετο λογισμικό και προσθέτει αρχεία bitmap. Για πληροφορίες σχετικά με την αποθήκευση εικόνων σε πίνακες βάσης δεδομένων, ανατρέξτε στην ενότητα Αποθήκευση εικόνων σε βάση δεδομένων.

Αν θέλετε η εικόνα να παραμένει σταθερή καθώς μετακινείστε στις εγγραφές η σελίδες, τότε πρέπει να χρησιμοποιήσετε μια μη δεσμευμένη εικόνα. Οι μη δεσμευμένες εικόνες μπορούν να βρίσκονται στη βάση δεδομένων (αν τις ενσωματώσετε στις φόρμες η τις εκθέσεις), στο σκληρό δίσκο η σε δίκτυο.

Η απόφαση να χρησιμοποιήσετε δεσμευμένες ή μη δεσμευμένες εικόνες προσδιορίζει επίσης τον τύπο στοιχείου ελέγχου που τοποθετείτε στη φόρμα ή στην έκθεσή σας. Εάν χρησιμοποιήσετε δεσμευμένες εικόνες, θα χρησιμοποιήσετε ένα στοιχείο ελέγχου που ονομάζεται πλαίσιο δεσμευμένης εικόνας. Για να εμφανίσετε μη δεσμευμένες εικόνες, μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα στο στοιχείο ελέγχου εικόνας ή στο πλαίσιο μη δεσμευμένου αντικειμένου, ή μπορείτε να προσθέσετε την εικόνα στη φόρμα σας ως φόντο ή υδατογράφημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτά τα στοιχεία ελέγχου, ανατρέξτε στην επόμενη ενότητα "Κατανόηση των πλαισίων αντικειμένων και των στοιχείων ελέγχου εικόνας".


ΕμφάνισηΚατανόηση των πλαισίων αντικειμένων και των στοιχείων ελέγχου εικόνας

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορα στοιχεία ελέγχου για να εμφανίσετε εικόνες. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τρία στοιχεία ελέγχου που χρησιμοποιούνται συνήθως και περιγράφει την καλύτερη χρήση τους.

Στοιχείο ελέγχου Χρήση Καλύτερη χρήση
Στοιχείο ελέγχου εικόνας Εμφάνιση μη δεσμευμένων συνδεδεμένων ή ενσωματωμένων εικόνων (για παράδειγμα, λογότυπων) σε μια φόρμα. Απόδοση μη δεσμευμένων εικόνων (συνδεδεμένων ή ενσωματωμένων). Αυτό το στοιχείο ελέγχου φορτώνεται ταχύτερα από όσο το πλαίσιο μη δεσμευμένου αντικειμένου και υποστηρίζει περισσότερους τύπους αρχείων γραφικών από όσο τα πλαίσια δεσμευμένων ή μη δεσμευμένων αντικειμένων. Για μια λίστα των τύπων αρχείων που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε με το στοιχείο ελέγχου, ανατρέξτε στην ενότητα Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων γραφικών.
Πλαίσιο μη δεσμευμένου αντικειμένου Εμφάνιση μη δεσμευμένων συνδεδεμένων ή ενσωματωμένων εικόνων, καθώς και άλλων τύπων αρχείων, όπως βιβλίων εργασίας Microsoft Excel ή εγγράφων Microsoft Word. Απόδοση αρχείων από προγράμματα υπολογιστικών φύλλων, επεξεργασίας κειμένου κ.λπ..
Πλαίσιο δεσμευμένου αντικειμένου Εμφάνιση δεσμευμένων εικόνων και άλλων τύπων αρχείων, όπως βιβλίων εργασίας του Excel και εγγράφων του Word. Απόδοση εικόνων που αλλάζουν κατά τη μετακίνηση σε εγγραφές και σε σελίδες εκθέσεων.

ΕμφάνισηΚατανόηση της ενσωμάτωσης και της σύνδεσης εικόνων

Μπορείτε να ενσωματώσετε εικόνες στις φόρμες και τις εκθέσεις ή να ορίσετε μια σύνδεση. Όταν ενσωματώνετε μια εικόνα, η Access την καθιστά μέρος του αρχείου της βάσης δεδομένων και είναι πάντα διαθέσιμη για χρήση από τη φόρμα η την έκθεση. Ωστόσο, η ενσωμάτωση εικόνων μπορεί να αυξήσει το μέγεθος της βάσης δεδομένων, καθώς η Access προσθέτει κάθε παρουσία ενσωματωμένου αρχείου στο αρχείο της βάσης δεδομένων. Για παράδειγμα, εάν ενσωματώσετε ένα εταιρικό λογότυπο σε 20 διαφορετικές φόρμες και πέντε εκθέσεις, η Access αποθηκεύει το λογότυπο 25 φορές. Αυτή η επιπλέον αποθήκευση αυξάνει το μέγεθος της βάσης δεδομένων και έχει ως αποτέλεσμα την πιο αργή λειτουργία της. Επίσης, αν αλλάξετε το λογότυπο, πρέπει να ενημερώσετε μη αυτόματα και τις 25 παρουσίες του στο αρχείο βάσης δεδομένων.

Σε αντίθεση, οι συνδεδεμένες εικόνες παραμένουν έξω από το αρχείο της βάσης δεδομένων. Μπορείτε να ορίσετε μια σύνδεση σε μια εικόνα που βρίσκεται στο σκληρό δίσκο σας ή σε μια θέση στο δίκτυο. Η σύνδεση εικόνων συμβάλλει στη μείωση του μεγέθους του αρχείου της βάσης δεδομένων, επειδή η Access αποθηκεύει μόνο τη διαδρομή για το αρχείο. Ωστόσο, η σύνδεση μπορεί να συνεπάγεται περισσότερη δουλειά για εσάς. Για παράδειγμα, εάν μετακινήσετε μια εικόνα, πρέπει να ενημερώσετε κάθε σύνδεση με την εικόνα. Επιπλέον, οι συνδέσεις δεν ισχύουν αν το αρχείο εικόνας καταστραφεί ή αν το δίκτυο αποτύχει. Αν έχετε σταθερό δίκτυο ή σχετικά μόνιμη θέση αποθήκευσης των εικόνων, η σύνδεση είναι καλή επιλογή, επειδή μπορείτε να ενημερώνετε τις εικόνες πιο γρήγορα και με λιγότερο κόστος, περιορίζοντας το μέγεθος της βάσης δεδομένων.


ΕμφάνισηΚατανόηση των μεθόδων αποθήκευσης και εμφάνισης εικόνων

Η Access παρέχει διάφορες μεθόδους για την αποθήκευση εικόνων και την εμφάνισή τους σε φόρμες και εκθέσεις. Η μέθοδος που χρησιμοποιείτε μπορεί να αυξήσει απότομα το μέγεθος της βάσης δεδομένων και ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα την πιο αργή λειτουργία της.

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει κάθε μέθοδο και περιγράφει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά της.

Μέθοδος Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα

Αποθηκεύστε τις εικόνες σας στο σκληρό δίσκο ή σε δίκτυο. Αποθηκεύστε διαδρομές για τις εικόνες σας σε ένα πεδίο κειμένου και χρησιμοποιήστε κώδικα VBA για να καθορίσετε την ιδιότητα Εικόνα του στοιχείου ελέγχου εικόνας της Access.

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ   Αυτή είναι η μέθοδος που συνιστούμε, επειδή χρησιμοποιεί το λιγότερο χώρο αποθήκευσης και υποστηρίζει μεγαλύτερο αριθμό τύπων αρχείων.

Διατηρεί το μέγεθος του χώρου που καταλαμβάνουν οι εικόνες στο ελάχιστο: Αποθηκεύετε μόνο πληροφορίες διαδρομής σε ένα πεδίο κειμένου. Η μέθοδος λειτουργεί με περισσότερους τύπους αρχείων γραφικών (συμπεριλαμβανομένων των αρχείων GIF και JPEG) σε σχέση με τις άλλες επιλογές.

Εάν αποθηκεύσετε τις εικόνες σας σε διακομιστή δικτύου και το δίκτυο παρουσιάσει βλάβη, οι συνδέσεις θα πάψουν να λειτουργούν. Εάν ένα αρχείο εικόνας καταστραφεί, η σύνδεση παύει να λειτουργεί.

Εάν θέλετε να δοκιμάσετε αυτή την προσέγγιση, ανατρέξτε στο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base) Τρόπος εμφάνισης των εικόνων από φάκελο σε φόρμα, έκθεση ή σελίδα πρόσβασης δεδομένων (στην Αγγλική γλώσσα).

Αποθηκεύστε τις εικόνες σας στο σκληρό δίσκο ή σε δίκτυο. Αποθηκεύστε συνδέσεις για τις εικόνες σας σε ένα πεδίο αντικειμένου OLE και χρησιμοποιήστε είτε το στοιχείο ελέγχου εικόνας (για μη δεσμευμένες εικόνες) ή το πλαίσιο δεσμευμένου αντικειμένου για να εμφανίσετε τις εικόνες.

Για πληροφορίες σχετικά με την αποθήκευση συνδέσεων σε πίνακα, ανατρέξτε στην ενότητα Αποθήκευση εικόνων σε βάση δεδομένων.

Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των στοιχείων ελέγχου εικόνας, ανατρέξτε στην ενότητα Εμφάνιση εικόνων σε φόρμες, εκθέσεις και στοιχεία ελέγχου.

Ελαχιστοποιεί την ανάγκη χρήσης προγραμματισμού VBA. Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις εικόνες σας στο σκληρό δίσκο ή σε διακομιστή δικτύου.

Οι συνδέσεις OLE καταλαμβάνουν περισσότερο χώρο στη βάση δεδομένων σας, περίπου 460 KB ανά σύνδεση. Η μέθοδος αυτή λειτουργεί με λιγότερους τύπους αρχείων γραφικών και δεν υποστηρίζει από μόνη της αρχεία .jpg, .gif και αρχεία προερχόμενα από φαξ (.tiff). Εάν αποθηκεύσετε τις εικόνες σας σε διακομιστή δικτύου και το δίκτυο παρουσιάσει βλάβη, οι συνδέσεις θα πάψουν να λειτουργούν. Εάν μετακινήσετε τη βάση δεδομένων σας ή τα αρχεία εικόνων, ή εάν ένα αρχείο εικόνας καταστραφεί, οι συνδέσεις θα πάψουν επίσης να λειτουργούν. Τέλος, το OLE σάς περιορίζει στα 256 χρώματα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το χειρισμό κατεστραμμένων συνδέσεων, ανατρέξτε στο θέμα Ενημέρωση και επεξεργασία συνδέσεων και εικόνων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πεδία αντικειμένου OLE και τον τρόπο με τον οποίο η χρήση τους επηρεάζει το μέγεθος της βάσης δεδομένων, ανατρέξτε στην ενότητα Γιατί το OLE απαιτεί πρόσθετο λογισμικό και προσθέτει αρχεία bitmap αυτού του άρθρου, καθώς και στο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base) Γιατί τα αντικείμενα OLE αυξάνουν το μέγεθος των βάσεων δεδομένων (στην Αγγλική γλώσσα).

Ενσωματώστε τις εικόνες σας σε ένα πεδίο αντικειμένου OLE και χρησιμοποιήστε είτε το στοιχείο ελέγχου εικόνας (για μη δεσμευμένες εικόνες) ή το πλαίσιο δεσμευμένου αντικειμένου για να εμφανίσετε τις εικόνες.

Για πληροφορίες σχετικά με την αποθήκευση συνδέσεων σε πίνακα, ανατρέξτε στην ενότητα Αποθήκευση εικόνων σε βάση δεδομένων.

Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των στοιχείων ελέγχου εικόνας, ανατρέξτε στην ενότητα Εμφάνιση εικόνων σε φόρμες, εκθέσεις και στοιχεία ελέγχου.

Ελαχιστοποιεί την ανάγκη χρήσης προγραμματισμού VBA, κάνει τις εικόνες τμήμα της βάσης δεδομένων σας και οι εικόνες σας μπορούν να μεταφέρονται μαζί με τη βάση δεδομένων. Η επιλογή αυτή μπορεί να παρέχει καλύτερη πιστότητα εικόνας.

Μπορεί να αυξήσει υπερβολικά το μέγεθος του αρχείου βάσης δεδομένων. Η μέθοδος αυτή λειτουργεί με λιγότερους τύπους αρχείων γραφικών και δεν υποστηρίζει από μόνη της αρχεία .jpg, .gif και .tiff. Επίσης, εάν ενημερώσετε τα αρχικά αρχεία, θα πρέπει να ανανεώσετε τις ενσωματωμένες εικόνες. Τέλος, το OLE σάς περιορίζει στα 256 χρώματα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πεδία αντικειμένου OLE και τον τρόπο με τον οποίο η χρήση τους επηρεάζει το μέγεθος της βάσης δεδομένων, ανατρέξτε στην ενότητα Γιατί το OLE απαιτεί πρόσθετο λογισμικό και προσθέτει αρχεία bitmapαυτού του άρθρου, καθώς και στο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base) Γιατί τα αντικείμενα OLE αυξάνουν το μέγεθος των βάσεων δεδομένων (στην Αγγλική γλώσσα).


ΕμφάνισηΥποστηριζόμενες μορφές αρχείων γραφικών

Το στοιχείο ελέγχου εικόνας υποστηρίζει περισσότερους τύπους αρχείων γραφικών από όσο τα πλαίσια δεσμευμένου και μη δεσμευμένου αντικειμένου:

 • Computer Graphics Metafile (.cgm)
 • CorelDraw (.cdr)
 • Encapsulated PostScript (.eps)
 • Μορφή ανταλλαγής γραφικών (.gif)
 • Εικονίδια (.ico)
 • Joint Photographic Experts Group (JPEG) (.jpg)
 • Εικόνες Macintosh PICT (.pict)
 • Φορητά γραφικά δικτύου (.png)
 • Bitmap των Windows (.bmp)
 • Γραφικά WordPerfect (.wpg)

Το στοιχείο ελέγχου εικόνας ίσως να μην υποστηρίζει ορισμένους τύπους αρχείων, μέχρι να ενεργοποιήσετε τα φίλτρα γραφικών για αυτούς τους τύπους. Για να ενεργοποιήσετε τα φίλτρα, ανατρέξτε στην ενότητα Ενεργοποίηση φίλτρων γραφικών.

Τα πλαίσια δεσμευμένου και μη δεσμευμένου αντικειμένου υποστηρίζουν μόνο τους εξής τύπους αρχείων γραφικών, εκτός εάν εγκαταστήσετε πρόσθετο λογισμικό:

 • Bitmap των Windows (.bmp)
 • Bitmap ανεξάρτητο από συσκευή (.dib)

Για να εμφανίσετε πρόσθετους τύπους αρχείων εικόνων με αυτά τα στοιχεία ελέγχου, πρέπει να εγκαταστήσετε πρόσθετα προγράμματα που υποστηρίζουν αυτούς τους τύπους αρχείων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το πρόσθετο λογισμικό, ανατρέξτε στο θέμα Γιατί το OLE απαιτεί πρόσθετο λογισμικό και προσθέτει αρχεία bitmap.


Επιστροφή στην αρχή  Επιστροφή στην αρχή

Αποθήκευση εικόνων σε βάση δεδομένων

Οι παρακάτω ενότητες περιγράφουν τους πιο συνηθισμένους τρόπους για την αποθήκευση δεδομένων εικόνων σε βάση δεδομένων της Access. Οι μέθοδοι αποθήκευσης ισχύουν για φόρμες και εκθέσεις. Τα βήματα χρησιμοποιούν το υπόδειγμα βάσης δεδομένων Northwind Traders. Μπορείτε να προσαρμόσετε τα βήματα ώστε να είναι κατάλληλα για τις δικές σας βάσεις δεδομένων.

Προσθήκη εικόνων σε πίνακα

Η Access παρέχει δύο επιλογές για την προσθήκη εικόνων σε πίνακες: Μπορείτε να ενσωματώσετε τις εικόνες απευθείας ή μπορείτε να προσθέσετε συνδέσεις στις εικόνες. Και οι δύο διαδικασίες ακολουθούν τα εξής γενικά βήματα:

 • Αν δεν το έχετε κάνει ήδη, προσθέστε ένα πεδίο τύπου "Αντικείμενο OLE" σε υπάρχοντα πίνακα η δημιουργήστε έναν νέο και προσθέστε το πεδίο τύπου "Αντικείμενο OLE".
 • Συνδέστε ή ενσωματώστε τα αρχεία εικόνων σας στο πεδίο. Η ενσωμάτωση ή σύνδεση των εικόνων σας είναι δική σας επιλογή.

Οι παρακάτω ενότητες εξηγούν τον τρόπο εκτέλεσης αυτών των εργασιών.

ΕμφάνισηΠροσθήκη πεδίου τύπου "Αντικείμενο OLE" σε υπάρχοντα πίνακα

 1. Στο παράθυρο "Βάση δεδομένων", επιλέξτε τον πίνακα και κάντε κλικ στο κουμπί ΣχεδίασηΕικόνα κουμπιού.
 2. Στην πρώτη κενή γραμμή στην Προβολή σχεδίασης, στην περιοχή Όνομα πεδίου, πληκτρολογήστε Εικόνα.
 3. Κάντε κλικ στο επόμενο πεδίο (το πεδίο στη στήλη Τύπος δεδομένων), κάντε κλικ στο βέλος που εμφανίζεται και κατόπιν επιλέξτε Αντικείμενο OLE από τη λίστα.
 4. Αποθηκεύστε τον πίνακα.
 5. Κλείστε τον πίνακα σε Προβολή σχεδίασης, ανοίξτε τον σε Προβολή φύλλου δεδομένων (κάντε διπλό κλικ στον πίνακα για τον ανοίξετε ξανά) και μεταβείτε στην ενότητα Προσθήκη εικόνων (ενσωματωμένων ή συνδεδεμένων) στο πεδίο τύπου "Αντικείμενο OLE".

ΕμφάνισηΔημιουργία πίνακα με πεδίο τύπου "Αντικείμενο OLE"

 1. Στη γραμμή Αντικείμενα, στο παράθυρο "Βάση δεδομένων", κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακες και έπειτα κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Δημιουργία πίνακα σε Προβολή σχεδίασης. Εμφανίζεται το εργαλείο σχεδίασης.
 2. Στην πρώτη γραμμή του εργαλείου σχεδίασης, στην περιοχή Όνομα πεδίου, πληκτρολογήστε Αναγνωριστικό.
 3. Κάντε κλικ στο πρώτο πεδίο στην περιοχή Τύπος δεδομένων, κάντε κλικ στο βέλος που εμφανίζεται και κατόπιν επιλέξτε Αυτόματη αρίθμηση στη λίστα.
 4. Κάντε δεξιό κλικ οπουδήποτε στην πρώτη γραμμή και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Πρωτεύον κλειδί του μενού συντόμευσης. Έτσι το πεδίο "Αναγνωριστικό" ορίζεται ως το πρωτεύον κλειδί για τον πίνακα.
 5. Στην επόμενη γραμμή, πληκτρολογήστε Εικόνα στη στήλη Όνομα πεδίου και επιλέξτε Αντικείμενο OLE από τη λίστα στη στήλη Τύπος δεδομένων.
 6. Αποθηκεύστε τον πίνακα. Μπορείτε να αποδεχτείτε το όνομα που δίνει η Access στον πίνακα ή να χρησιμοποιήσετε άλλο όνομα.
 7. Κλείστε τον πίνακα σε Προβολή σχεδίασης, ανοίξτε τον σε Προβολή φύλλου δεδομένων (κάντε διπλό κλικ στον πίνακα για τον ανοίξετε ξανά) και μεταβείτε στην ενότητα Προσθήκη εικόνων (ενσωματωμένων ή συνδεδεμένων) στο πεδίο τύπου "Αντικείμενο OLE".

ΕμφάνισηΠροσθήκη εικόνων (ενσωματωμένων ή συνδεδεμένων) στο πεδίο τύπου "Αντικείμενο OLE"

Τα βήματα στην παρούσα ενότητα χρησιμοποιούν τους υπάρχοντες ή νέους πίνακες που περιγράφηκαν στις προηγούμενες ενότητες, καθώς και ένα σύνολο εικόνων που εγκαθίστανται από το Microsoft Office 2003. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους δικούς σας πίνακες και αρχεία εικόνων.

 1. Κάντε δεξιό κλικ στο πρώτο πεδίο της στήλης Εικόνα του πίνακα και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Εισαγωγή αντικειμένου του μενού συντόμευσης.
 2. Επιλέξτε Δημιουργία από αρχείο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση.
 3. Μεταβείτε σε μία ή περισσότερες εικόνες .bmp ή .dib. Μπορείτε να βρείτε ένα σύνολο αρχείων BMP, με το όνομα Empid1.bmp έως Empid9.bmp, στη μονάδα δίσκου:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\SAMPLES. Επιλέξτε την πρώτη εικόνα και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 4. Για να συνδέσετε μια εικόνα, κάντε κλικ στην επιλογή Σύνδεση και κάντε κλικ στο κουμπί OK ξανά για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία. Για να ενσωματώσετε την εικόνα στον πίνακα, αφήστε κενό το πλαίσιο ελέγχου Σύνδεση και κάντε κλικ στο κουμπί OK. Οι λέξεις "Εικόνα bitmap" εμφανίζονται στο πρώτο πεδίο της στήλης "Εικόνα" στον πίνακα.

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ   Εάν στο πεδίο αντικειμένου OLE εμφανίζεται η φράση "Πακέτο" (Package), προσπαθείτε να συνδέσετε ή να ενσωματώσετε ένα αρχείο γραφικών που δεν υποστηρίζεται, όπως αρχείο GIF ή JPEG. Εάν θέλετε να εμφανίσετε αυτούς τους τύπους αρχείων, μπορείτε να εγκαταστήσετε ξανά το Microsoft Photo Editor. Για πληροφορίες σχετικά με αυτή τη διαδικασία, ανατρέξτε στη ενότητα Επίλυση συνηθισμένων προβλημάτων. Για πληροφορίες σχετικά με το λόγο για τον οποίο απαιτείται η επανεγκατάσταση του Photo Editor, ανατρέξτε στην ενότητα Γιατί το OLE απαιτεί πρόσθετο λογισμικό και προσθέτει αρχεία bitmap.

 1. Μεταβείτε στα άλλα πεδία στη στήλη "Εικόνα" και επαναλάβετε τα βήματα 2 μέχρι 5 μέχρι να προσθέσετε τις εικόνες που θέλετε.

Ρύθμιση παραμέτρων πίνακα για εργασία με κώδικα VBA

Εάν θέλετε να εμφανίσετε μεγάλο αριθμό αρχείων εικόνας που αλλάζουν κατά τη μετακίνησή σας στις εγγραφές της βάσης δεδομένων, μπορείτε να αποθηκεύσετε τις διαδρομές και τα ονόματα αρχείων των εικόνων σας σε ένα πεδίο κειμένου και, στη συνέχεια, να χρησιμοποιήσετε κώδικα VBA για να διαβιβάσετε τις πληροφορίες διαδρομής και να καθορίσετε την ιδιότητα Εικόνα του στοιχείου ελέγχου εικόνας της Access. Παρόλο που η μέθοδος αυτή απαιτεί προγραμματισμό, εξοικονομεί πολύ χώρο στη βάση δεδομένων σας και υποστηρίζει μεγαλύτερο αριθμό τύπων αρχείων από όσο το πεδίο αντικειμένου OLE.

Αυτή η ενότητα περιγράφει πώς μπορείτε να προσθέσετε ένα πεδίο κειμένου σε πίνακα και να αποθηκεύετε δεδομένα διαδρομής και ονομάτων αρχείων στο πεδίο αυτό. Αυτή η ενότητα παρέχει επίσης συνδέσεις για τις πληροφορίες και το δείγμα κώδικα που απαιτούνται για την υλοποίηση αυτής της μεθόδου.

 1. Στη γραμμή Αντικείμενα, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας, επιλέξτε τον πίνακα στον οποίο θέλετε να προσθέσετε το πεδίο και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή ΣχεδίασηΕικόνα κουμπιού.
 2. Στην πρώτη κενή γραμμή της προβολής σχεδίασης, στην περιοχή Όνομα πεδίου, πληκτρολογήστε Εικόνα.
 3. Κάντε κλικ στο επόμενο πεδίο (το πεδίο στη στήλη Τύπος δεδομένων), κάντε κλικ στο βέλος που εμφανίζεται και κατόπιν επιλέξτε Κείμενο από τη λίστα.
 4. Αποθηκεύστε τον πίνακα.
 5. Ακολουθήστε τις οδηγίες σε αυτό το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

Τρόπος εμφάνισης των εικόνων από φάκελο σε φόρμα, έκθεση ή σελίδα πρόσβασης δεδομένων (στην Αγγλική)

Οι χρήστες της βάσης δεδομένων μπορούν να δουν τις διαδρομές στα αρχεία εικόνων. Εκτός και αν εμπιστεύεστε όλους τους εν δυνάμει χρήστες, καταργήστε τα προσωπικά στοιχεία, όπως το όνομά σας ή το όνομα του υπολογιστή, από τις διαδρομές των αρχείων. Επίσης πρέπει να έχετε υπόψη ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σχετικές διαδρομές για παραπομπή στις εικόνες.

Για παράδειγμα, αν τοποθετήσετε τη βάση δεδομένων σε δίκτυο, όπως \\όνομα_διακομιστή\όνομα_κοινόχρηστης_θέσης\, και αποθηκεύσετε τις εικόνες σε φάκελο σε αυτόν τον κοινόχρηστο χώρο, όπως \\όνομα_διακομιστή\όνομα_κοινόχρηστης_θέσης\Pictures, δεν χρειάζεται να καθορίσετε ολόκληρη τη διαδρομή.

Έτσι, αντί να χρησιμοποιήσετε \\όνομα_διακομιστή\όνομα_κοινόχρηστης_θέσης\Pictures\όνομα_αρχείου_εικόνας.gif, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο το τμήμα της διαδρομής που διαφέρει και είναι σχετικό με τη θέση του τρέχοντος αρχείου της Access, όπως: Pictures\όνομα_αρχείου_εικόνας.gif.

Επιστροφή στην αρχή  Επιστροφή στην αρχή

Εμφάνιση εικόνων σε φόρμες, εκθέσεις και στοιχεία ελέγχου

Οι παρακάτω ενότητες περιγράφουν τον τρόπο προσθήκης εικόνων σε φόρμες και εκθέσεις, καθώς και σε κουμπιά ή άλλα στοιχεία ελέγχου. Για να ολοκληρώσετε με επιτυχία αυτές τις ενότητες, πρώτα πρέπει να γνωρίζετε πώς να αποθηκεύετε τις εικόνες σας, καθώς επίσης και να έχετε επιλέξει εάν θέλετε να συνδέσετε τις εικόνες σας ή να τις ενσωματώσετε. Εάν δεν έχετε καταλήξει ως προς αυτά τα ζητήματα, διαβάστε τις πληροφορίες στην ενότητα Σχετικά με την αποθήκευση και την εμφάνιση εικόνων.

Εμφάνιση μη δεσμευμένων εικόνων (εικόνων που δεν αλλάζουν) με χρήση του στοιχείου ελέγχου εικόνας

Για να εμφανίσετε εικόνες που δεν αλλάζουν κατά τη μετακίνησή σας σε εγγραφές βάσης δεδομένων ή στις σελίδες μιας έκθεσης, χρησιμοποιείτε το στοιχείο ελέγχου εικόνας αντί του πλαισίου μη δεσμευμένου αντικειμένου. Το στοιχείο ελέγχου εικόνας φορτώνεται γρήγορα και υποστηρίζει περισσότερες μορφές αρχείων γραφικών. Αυτά τα βήματα χρησιμοποιούν το δείγμα βάσης δεδομένων Northwind Traders, αλλά μπορείτε να εφαρμόσετε τα βήματα αυτή και στη δική σας βάση δεδομένων, εάν το επιθυμείτε.

 1. Εκκινήστε την Access, ανοίξτε το υπόδειγμα βάσης δεδομένων Northwind Traders και εμφανίστε το παράθυρο διάλογου "Βάση δεδομένων".

ΕμφάνισηΠώς γίνεται;

 1. Στο μενού Βοήθεια, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Δείγματα βάσεων δεδομένων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στη βάση δεδομένων Δείγμα βάσης δεδομένων Northwind.
 2. Αν εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Προειδοποίηση ασφαλείας, κάντε κλικ στην εντολή Άνοιγμα.
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να κλείσετε την οθόνη έναρξης Northwind Traders.
 4. Στον Κύριο πίνακα επιλογών, επιλέξτε Παράθυρο "Βάση δεδομένων".
 1. Σε αυτό το σημείο, μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα φόρμα ή έκθεση και κατόπιν να προσθέσετε μια εικόνα, ή μπορείτε να προσθέσετε μια εικόνα σε μια υπάρχουσα φόρμα ή έκθεση. Τα βήματα στις παρακάτω ενότητες περιγράφουν πώς γίνονται και οι δύο εργασίες.

ΕμφάνισηΔημιουργία νέας φόρμας και προσθήκη εικόνας

 1. Στη γραμμή Αντικείμενα, κάντε κλικ στην επιλογή Φόρμες και έπειτα κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Δημιουργία φόρμας σε Προβολή σχεδίασης. Η Access ανοίγει μια νέα, κενή φόρμα, εμφανίζει το φύλλο ιδιοτήτων της φόρμας και έπειτα εμφανίζει την εργαλειοθήκη. Αν δεν εμφανίζεται η εργαλειοθήκη, κάντε κλικ στην εντολή Εργαλειοθήκη από το μενού Προβολή.
 2. Στην Εργαλειοθήκη, κάντε κλικ στο εργαλείο "Εικόνα" Στοιχείο ελέγχου πλαισίου εικόνας.
 3. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στη θέση της φόρμας όπου θέλετε να εμφανιστεί η εικόνα και κάντε κλικ μία φορά για να τοποθετήσετε το στοιχείο ελέγχου στη φόρμα. Η θέση που επιλέγετε σημειώνει την άνω αριστερή γωνία του στοιχείου ελέγχου εικόνας. Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή εικόνας και το φύλλο ιδιοτήτων εμφανίζει τις ιδιότητες του στοιχείου ελέγχου εικόνας.
 4. Στο παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή εικόνας, εντοπίστε την εικόνα που θέλετε να εμφανίσετε. Επιλέξτε την εικόνα και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 5. Στο φύλλο ιδιοτήτων της εικόνας, κάντε κλικ στην καρτέλα Μορφή και καθορίστε τις ιδιότητες για την εικόνα. Για παράδειγμα, χρησιμοποιήστε το πλαίσιο ιδιότητας Τύπος εικόνας, για να καθορίσετε εάν θέλετε να ενσωματώσετε την εικόνα ή να τη συνδέσετε. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε το μέγεθος της εικόνας ή να την περικόψετε, κάνοντας κλικ στην ιδιότητα Κατάσταση αλλαγής μεγέθους (SizeMode) και επιλέγοντας μία από τις παρακάτω ρυθμίσεις.
Ρύθμιση Περιγραφή
Απόσπασμα Εμφανίζει την εικόνα με το κανονικό της μέγεθος. Αν η εικόνα είναι μεγαλύτερη από το στοιχείο ελέγχου εικόνας, η Access περικόπτει την εικόνα.
Αυξομείωση Αλλάζει το μέγεθος της εικόνας ώστε να χωράει στο στοιχείο ελέγχου εικόνας. Ανάλογα με το σχήμα του στοιχείου ελέγχου, αυτή η ρύθμιση ενδέχεται να παραμορφώσει την εικόνα.
Ζουμ Διατηρεί το ύψος και το πλάτος της εικόνας στη σωστή αναλογία, ανεξάρτητα από το πώς αλλάζετε το μέγεθος του στοιχείου ελέγχου εικόνας.
 1.  ΣΗΜΕΙΩΣΗ   Εάν χρειάζεστε βοήθεια με μια ιδιότητα, επιλέξτε αυτή την ιδιότητα και πιέστε το πλήκτρο F1.

 2. Καθορίστε τις άλλες ιδιότητες, όπως ορατότητα και στυλ περιγράμματος, και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί ΑποθήκευσηΕικόνα κουμπιού για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας.
 3. Προσθέστε τυχόν υπόλοιπα στοιχεία ελέγχου, όπως λίστες, πλαίσια κειμένου και δευτερεύουσες φόρμες και αποθηκεύστε τις αλλαγές σας. Για να προβάλετε τη φόρμα, κλείστε τη και ανοίξτε την ξανά ή, στο παράθυρο "Βάση δεδομένων", κάντε κλικ στο κουμπί ΆνοιγμαΕικόνα κουμπιού.

ΕμφάνισηΔημιουργία νέας έκθεσης και προσθήκη εικόνας

 1. Στη γραμμή Αντικείμενα, κάντε κλικ στην επιλογή Εκθέσεις και έπειτα κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Δημιουργία έκθεσης σε Προβολή σχεδίασης. Η Access ανοίγει μια κενή έκθεση.
 2. Στο μενού Προβολή, επιλέξτε την εντολή Εργαλειοθήκη.
 3. Στην Εργαλειοθήκη, κάντε κλικ στο εργαλείο "Εικόνα" Στοιχείο ελέγχου πλαισίου εικόνας.
 4. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στη θέση της έκθεσης όπου θέλετε να εμφανιστεί η εικόνα και κάντε κλικ μία φορά για να τοποθετήσετε το στοιχείο ελέγχου στη φόρμα. Μπορείτε να τοποθετήσετε το στοιχείο ελέγχου στις ενότητες κεφαλίδων, πληροφοριών ή υποσέλιδων της έκθεσης. Η θέση που επιλέγετε σημειώνει την άνω αριστερή γωνία του στοιχείου ελέγχου εικόνας. Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή εικόνας και το φύλλο ιδιοτήτων εμφανίζει τις ιδιότητες του στοιχείου ελέγχου εικόνας.
 5. Στο παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή εικόνας, εντοπίστε την εικόνα που θέλετε να εμφανίσετε. Επιλέξτε την εικόνα και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 6. Στο φύλλο ιδιοτήτων της εικόνας, κάντε κλικ στην καρτέλα Μορφή και καθορίστε τις ιδιότητες για την εικόνα. Για παράδειγμα, χρησιμοποιήστε το πλαίσιο ιδιότητας Τύπος εικόνας, για να καθορίσετε εάν θέλετε να ενσωματώσετε την εικόνα ή να τη συνδέσετε. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε το μέγεθος της εικόνας ή να την περικόψετε, κάνοντας κλικ στην ιδιότητα Κατάσταση αλλαγής μεγέθους (SizeMode) και επιλέγοντας μία από τις παρακάτω ρυθμίσεις.
Ρύθμιση Περιγραφή
Απόσπασμα Εμφανίζει την εικόνα με το κανονικό της μέγεθος. Αν η εικόνα είναι μεγαλύτερη από το στοιχείο ελέγχου εικόνας, η Access περικόπτει την εικόνα.
Αυξομείωση Αλλάζει το μέγεθος της εικόνας ώστε να χωράει στο στοιχείο ελέγχου εικόνας. Ανάλογα με το σχήμα του στοιχείου ελέγχου, αυτή η ρύθμιση ενδέχεται να παραμορφώσει την εικόνα.
Ζουμ Διατηρεί το ύψος και το πλάτος της εικόνας στη σωστή αναλογία, ανεξάρτητα από το πώς αλλάζετε το μέγεθος του στοιχείου ελέγχου εικόνας.
 1.  ΣΗΜΕΙΩΣΗ   Εάν χρειάζεστε βοήθεια με μια ιδιότητα, επιλέξτε αυτή την ιδιότητα και πιέστε το πλήκτρο F1.

 2. Καθορίστε τις άλλες ιδιότητες, όπως ορατότητα και στυλ περιγράμματος, και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί ΑποθήκευσηΕικόνα κουμπιού για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας.
 3. Προσθέστε τυχόν πεδία που απομένουν, όπως λίστες, πλαίσια κειμένου ή δευτερεύουσες φόρμες, και αποθηκεύστε τις αλλαγές σας. Για να προβάλετε την έκθεση, κλείστε και ανοίξτε την ξανά ή, στη γραμμή εργαλείων, κάντε κλικ στο κουμπί ΠροεπισκόπησηΕικόνα κουμπιού.

ΕμφάνισηΠροσθήκη εικόνας σε μια υπάρχουσα φόρμα

 1. Ξεκινήστε το υπόδειγμα βάσης δεδομένων Northwind Traders ή τη δική σας βάση δεδομένων και εμφανίστε το παράθυρο διάλογου "Βάση δεδομένων".
 2. Στη γραμμή Αντικείμενα, κάντε κλικ στην επιλογή Φόρμες, επιλέξτε τη φόρμα που θέλετε να αλλάξετε και κάντε κλικ στην επιλογή ΣχεδίασηΕικόνα κουμπιού. Η Access ανοίγει τη φόρμα σε προβολή σχεδίασης, εμφανίζει το φύλλο ιδιοτήτων της φόρμας και εμφανίζει την Εργαλειοθήκη. Αν δεν εμφανίζεται η Εργαλειοθήκη, κάντε κλικ στην εντολή Εργαλειοθήκη από το μενού Προβολή.
 3. Στην Εργαλειοθήκη, κάντε κλικ στο εργαλείο "Εικόνα" Στοιχείο ελέγχου πλαισίου εικόνας.
 4. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στη θέση της φόρμας όπου θέλετε να εμφανιστεί η εικόνα και κάντε κλικ μία φορά για να τοποθετήσετε το στοιχείο ελέγχου στη φόρμα. Η θέση που επιλέγετε σημειώνει την άνω αριστερή γωνία του στοιχείου ελέγχου εικόνας. Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή εικόνας και το φύλλο ιδιοτήτων εμφανίζει τις ιδιότητες του στοιχείου ελέγχου εικόνας.
 5. Στο παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή εικόνας, εντοπίστε την εικόνα που θέλετε να εμφανίσετε. Επιλέξτε την εικόνα και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 6. Στο φύλλο ιδιοτήτων της εικόνας, κάντε κλικ στην καρτέλα Μορφή και καθορίστε τις ιδιότητες για την εικόνα. Για παράδειγμα, χρησιμοποιήστε το πλαίσιο ιδιότητας Τύπος εικόνας, για να καθορίσετε εάν θέλετε να ενσωματώσετε την εικόνα ή να τη συνδέσετε. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε το μέγεθος της εικόνας ή να την περικόψετε, κάνοντας κλικ στην ιδιότητα Κατάσταση αλλαγής μεγέθους (SizeMode) και επιλέγοντας μία από τις παρακάτω ρυθμίσεις.
Ρύθμιση Περιγραφή
Απόσπασμα Εμφανίζει την εικόνα με το κανονικό της μέγεθος. Αν η εικόνα είναι μεγαλύτερη από το στοιχείο ελέγχου εικόνας, η Access περικόπτει την εικόνα.
Αυξομείωση Αλλάζει το μέγεθος της εικόνας ώστε να χωράει στο στοιχείο ελέγχου εικόνας. Ανάλογα με το σχήμα του στοιχείου ελέγχου, αυτή η ρύθμιση ενδέχεται να παραμορφώσει την εικόνα.
Ζουμ Διατηρεί το ύψος και το πλάτος της εικόνας στη σωστή αναλογία, ανεξάρτητα από το πώς αλλάζετε το μέγεθος του στοιχείου ελέγχου εικόνας.
 1.  ΣΗΜΕΙΩΣΗ   Εάν χρειάζεστε βοήθεια με μια ιδιότητα, επιλέξτε αυτή την ιδιότητα και πιέστε το πλήκτρο F1.

 2. Καθορίστε τις άλλες ιδιότητες, όπως ορατότητα και στυλ περιγράμματος, και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί ΑποθήκευσηΕικόνα κουμπιού για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας. Για να προβάλετε τη φόρμα, κλείστε και ανοίξτε ξανά τη φόρμα ή, στο παράθυρο "Βάση δεδομένων", κάντε κλικ στο κουμπί ΆνοιγμαΕικόνα κουμπιού.

ΕμφάνισηΠροσθήκη εικόνας σε μια υπάρχουσα έκθεση

 1. Ξεκινήστε το υπόδειγμα βάσης δεδομένων Northwind Traders ή τη δική σας βάση δεδομένων και εμφανίστε το παράθυρο διάλογου "Βάση δεδομένων".
 2. Στη γραμμή Αντικείμενα, κάντε κλικ στην επιλογή Εκθέσεις, επιλέξτε την έκθεση που θέλετε να αλλάξετε και κάντε κλικ στην επιλογή ΣχεδίασηΕικόνα κουμπιού. Η Access ανοίγει την έκθεση σε προβολή σχεδίασης και εμφανίζει την Εργαλειοθήκη. Αν δεν εμφανίζεται η Εργαλειοθήκη, κάντε κλικ στην εντολή Εργαλειοθήκη από το μενού Προβολή.
 3. Ανάλογα με τις ανάγκες σας, μετακινήστε τα πεδία στην έκθεση για να εξασφαλίσετε χώρο για την εικόνα.
 4. Στην Εργαλειοθήκη, κάντε κλικ στο εργαλείο "Εικόνα" Στοιχείο ελέγχου πλαισίου εικόνας.
 5. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στη θέση της έκθεσης όπου θέλετε να εμφανιστεί η εικόνα και κάντε κλικ μία φορά για να τοποθετήσετε το στοιχείο ελέγχου στη φόρμα. Η θέση που επιλέγετε σημειώνει την άνω αριστερή γωνία του στοιχείου ελέγχου εικόνας. Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή εικόνας και το φύλλο ιδιοτήτων εμφανίζει τις ιδιότητες του στοιχείου ελέγχου εικόνας.
 6. Στο παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή εικόνας, εντοπίστε την εικόνα που θέλετε να εμφανίσετε. Επιλέξτε την εικόνα και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 7. Στο φύλλο ιδιοτήτων της εικόνας, κάντε κλικ στην καρτέλα Μορφή και καθορίστε τις ιδιότητες για την εικόνα. Για παράδειγμα, χρησιμοποιήστε το πλαίσιο ιδιότητας Τύπος εικόνας, για να καθορίσετε εάν θέλετε να ενσωματώσετε την εικόνα ή να τη συνδέσετε. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε το μέγεθος της εικόνας ή να την περικόψετε, κάνοντας κλικ στην ιδιότητα Κατάσταση αλλαγής μεγέθους (SizeMode) και επιλέγοντας μία από τις παρακάτω ρυθμίσεις.
Ρύθμιση Περιγραφή
Απόσπασμα Εμφανίζει την εικόνα με το κανονικό της μέγεθος. Αν η εικόνα είναι μεγαλύτερη από το στοιχείο ελέγχου εικόνας, η Access περικόπτει την εικόνα.
Αυξομείωση Αλλάζει το μέγεθος της εικόνας ώστε να χωράει στο στοιχείο ελέγχου εικόνας. Ανάλογα με το σχήμα του στοιχείου ελέγχου, αυτή η ρύθμιση ενδέχεται να παραμορφώσει την εικόνα.
Ζουμ Διατηρεί το ύψος και το πλάτος της εικόνας στη σωστή αναλογία, ανεξάρτητα από το πώς αλλάζετε το μέγεθος του στοιχείου ελέγχου εικόνας.
 1.  ΣΗΜΕΙΩΣΗ   Εάν χρειάζεστε βοήθεια με μια ιδιότητα, επιλέξτε αυτή την ιδιότητα και πιέστε το πλήκτρο F1.

 2. Καθορίστε τις άλλες ιδιότητες, όπως ορατότητα και στυλ περιγράμματος, και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί ΑποθήκευσηΕικόνα κουμπιού για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας. Για να προβάλετε την έκθεση, κλείστε τη και κατόπιν κάντε μονό κλικ ή διπλό κλικ στην έκθεση ή κάντε κλικ στο κουμπί ΠροεπισκόπησηΕικόνα κουμπιού.

Προσθήκη λογότυπου ή εικόνας φόντου (υδατογραφήματος) σε φόρμα ή έκθεση

Όταν προσθέτετε μια εικόνα φόντου ή υδατογράφημα, τα υπόλοιπα στοιχεία ελέγχου στη φόρμα σας τοποθετούνται επάνω από την εικόνα. Για ένα παράδειγμα εικόνας φόντου σε μια φόρμα, ξεκινήστε το δείγμα βάσης δεδομένων Northwind Traders και ανοίξτε τη φόρμα "Πελάτες".

 1. Ανοίξτε σε Προβολή σχεδίασης τη φόρμα ή την έκθεση που θέλετε να αλλάξετε.

ΕμφάνισηΠώς γίνεται;

Στο παράθυρο "Βάση δεδομένων", επιλέξτε τη φόρμα ή την έκθεση στην οποία θέλετε να προσθέσετε μια εικόνα φόντου και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί ΣχεδίασηΕικόνα κουμπιού. Η Access ανοίγει τη φόρμα ή την έκθεση σε Προβολή σχεδίασης.

 1. Κάντε διπλό κλικ στο κουμπί επιλογής φόρμας ή στο κουμπί επιλογής έκθεσης Το κουμπί επιλογής φόρμας της Access, για να ανοίξετε το φύλλο ιδιοτήτων της φόρμας ή της έκθεσης.
 2. Στην καρτέλα Μορφή, στο πλαίσιο ιδιοτήτων Εικόνα, κάντε κλικ στο κουμπί ΔόμησηΕικόνα κουμπιού και χρησιμοποιήστε το παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή εικόνας για να εντοπίσετε την εικόνα σας.
 3. Στο πλαίσιο ιδιότητας Τύπος εικόνας, καθορίστε αν θέλετε να ενσωματώσετε την εικόνα ή να τη συνδέσετε.
 4. Αφού προσθέσετε την εικόνα στη φόρμα, κάντε κλικ στην ιδιότητα Κατάσταση αλλαγής μεγέθους και επιλέξτε μια από τις εξής τιμές.
Ρύθμιση Περιγραφή
Απόσπασμα Εμφανίζει την εικόνα με το κανονικό της μέγεθος. Αν η εικόνα είναι μεγαλύτερη από το παράθυρο της φόρμας σας, η Access περικόπτει την εικόνα.
Αυξομείωση Αλλάζει το μέγεθος της εικόνας ώστε να χωράει στο παράθυρο της φόρμας. Με αυτήν τη ρύθμιση, η εικόνα μπορεί να παραμορφωθεί.
Ζουμ Διατηρεί τις σωστές αναλογίες της εικόνας, ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο αλλάζετε το μέγεθος της φόρμας. Αυτή η ρύθμιση δεν θα περικόψει την εικόνα ούτε θα προκαλέσει παραμόρφωση των αναλογιών της.
 1.  ΣΗΜΕΙΩΣΗ   Εάν χρειάζεστε βοήθεια με μια ιδιότητα, επιλέξτε αυτή την ιδιότητα και πιέστε το πλήκτρο F1.

 2. Εάν θέλετε να αλλάξετε τη στοίχιση της εικόνας, κάντε κλικ σε μία από τις ρυθμίσεις του πλαισίου ιδιότητας Στοίχιση εικόνας.

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ   Εάν θέλετε να τοποθετήσετε την εικόνα φόντου στο κέντρο σε μια φόρμα ή έκθεση και θέλετε η εικόνα φόντου να αλλάζει μέγεθος όταν αλλάζετε το μέγεθος του παραθύρου της φόρμας ή της έκθεσης, κάντε κλικ στη ρύθμιση Κέντρο. Εάν δεν θέλετε να αλλάζει μέγεθος η εικόνα φόντου όταν αλλάζετε το μέγεθος του παραθύρου, κάντε κλικ στη ρύθμιση Στο κέντρο της φόρμας.

 1. Εάν θέλετε να επαναλαμβάνεται η εικόνα πάνω στο φόντο της φόρμας ή της έκθεσης, ρυθμίστε την ιδιότητα Παράθεση εικόνων στην επιλογή Ναι και καθορίστε την ιδιότητα Κατάσταση αλλαγής μεγέθους στην επιλογή Περικοπή. Η παράθεση ξεκινά από τη θέση που καθορίζεται με την ιδιότητα Στοίχιση εικόνας.

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ   Η εικόνα φόντου δεν θα εμφανίζεται σε παράθεση εάν επιλέξετε για την ιδιότητα Κατάσταση αλλαγής μεγέθους τις ρυθμίσεις Ζουμ ή Αυξομείωση.

Εμφάνιση δεσμευμένων εικόνων (εικόνων που αλλάζουν σε κάθε εγγραφή βάσης δεδομένων ή σελίδα έκθεσης)

Η Access παρέχει διάφορους τρόπους για να εμφανίζετε δεσμευμένες εικόνες — εικόνες που αλλάζουν καθώς μετακινήστε στις εγγραφές σε μια βάση δεδομένων ή στις σελίδες μιας έκθεσης. Μπορείτε να κάνετε τα παρακάτω:

 • Να ενσωματώσετε τις εικόνες σας σε έναν πίνακα βάσης δεδομένων και να τις εμφανίζετε χρησιμοποιώντας το πλαίσιο δεσμευμένου αντικειμένου. Αυτή η μέθοδος καταλαμβάνει τον περισσότερο χώρο, αλλά, εάν χρειάζεται να μεταφέρετε τη βάση δεδομένων, η μέθοδος αυτή εξασφαλίζει ότι οι εικόνες σας θα είναι πάντα διαθέσιμες.
 • Να αποθηκεύσετε συνδέσεις για τις εικόνες σας σε έναν πίνακα βάσης δεδομένων και να χρησιμοποιήσετε το πλαίσιο δεσμευμένου αντικειμένου για να τις εμφανίζετε. Αυτό απαιτεί λιγότερο χώρο, αλλά εάν οι εικόνες σας μετακινηθούν ή καταστραφούν, οι συνδέσεις παύουν να λειτουργούν.

Επιπλέον, αυτές οι δύο μέθοδοι απαιτούν να αποθηκεύετε τα δεδομένα των εικόνων σας σε ένα πεδίο αντικειμένου OLE. Αυτό σάς περιορίζει να χρησιμοποιείτε μόνο αρχεία .bmp ή .dib, εκτός εάν θέλετε να εγκαταστήσετε πρόσθετο λογισμικό. Ωστόσο, αυτές οι πρώτες δύο μέθοδοι είναι ευκολότερες στην υλοποίηση, επειδή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα εργαλεία και τις οθόνες που παρέχει η Access.

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ   Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κώδικα VBA για να αποθηκεύετε μέσω προγραμματισμού αρχεία GIF και JPEG σε ένα πεδίο αντικειμένου OLE και κατόπιν να εμφανίζετε τα αρχεία αυτά στο στοιχείο ελέγχου εικόνας. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ενότητα Προσθήκη εναλλασσόμενων εικόνων μέσω προγραμματισμού.

 • Να χρησιμοποιήσετε κώδικα VBA για να καθορίσετε μέσω προγραμματισμού τις ιδιότητες για το στοιχείο ελέγχου εικόνας. Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιεί ελάχιστο χώρο, επειδή αποθηκεύετε μόνο ονόματα αρχείων και πληροφορίες διαδρομής σε κάποιο πεδίο κειμένου σε έναν από τους πίνακές σας. Επίσης, υποστηρίζει περισσότερους τύπους αρχείων γραφικών, επειδή χρησιμοποιείτε το στοιχείο ελέγχου εικόνας αντί για το πλαίσιο δεσμευμένου αντικειμένου. Ωστόσο, έχετε υπόψη ότι η υλοποίηση αυτής της λύσης απαιτεί κάποια εμπειρία προγραμματισμού.

Οι παρακάτω ενότητες περιγράφουν τους συνηθέστερους τρόπους χρήσης κάθε μεθόδου.

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ   Ορισμένες από τις παρακάτω ενότητες απαιτούν πίνακα βάσης δεδομένων που να περιέχει ένα πεδίο αντικειμένου OLE και αρχεία .bmp ή .dib συνδεδεμένα ή ενσωματωμένα με αυτό το πεδίο. Εάν δεν έχετε πίνακα με εικόνες αποθηκευμένο με τον τρόπο αυτό, ακολουθήστε τα βήματα στη επόμενη ενότητα, "Ρύθμιση παραμέτρων πίνακα για την αποθήκευση δεδομένων εικόνας".

ΕμφάνισηΡύθμιση παραμέτρων πίνακα για την αποθήκευση δεδομένων εικόνας

Αυτά τα βήματα εξηγούν πώς μπορείτε να προσθέσετε ένα πεδίο αντικειμένου OLE σε έναν υπάρχοντα πίνακα, ή να δημιουργήσετε έναν νέο πίνακα με ένα πεδίο αντικειμένου OLE, και κατόπιν να συνδέσετε ή να ενσωματώσετε εικόνες στο πεδίο αντικειμένου OLE.

Προσθήκη πεδίου αντικειμένου OLE σε υπάρχοντα πίνακα
 1. Στη γραμμή Αντικείμενα του παραθύρου "Βάση δεδομένων", κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας, επιλέξτε τον πίνακα στον οποίο θέλετε να προσθέσετε ένα πεδίο αντικειμένου OLE και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή ΣχεδίασηΕικόνα κουμπιού για να ανοίξετε τον πίνακα σε Προβολή σχεδίασης. Εμφανίζεται το εργαλείο σχεδίασης πίνακα.
 2. Στην πρώτη κενή γραμμή του εργαλείου σχεδίασης, στην περιοχή Όνομα πεδίου, πληκτρολογήστε Εικόνα.
 3. Στην ίδια γραμμή, στην περιοχή Τύπος δεδομένων, επιλέξτε το κελί, κάντε κλικ στο βέλος που εμφανίζεται και κατόπιν επιλέξτε Αντικείμενο OLE στη λίστα.
 4. Αποθηκεύστε τον πίνακα. Μπορείτε να αποδεχτείτε το όνομα που δίνει η Access στον πίνακα ή να χρησιμοποιήσετε άλλο όνομα.
 5. Κλείστε τον πίνακα σε προβολή σχεδίασης, ανοίξτε τον σε προβολή φύλλου δεδομένων (κάντε διπλό κλικ στον πίνακα για τον ανοίξετε ξανά) και μεταβείτε στην περιοχή "Σύνδεση του στοιχείου ελέγχου εικόνας στον πίνακα" παρακάτω στην ενότητα.
Δημιουργία νέου πίνακα
 1. Στη γραμμή Αντικείμενα, στο παράθυρο "Βάση δεδομένων", κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακες και έπειτα κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Δημιουργία πίνακα σε Προβολή σχεδίασης. Εμφανίζεται το εργαλείο σχεδίασης.
 2. Στην πρώτη γραμμή του εργαλείου σχεδίασης, στην περιοχή Όνομα πεδίου, πληκτρολογήστε Αναγνωριστικό.
 3. Κάντε κλικ στο πρώτο πεδίο στην περιοχή Τύπος δεδομένων, κάντε κλικ στο βέλος που εμφανίζεται και κατόπιν επιλέξτε Αυτόματη αρίθμηση στη λίστα.
 4. Κάντε δεξιό κλικ οπουδήποτε στην πρώτη γραμμή και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Πρωτεύον κλειδί του μενού συντόμευσης. Έτσι το πεδίο "Αναγνωριστικό" ορίζεται ως το πρωτεύον κλειδί για τον πίνακα.
 5. Στην επόμενη γραμμή, πληκτρολογήστε Εικόνα στη στήλη Όνομα πεδίου και επιλέξτε Αντικείμενο OLE από τη λίστα στη στήλη Τύπος δεδομένων.
 6. Αποθηκεύστε τον πίνακα. Μπορείτε να αποδεχτείτε το όνομα που δίνει η Access στον πίνακα ή να χρησιμοποιήσετε άλλο όνομα.
 7. Κλείστε τον πίνακα σε Προβολή σχεδίασης, ανοίξτε τον σε Προβολή φύλλου δεδομένων (κάντε διπλό κλικ στον πίνακα για τον ανοίξετε ξανά) και μεταβείτε στο επόμενο σύνολο βημάτων.
Προσθήκη εικόνων στον πίνακα
 1. Κάντε δεξιό κλικ στο πρώτο πεδίο της στήλης Εικόνα του πίνακα και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Εισαγωγή αντικειμένου του μενού συντόμευσης.
 2. Επιλέξτε Δημιουργία από αρχείο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση.
 3. Μεταβείτε σε μία ή περισσότερες εικόνες .bmp. Μπορείτε να βρείτε ένα σύνολο στη διαδρομή μονάδα_δίσκου:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\SAMPLES. Οι εικόνες ονομάζονται EMPID1.BMP έως EMPID9.BMP. Επιλέξτε την πρώτη εικόνα και κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 4. Για να συνδέσετε μια εικόνα, κάντε κλικ στην επιλογή Σύνδεση και κάντε κλικ στο κουμπί OK ξανά για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία. Για να ενσωματώσετε την εικόνα στον πίνακα, αφήστε κενό το πλαίσιο ελέγχου Σύνδεση και κάντε κλικ στο κουμπί OK. Οι λέξεις Εικόνα bitmap εμφανίζονται στο πρώτο πεδίο της στήλης "Εικόνες" στον πίνακα.

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ   Εάν στο πεδίο εμφανίζεται η φράση "Πακέτο" (Package), αυτό σημαίνει ότι προσπαθείτε να συνδέσετε ή να ενσωματώσετε ένα αρχείο γραφικών που δεν υποστηρίζεται. Τα πλαίσια δεσμευμένων και μη δεσμευμένων αντικειμένων υποστηρίζουν μόνο αρχεία .bmp και .dib, εκτός εάν εγκαταστήσετε άλλο λογισμικό που επιτρέπει την υποστήριξη πρόσθετων τύπων αρχείων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των πλαισίων αντικειμένου με άλλες μορφές αρχείων, ανατρέξτε στην ενότητα Γιατί το OLE απαιτεί πρόσθετο λογισμικό και προσθέτει αρχεία bitmap. Για τρόπους αντιμετώπισης του προβλήματος που σχετίζεται με τη φράση "πακέτο" (package), ανατρέξτε στην ενότητα Επίλυση συνηθισμένων προβλημάτων.

 1. Μεταβείτε στο επόμενο πεδίο της στήλης "Εικόνα" και επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 5, μέχρι να συνδέσετε τον πίνακα με ένα σύνολο εικόνων.

ΕμφάνισηΧρήση του "Οδηγού φορμών" για τη δημιουργία μιας νέας φόρμας που εμφανίζει εικόνες

Ο "Οδηγός φορμών της Access" παρέχει έναν πιο γρήγορο και εύκολο τρόπο για τη δημιουργία μιας φόρμας και την εμφάνιση εικόνων που αντιστοιχούν σε μεμονωμένες έγγραφες της βάσης δεδομένων. Αυτά τα βήματα χρησιμοποιούν το υπόδειγμα βάσης δεδομένων Northwind Traders, αλλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δική σας βάση δεδομένων και να προσαρμόσετε τα βήματα ανάλογα με τις ανάγκες σας.

 1. Ξεκινήστε το υπόδειγμα βάσης δεδομένων Northwind Traders και εμφανίστε το παράθυρο διάλογου "Βάση δεδομένων".

ΕμφάνισηΠώς γίνεται;

 1. Στο μενού Βοήθεια, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Δείγματα βάσεων δεδομένων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στη βάση δεδομένων Δείγμα βάσης δεδομένων Northwind.
 2. Αν εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Προειδοποίηση ασφαλείας, κάντε κλικ στην εντολή Άνοιγμα.
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να κλείσετε την οθόνη έναρξης Northwind Traders.
 4. Στον Κύριο πίνακα επιλογών, επιλέξτε Παράθυρο "Βάση δεδομένων".
 1. Στη γραμμή Αντικείμενα, κάντε κλικ στην επιλογή Φόρμες και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία φόρμας με τη βοήθεια οδηγού.
 2. Στην πρώτη σελίδα του οδηγού, επιλέξτε τον πίνακα που περιέχει τα δεδομένα εικόνας σας. Μετακινήστε το πεδίο αντικειμένου OLE (το πεδίο που περιέχει τα δεδομένα εικόνας) από τη θέση Διαθέσιμα πεδία στη θέση Επιλεγμένα πεδία και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.
 3. Επαναλάβετε το προηγούμενο βήμα όπως είναι απαραίτητο για να προσθέσετε τα αρχεία που απομένουν στη φόρμα.
 4. Χρησιμοποιήστε τις σελίδες που απομένουν για να επιλέξετε διάταξη, στυλ και όνομα για τη φόρμα και έπειτα κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος.

Η Access δημιουργεί τη φόρμα, προσθέτει ένα πλαίσιο δεσμευμένου αντικειμένου στη φόρμα, δεσμεύει το πλαίσιο στο πεδίο τύπου "Αντικείμενο OLE" του πίνακα και ανοίγει τη φόρμα για προβολή. Οι εικόνες αλλάζουν καθώς μετακινείστε στις έγγραφες.


ΕμφάνισηΧρήση του "Οδηγού εκθέσεων" για τη δημιουργία μιας νέας φόρμας που εμφανίζει εικόνες

Ο Οδηγός εκθέσεων της Access παρέχει έναν πιο γρήγορο και εύκολο τρόπο για τη δημιουργία μιας έκθεσης και την εμφάνιση εικόνων που αντιστοιχούν σε μεμονωμένες σελίδες αναφοράς. Αυτά τα βήματα χρησιμοποιούν το υπόδειγμα βάσης δεδομένων Northwind Traders, αλλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δική σας βάση δεδομένων και να προσαρμόσετε τα βήματα ανάλογα με τις ανάγκες σας.

 1. Ξεκινήστε το υπόδειγμα βάσης δεδομένων Northwind Traders και εμφανίστε το παράθυρο διάλογου "Βάση δεδομένων".

ΕμφάνισηΠώς γίνεται;

 1. Στο μενού Βοήθεια, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Δείγματα βάσεων δεδομένων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στη βάση δεδομένων Δείγμα βάσης δεδομένων Northwind.
 2. Αν εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Προειδοποίηση ασφαλείας, κάντε κλικ στην εντολή Άνοιγμα.
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να κλείσετε την οθόνη έναρξης Northwind Traders.
 4. Στον Κύριο πίνακα επιλογών, επιλέξτε Παράθυρο "Βάση δεδομένων".
 1. Στη γραμμή Αντικείμενα, κάντε κλικ στην επιλογή Εκθέσεις και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία έκθεσης με τη βοήθεια οδηγού.
 2. Στην πρώτη σελίδα του οδηγού, επιλέξτε τον πίνακα ή το ερώτημα που παρέχει τα δεδομένα εικόνας σας. Μετακινήστε το πεδίο αντικειμένου OLE (το πεδίο που περιέχει τα δεδομένα εικόνας) από τη θέση Διαθέσιμα πεδία στη θέση Επιλεγμένα πεδία και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.
 3. Επαναλάβετε το προηγούμενο βήμα όπως είναι απαραίτητο για να μετακινήσετε τα υπόλοιπα πεδία στην έκθεση.
 4. Χρησιμοποιήστε τις υπόλοιπες σελίδες για να επιλέξετε διάταξη, στυλ και όνομα για την έκθεση και έπειτα κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος.

Η Access δημιουργεί την έκθεση, προσθέτει ένα πλαίσιο δεσμευμένου αντικειμένου, συνδέσει το πλαίσιο στο πεδίο τύπου "Αντικείμενο OLE" του πίνακα και ανοίγει την έκθεση για προβολή. Οι εικόνες αλλάζουν καθώς μετακινείστε στις σελίδες.


ΕμφάνισηΜη αυτόματη δημιουργία φόρμας που εμφανίζει εναλλασσόμενες εικόνες

 1. Εάν δεν έχετε πίνακα βάσης δεδομένων με πεδίο αντικειμένου OLE και δεδομένα εικόνας αποθηκευμένα στο πεδίο αυτό, ακολουθήστε τα βήματα της παραγράφου "Ρύθμιση παραμέτρων πίνακα για την αποθήκευση δεδομένων εικόνας" παραπάνω σε αυτή την ενότητα.
 2. Στο παράθυρο "Βάση δεδομένων", κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακες και έπειτα κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Δημιουργία πίνακα σε Προβολή σχεδίασης. Η Access δημιουργεί μια κενή φόρμα. Εμφανίζεται η εργαλειοθήκη και το φύλλο ιδιοτήτων για τη νέα φόρμα.
 3. Στο φύλλο ιδιοτήτων για τη νέα φόρμα, κάντε κλικ στην καρτέλα Δεδομένα, έπειτα στην ιδιότητα Προέλευση εγγραφών και επιλέξτε τον πίνακα που περιέχει τα αρχεία σας. Εμφανίζεται η λίστα ΠεδίαΕικόνα κουμπιού.
 4. Σύρετε το πεδίο τύπου "Αντικείμενο OLE" που περιέχει τις εικόνες σας από τη λίστα Πεδίο στη φόρμα. Τοποθετήστε την άνω αριστερή γωνία του εικονιδίου εκεί που θέλετε να εμφανιστούν οι εικόνες και αφήστε το κουμπί του ποντικιού.
 5. Αποθηκεύστε τη φόρμα και κατόπιν κλείστε και ανοίξτε τη ξανά για να την προβάλετε.

ΕμφάνισηΜη αυτόματη δημιουργία έκθεσης που εμφανίζει εναλλασσόμενες εικόνες

 1. Εάν δεν έχετε πίνακα βάσης δεδομένων με πεδίο αντικειμένου OLE και δεδομένα εικόνας αποθηκευμένα στο πεδίο αυτό, ακολουθήστε τα βήματα της παραγράφου "Ρύθμιση παραμέτρων πίνακα για την αποθήκευση δεδομένων εικόνας" παραπάνω σε αυτή την ενότητα.
 2. Στο παράθυρο "Βάση δεδομένων", κάντε κλικ στην επιλογή Εκθέσεις και έπειτα κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Δημιουργία έκθεσης σε Προβολή σχεδίασης. Η Access δημιουργεί μια κενή έκθεση.
 3. Κάντε διπλό κλικ στο κουμπί επιλογής έκθεσης Το κουμπί επιλογής φόρμας της Access, για να ανοίξετε το φύλλο ιδιοτήτων της έκθεσης.
 4. Στο φύλλο ιδιοτήτων, κάντε κλικ στην καρτέλα Δεδομένα, έπειτα στο πλαίσιο ιδιότητας Προέλευση εγγραφών και επιλέξτε τον πίνακα που περιέχει τις εικόνες σας. Εμφανίζεται η λίστα ΠεδίαΕικόνα κουμπιού.
 5. Σύρετε το πεδίο τύπου "Αντικείμενο OLE" που περιέχει τις εικόνες σας από τη λίστα Πεδίο στην έκθεση. Τοποθετήστε την άνω αριστερή γωνία του εικονιδίου εκεί που θέλετε να εμφανιστούν οι εικόνες και αφήστε το κουμπί του ποντικιού. Με τον τρόπο αυτό τοποθετείται αυτόματα στην έκθεση ένα πλαίσιο δεσμευμένου αντικειμένου, το οποίο μπορείτε να τοποθετήσετε σε οποιαδήποτε ενότητα της έκθεσης.
 6. Προσθέστε τα υπόλοιπα πεδία στην έκθεση, αποθηκεύστε την και έπειτα κλείστε και ανοίξτε την ξανά για να την προβάλετε.

ΕμφάνισηΠροσθήκη εναλλασσόμενων εικόνων σε μια υπάρχουσα φόρμα

Τυπικά, η διαδικασία προσθήκης εναλλασσόμενων εικόνων σε μια υπάρχουσα φόρμα ακολουθεί τα εξής γενικά βήματα:

 • Εάν χρειάζεται, προσθέστε ένα πεδίο αντικειμένου OLE στον πίνακα από τον οποίο η φόρμα λαμβάνει τα δεδομένα της. Κατόπιν, είτε προσθέτετε συνδέσεις για τις εικόνες σας, είτε ενσωματώνετε τις εικόνες σας στο πεδίο. Για πληροφορίες σχετικά με την προσθήκη ενός πεδίου αντικειμένου OLE, ανατρέξτε στην ενότητα "Ρύθμιση παραμέτρων πίνακα για την αποθήκευση δεδομένων εικόνας", παραπάνω σε αυτό το άρθρο.
 • Αν η φόρμα χρησιμοποιεί ερώτημα ως την προέλευση εγγραφών αντί για πίνακα, προσθέστε το πεδίο τύπου "Αντικείμενο OLE" στον κατάλληλο πίνακα, προσθέστε εικόνες στο πεδίο και έπειτα αλλάξτε το ερώτημα ώστε να ανακτήσετε τις εικόνες.

ΕμφάνισηΠώς μπορώ να τροποποιήσω ένα ερώτημα;

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ   Η διαδικασία τροποποίησης ερωτημάτων ποικίλλει ανάλογα με τον τύπο και την πολυπλοκότητα του ερωτήματος. Για το λόγο αυτό, τα βήματα εξηγούν τη βασική διαδικασία για την προσθήκη πεδίου σε ερώτημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία και την αλλαγή ερωτημάτων, δείτε τις συνδέσεις στο τέλος της ενότητας.

 1. Στο παράθυρο "Βάση δεδομένων", στη γραμμή Αντικείμενα, κάντε κλικ στην επιλογή Ερωτήματα, επιλέξτε το ερώτημα που θέλετε να αλλάξετε και κάντε κλικ στο κουμπί ΣχεδίασηΕικόνα κουμπιού για να ανοίξετε το ερώτημα στο πλέγμα σχεδίασης ερωτημάτων.
 2. Στη γραμμή εργαλείων, κάντε κλικ στο κουμπί Εμφάνιση πίνακαΕικόνα κουμπιού.
 3. Στο παράθυρο διάλογου Εμφάνιση πίνακα, κάντε κλικ στην καρτέλα Πίνακες, επιλέξτε τον πίνακα που περιέχει τα δεδομένα εικόνας, κάντε κλικ στην εντολή Προσθήκη και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Κλείσιμο.
 4. Στη πλέγμα σχεδίασης ερωτημάτων, εντοπίστε και κάντε διπλό κλικ στο πεδίο που περιέχει τα δεδομένα εικόνας. Το νέο πεδίο πρέπει να εμφανιστεί στο πλέγμα σχεδίασης. Η παρακάτω απεικόνιση παρουσιάζει το πεδίο σε πλέγμα σχεδίασης, με ένα πεδίο σε υπόδειγμα ερωτήματος που επιστρέφει δεδομένα εικόνας.

Δείγμα ερωτήματος που επιστρέφει δεδομένα εικόνας

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί ΑποθήκευσηΕικόνα κουμπιού για να αποθηκεύσετε το ερώτημα.

ΕμφάνισηΒοήθεια! Χρειάζομαι περισσότερες πληροφορίες!

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία και την αλλαγή ερωτημάτων, δείτε τα παρακάτω άρθρα στο Microsoft Office Online:

 • Αφού ολοκληρώσετε την τροποποίηση της προέλευσης δεδομένων, προσθέστε ένα πλαίσιο δεσμευμένου αντικειμένου στη φόρμα η έκθεση και συνδέστε το πλαίσιο στην πίνακα η το ερώτημα.

ΕμφάνισηΠώς γίνεται;

 1. Στο παράθυρο "Βάση δεδομένων", στη γραμμή Αντικείμενα, κάντε κλικ στην επιλογή Φόρμες ή Εκθέσεις, επιλέξτε τη φόρμα ή την έκθεση που θέλετε να αλλάξετε και κάντε κλικ στο κουμπί ΣχεδίασηΕικόνα κουμπιού . Εμφανίζεται η λίστα ΠεδίαΕικόνα κουμπιού.
 2. Σύρετε το πεδίο τύπου "Αντικείμενο OLE" που περιέχει τα δεδομένα εικόνας από τη λίστα στη φόρμα η την έκθεση. Τοποθετήστε την άνω αριστερή γωνία του εικονιδίου εκεί που θέλετε να εμφανιστούν οι εικόνες και αφήστε το κουμπί του ποντικιού.
 3. Αποθηκεύστε τη φόρμα ή την έκθεση και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα (για φόρμα) η Προεπισκόπηση (για έκθεση) ώστε να δείτε τις αλλαγές σας.

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ   Εάν θέλετε να αποθηκεύσετε τις θέσεις των αρχείων εικόνας σε ένα πεδίο κειμένου, η μέθοδος που χρησιμοποιείτε για την εμφάνιση των εικόνων σας απαιτεί προγραμματισμό VBA. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτή τη μέθοδο, ανατρέξτε στην επόμενη ενότητα, "Προσθήκη εναλλασσόμενων εικόνων μέσω προγραμματισμού".


ΕμφάνισηΠροσθήκη εναλλασσόμενων εικόνων μέσω προγραμματισμού

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ   Η σύνδεση σε αυτή την ενότητα σάς παραπέμπει στο δείγμα κώδικα που καθορίζει την ιδιότητα Εικόνα του στοιχείου ελέγχου εικόνας της Access.

Αυτή είναι η ενδεδειγμένη τεχνική για την αποθήκευση και εμφάνιση δεσμευμένων εικόνων, επειδή υποστηρίζει περισσότερους τύπους αρχείων γραφικών και χρησιμοποιεί το λιγότερο χώρο αποθήκευσης.

Για να χρησιμοποιήσετε αυτή την τεχνική, αποθηκεύετε τις διαδρομές και τα ονόματα αρχείων των εικόνων σας σε ένα πεδίο κειμένου ενός πίνακα. Για πληροφορίες σχετικά με την προσθήκη πεδίου κειμένου σε πίνακα και για τις οδηγίες και το δείγμα κώδικα που απαιτείται για τη χρήση αυτής της μεθόδου, ανατρέξτε στην ενότητα Ρύθμιση παραμέτρων πίνακα για εργασία με κώδικα VBA παραπάνω σε αυτό το άρθρο.

Αφού ολοκληρώσετε αυτή την εργασία, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κώδικα VBA για να καθορίσετε την ιδιότητα Εικόνα του στοιχείου ελέγχου εικόνας και να εμφανίσετε την εικόνα. Για ένα παράδειγμα αυτής της τεχνικής στην πράξη, ξεκινήστε το δείγμα βάσης δεδομένων Northwind και ανοίξτε τη φόρμα "Υπάλληλοι" (Employees). Για πληροφορίες και για το δείγμα κώδικα που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, ανατρέξτε στο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base) Τρόπος εμφάνισης των εικόνων από φάκελο σε φόρμα, έκθεση ή σελίδα πρόσβασης δεδομένων (στην Αγγλική γλώσσα).

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ   Μπορείτε να διαβιβάσετε μέσω προγραμματισμού δεδομένα GIF και JPEG σε ένα πεδίο αντικειμένου OLE και κατόπιν να καθορίσετε την ιδιότητα Εικόνατου στοιχείου ελέγχου εικόνας. Να θυμάστε ότι αυτή η μέθοδος καταλαμβάνει πολύ χώρο αποθήκευσης. Για πληροφορίες και για το δείγμα κώδικα VBA, ανατρέξτε στο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base) ACC: Ανάγνωση, αποθήκευση και εγγραφή μεγάλων δυαδικών αντικειμένων (BLOB) (στην Αγγλική γλώσσα).


Προσθήκη εικόνας σε κουμπί ή άλλο στοιχείο ελέγχου

Η χρήση εικόνας αντί ετικέτας κειμένου σε κουμπί εντολής ή άλλο στοιχείο ελέγχου μπορεί να βοηθήσει τους χρήστες να ολοκληρώσουν μια εργασία σε λιγότερο χρόνο. Οι εικόνες και τα εικονίδια έχουν τη δυνατότητα να καταργούν τους γλωσσικούς περιορισμούς και μπορούν συχνά να δηλώνουν τη σημασία ή την ένδειξη για την πραγματοποίηση μιας εργασίας πιο αποτελεσματικά από όσο μια λεζάντα κειμένου.

 1. Ανοίξτε τη φόρμα ή έκθεση σε προβολή σχεδίασης.

ΕμφάνισηΠώς γίνεται;

Στο παράθυρο "Βάση δεδομένων", επιλέξτε τη φόρμα ή την έκθεση που θέλετε να ανοίξετε και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί ΣχεδίασηΕικόνα κουμπιού.

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί εντολής ή εναλλαγής στο οποίο θέλετε να προσθέσετε την εικόνα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο εργαλείο ΙδιότητεςΕικόνα κουμπιού στη γραμμή εργαλείων για να ανοίξετε το φύλλο ιδιοτήτων του. Μπορείτε επίσης να κάνετε δεξιό κλικ στην εντολή ή στο κουμπί και στη συνέχεια να κάνετε κλικ στην εντολή Ιδιότητες του μενού συντόμευσης.
 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Μορφή και, στο πλαίσιο ιδιότητας Εικόνα, πληκτρολογήστε τη διαδρομή και το όνομα αρχείου για ένα αρχείο .bmp, .ico ή .dib. Εάν δεν είστε βέβαιοι για τη διαδρομή ή το όνομα αρχείου, κάντε κλικ στο κουμπί ΔόμησηΕικόνα κουμπιού για να ανοίξετε τη Λειτουργία δόμησης εικόνων.
 3. Επιλέξτε μια εικόνα από τη λίστα στην περιοχή Δόμηση Εικόνων ή κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση για να εντοπίσετε μια άλλη εικόνα. Εάν επιλέξετε μια εικόνα από τη λίστα Δόμηση Εικόνων, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ. Εάν πραγματοποιήσετε αναζήτηση, πρώτα εντοπίστε και επιλέξτε την εικόνα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα και κατόπιν στο κουμπί ΟΚ.

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ   Όταν προσθέτετε εικόνα σε ένα κουμπί ή μια εντολή, η εικόνα αντικαθιστά τυχόν ετικέτες ή λεζάντες κειμένου.

ΕμφάνισηΣυμβουλή

Εάν η εικόνα δεν εμφανίζεται σωστά αφού ακολουθήσετε αυτά τα βήματα, δοκιμάστε τον εξής τρόπο επίλυσης: Προσθέστε ένα πλαίσιο μη δεσμευμένου αντικειμένου στη φόρμα ή στην έκθεση, στη θέση του κουμπιού, και κατόπιν ενσωματώστε την εικόνα σας στο πλαίσιο. Βεβαιωθείτε ότι η εικόνα έχει το ίδιο μέγεθος με το κουμπί και κατόπιν τοποθετήστε ένα διαφανές κουμπί επάνω από την εικόνα.

Επιστροφή στην αρχή  Επιστροφή στην αρχή

Ενημέρωση και επεξεργασία συνδέσεων και εικόνων

Εάν δημιουργήσετε συνδέσεις για τις εικόνες και κατόπιν αλλάξετε τη θέση της βάσης δεδομένων ή των εικόνων σας, θα πρέπει να ενημερώσετε τις συνδέσεις. Οι παρακάτω ενότητες εξηγούν πώς να ενημερώνετε συνδέσεις για εικόνες σε πλαίσια δεσμευμένων και μη δεσμευμένων αντικειμένων, συνδέσεις για εικόνες φόντου και συνδέσεις για εικόνες που εμφανίζονται με χρήση του στοιχείου ελέγχου εικόνας.

Επιπλέον, αυτές οι ενότητες περιγράφουν τον τρόπο επεξεργασίας εικόνων μέσα από την Access. Εάν εμφανίζετε εικόνες χρησιμοποιώντας στοιχείο ελέγχου εικόνας και το πρόγραμμα γραφικών με το οποίο δημιουργήθηκαν οι εικόνες αυτές βρίσκεται στον ίδιο υπολογιστή με τη βάση δεδομένων, μπορείτε να ξεκινήσετε το πρόγραμμα μέσα από την Access και να επεξεργαστείτε τις εικόνες σας.

ΕμφάνισηΕνημέρωση σύνδεσης σε μια εικόνα σε ένα πλαίσιο δεσμευμένου ή μη δεσμευμένου αντικειμένου

 1. Κάντε ένα από τα εξής:
  • Για να ενημερώσετε μη δεσμευμένες εικόνες, στο παράθυρο "Βάση δεδομένων", επιλέξτε τη φόρμα ή την έκθεση που περιέχει το πλαίσιο μη δεσμευμένου αντικειμένου και κάντε κλικ στο κουμπί ΣχεδίασηΕικόνα κουμπιού.
  • Για να ενημερώσετε δεσμευμένες εικόνες, ανοίξτε τη φόρμα ή την έκθεση για προβολή (ή ανοίξτε τον υποκείμενο πίνακα σε Προβολή φύλλου δεδομένων), βρείτε τη σύνδεση της εικόνας που θέλετε να αλλάξετε και επιλέξτε τη.
 2. Στο μενού Επεξεργασία, κάντε κλικ στην επιλογή Συνδέσεις OLE/DDE.
 3. Στο παράθυρο διαλόγου Συνδέσεις, κάντε κλικ στη σύνδεση που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ή να αλλάξετε.
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή αρχείου προέλευσης.
 5. Στο παράθυρο διαλόγου αλλαγή προέλευσης, επιλέξτε το νέο όνομα αρχείου. Ίσως χρειαστεί να μεταβείτε σε άλλη μονάδα δίσκου ή φάκελο, ή και στα δυο, για να βρείτε το κατάλληλο αρχείο.
 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα, για να ολοκληρωθεί η σύνδεση και να κλείσει το παράθυρο διαλόγου Αλλαγή προέλευσης και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο στο παράθυρο διαλόγου Συνδέσεις.

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ   Όταν αλλάζετε μια σύνδεση για ένα πλαίσιο δεσμευμένου αντικειμένου, αλλάζετε μόνο τη σύνδεση για την τρέχουσα εγγραφή. Για να τροποποιήσετε μια διαφορετική εγγραφή, μετακινηθείτε σε αυτήν την εγγραφή και επαναλάβετε τη διαδικασία.


ΕμφάνισηΕνημέρωση σύνδεσης εικόνας φόντου ή εικόνας που αποδίδεται με χρήση του στοιχείου ελέγχου εικόνας

 1. Στο παράθυρο "Βάση δεδομένων", επιλέξτε τη φόρμα ή την έκθεση που περιέχει την εικόνα φόντου ή το στοιχείο ελέγχου εικόνας και κάντε κλικ στο κουμπί ΣχεδίασηΕικόνα κουμπιού.
 2. Για να ανοίξετε το φύλλο ιδιοτήτων, κάντε ένα από τα εξής:
  • Σε μια φόρμα ή έκθεση, κάντε διπλό κλικ στο δείκτη επιλογής φόρμας ή το δείκτη επιλογής έκθεσης Το κουμπί επιλογής φόρμας της Access.
  • Για το στοιχείο ελέγχου εικόνας, κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείο ελέγχου και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες του μενού συντόμευσης. Εναλλακτικά, μπορείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί ΙδιότητεςΕικόνα κουμπιού της γραμμής εργαλείων Σχεδίαση έκθεσης.
 3. Στο πλαίσιο ιδιοτήτων Εικόνα, καθορίστε τη σωστή διαδρομή για την εικόνα.

Επεξεργασία εικόνων μέσα από την Access

Εάν ο υπολογιστής που εκτελεί τη βάση δεδομένων διαθέτει το πρόγραμμα γραφικών που χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία των εικόνων σας, και εάν αυτό το πρόγραμμα γραφικών υποστηρίζει την εκκίνηση μέσα από την Access, μπορείτε να επεξεργαστείτε τις εικόνες σας απευθείας από τη φόρμα σας. Εάν δεν είστε βέβαιοι για το κατά πόσο το πρόγραμμα γραφικών υποστηρίζει αυτή τη λειτουργικότητα, ο καλύτερος τρόπος να το μάθετε είναι να ακολουθήσετε τα βήματα σε αυτές τις ενότητες και να δοκιμάσετε να επεξεργαστείτε μια δεσμευμένη ή μη δεσμευμένη εικόνα.

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ   Εάν πραγματοποιείτε επεξεργασία ενσωματωμένων εικόνων, αυτά τα βήματα αλλάζουν μόνο μία παρουσία της εικόνας. Δεν αλλάζουν την αρχική εικόνα. Επίσης, εάν ενσωματώσετε μια εικόνα περισσότερες από μία φορές, πρέπει να αλλάξετε κάθε παρουσία του ενσωματωμένου αρχείου.

ΕμφάνισηΕπεξεργασία μη δεσμευμένης εικόνας

 1. Στο παράθυρο "Βάση δεδομένων", επιλέξτε τη φόρμα που περιέχει το στοιχείο ελέγχου εικόνας και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί ΣχεδίασηΕικόνα κουμπιού.
 2. Κάντε διπλό κλικ στο αντικείμενο.
 3. Η Access ανοίγει το πρόγραμμα που χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία της εικόνας (την εφαρμογή διακομιστή OLE (διακομιστής OLE: Η εφαρμογή ή το αρχείο DLL που παρέχει συνδεδεμένο ή ενσωματωμένο αντικείμενο OLE σε μια άλλη εφαρμογή. Για παράδειγμα, εάν ένα αντικείμενο OLE σε μια βάση δεδομένων της Access περιέχει ένα φύλλο εργασίας του Microsoft Excel, το Excel είναι ο διακομιστής OLE.)), εφόσον είναι διαθέσιμο.

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ   Όταν κάνετε διπλό κλικ σε ένα αντικείμενο ήχου ή βίντεο, η Access αναπαράγει το αντικείμενο. Για να ανοίξετε αυτούς τους τύπους αντικειμένων για επεξεργασία, κάντε κλικ στο αντικείμενο και στη συνέχεια κάντε κλικ στην κατάλληλη εντολή Αντικείμενο του μενού Επεξεργασία. Για παράδειγμα, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Αντικείμενο κλιπ μέσων και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Άνοιγμα ή Επεξεργασία.

 1. Κάντε τις αλλαγές που θέλετε και στη συνέχεια κάντε ένα από τα ακόλουθα:
  • Εάν επεξεργάζεστε το αντικείμενο επί τόπου, κάντε κλικ σε ένα σημείο της φόρμας έξω από το πλαίσιο μη δεσμευμένου αντικειμένου. Μην κάνετε κλικ στην εντολή Έξοδος του μενού Αρχείο, διαφορετικά θα κλείσει τελείως η Access.
  • Εάν επεξεργάζεστε το αντικείμενο σε ξεχωριστό παράθυρο, κάντε κλικ στην εντολή Έξοδος του μενού Αρχείο του προγράμματος γραφικών. Εάν ερωτηθείτε αν θέλετε να ενημερωθεί το έγγραφο, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

ΕμφάνισηΕπεξεργασία δεσμευμένης εικόνας σε φόρμα ή φύλλο δεδομένων

 1. Ανοίξτε τη φόρμα σε Προβολή φόρμας ή ανοίξτε ένα φύλλο δεδομένων (φύλλο δεδομένων: Δεδομένα από έναν πίνακα, φόρμα, ερώτημα, προβολή ή αποθηκευμένη διαδικασία που εμφανίζονται σε μορφή γραμμών-στηλών.).
 2. Μεταβείτε στην εγγραφή που περιέχει το αντικείμενο που θέλετε να επεξεργαστείτε και κάντε διπλό κλικ στο αντικείμενο.

Η Access ανοίγει το πρόγραμμα γραφικών που χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία της εικόνας (την εφαρμογή διακομιστή OLE (διακομιστής OLE: Η εφαρμογή ή το αρχείο DLL που παρέχει συνδεδεμένο ή ενσωματωμένο αντικείμενο OLE σε μια άλλη εφαρμογή. Για παράδειγμα, εάν ένα αντικείμενο OLE σε μια βάση δεδομένων της Access περιέχει ένα φύλλο εργασίας του Microsoft Excel, το Excel είναι ο διακομιστής OLE.)), εφόσον είναι διαθέσιμο. Η εφαρμογή μπορεί να ανοίξει σε ξεχωριστό παράθυρο ή μπορεί να έχετε τη δυνατότητα επεξεργασίας του αντικειμένου επί τόπου (ενεργοποίηση την ίδια στιγμή: Ενεργοποίηση του διακομιστή OLE ενός αντικειμένου OLE μέσα από ένα πεδίο ή στοιχείο ελέγχου. Για παράδειγμα, μπορείτε να ενεργοποιήσετε ένα αρχείο ήχου σε κυματομορφή (.wav) το οποίο περιέχεται σε ένα στοιχείο ελέγχου κάνοντας διπλό κλικ στο στοιχείο ελέγχου.).

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ   Όταν κάνετε διπλό κλικ σε ένα αντικείμενο ήχου ή βίντεο, η Access αναπαράγει το αντικείμενο. Για να ανοίξετε αυτούς τους τύπους αντικειμένων για επεξεργασία, κάντε κλικ στο αντικείμενο και στη συνέχεια κάντε κλικ στην κατάλληλη εντολή Αντικείμενο του μενού Επεξεργασία. Για παράδειγμα, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Αντικείμενο κλιπ μέσων και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Άνοιγμα ή Επεξεργασία.

 1. Κάντε τις αλλαγές που θέλετε και στη συνέχεια κάντε ένα από τα ακόλουθα:
  • Εάν κάνετε επί τόπου επεξεργασία σε μια φόρμα, κάντε κλικ στη φόρμα έξω από το πλαίσιο δεσμευμένου αντικειμένου. Εάν κάνετε κλικ στην εντολή Έξοδος του μενού Αρχείο, θα τερματίσετε τη λειτουργία της Access.
  • Εάν επεξεργάζεστε σε ξεχωριστό παράθυρο, κάντε κλικ στην εντολή Έξοδος του μενού Αρχείο του προγράμματος γραφικών. Εάν σας ζητηθεί να ενημερώσετε την εικόνα, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

ΕμφάνισηΈλεγχος του τρόπου ενεργοποίησης μιας εικόνας για επεξεργασία

 1. Στο παράθυρο "Βάση δεδομένων", επιλέξτε τη φόρμα και κάντε κλικ στο κουμπί ΣχεδίασηΕικόνα κουμπιού.
 2. Κάντε δεξιό κλικ στο πλαίσιο αντικειμένου (δεσμευμένου ή μη δεσμευμένου) και έπειτα κάντε κλικ στο στοιχείο Ιδιότητες του μενού συντόμευσης. Εναλλακτικά, μπορείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί Ιδιότητες της γραμμής εργαλείων Εικόνα κουμπιού.
 3. Κάντε ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω:

Για να καθορίσετε αν θα ενεργοποιείτε το αντικείμενο κάνοντας διπλό κλικ σε αυτό ή επιλέγοντάς το, ρυθμίστε την ιδιότητα Αυτόματη ενεργοποίηση. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στο πλαίσιο ιδιότητας Αυτόματη ενεργοποίηση και πιέστε το πλήκτρο F1.

Για να καθορίσετε αν θα επεξεργάζεστε το αντικείμενο επί τόπου (ενεργοποίηση την ίδια στιγμή: Ενεργοποίηση του διακομιστή OLE ενός αντικειμένου OLE μέσα από ένα πεδίο ή στοιχείο ελέγχου. Για παράδειγμα, μπορείτε να ενεργοποιήσετε ένα αρχείο ήχου σε κυματομορφή (.wav) το οποίο περιέχεται σε ένα στοιχείο ελέγχου κάνοντας διπλό κλικ στο στοιχείο ελέγχου.) ή σε ξεχωριστό παράθυρο, ρυθμίστε την ιδιότητα Ρήμα. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στο πλαίσιο ιδιότητας Ρήμα και πιέστε το πλήκτρο F1.


Ορισμός της εικόνας μόνο για ανάγνωση

Για να εμποδίσετε τους χρήστες να επεξεργαστούν τις εικόνες σας, μπορείτε:

 • Να κλειδώσετε ένα πλαίσιο δεσμευμένου ή μη δεσμευμένου αντικειμένου. Αυτό εμποδίζει τους χρήστες να ξεκινούν το πρόγραμμα γραφικών που χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία μιας εικόνας.
 • Να μετατρέψετε ένα πλαίσιο μη δεσμευμένου αντικειμένου σε ένα στοιχείο ελέγχου εικόνας, το οποίο επίσης εμποδίζει τους χρήστες να ξεκινούν το πρόγραμμα γραφικών που χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία μιας εικόνας.

ΕμφάνισηΝα κλειδώσετε ένα πλαίσιο δεσμευμένου ή μη δεσμευμένου αντικειμένου.

 1. Στο παράθυρο "Βάση δεδομένων", επιλέξτε τη φόρμα ή την έκθεση και κάντε κλικ στο κουμπί ΣχεδίασηΕικόνα κουμπιού.
 2. Αν το φύλλο ιδιοτήτων για το πλαίσιο αντικειμένου δεν εμφανιστεί, κάντε δεξιό κλικ στο πλαίσιο και κατόπιν επιλέξτε Ιδιότητες από το μενού συντόμευσης. Εναλλακτικά, μπορείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί ΙδιότητεςΕικόνα κουμπιού της γραμμής εργαλείων Σχεδίαση φόρμας ή Σχεδίασης έκθεσης.
 3. Ρυθμίστε την ιδιότητα Κλειδωμένο στην τιμή Ναι και την ιδιότητα Ενεργοποιημένο στην τιμή Όχι.

ΕμφάνισηΜετατροπή πλαισίου μη δεσμευμένου αντικειμένου σε στοιχείο ελέγχου εικόνας

 1. Στο παράθυρο "Βάση δεδομένων", επιλέξτε τη φόρμα ή την έκθεση που περιέχει το πλαίσιο αντικειμένου και κάντε κλικ στο κουμπί ΣχεδίασηΕικόνα κουμπιού.
 2. Κάντε κλικ στο πλαίσιο αντικειμένου.
 3. Στο μενού Μορφή, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Αλλαγή σε και κάντε κλικ στην εντολή Εικόνα.
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι, για να επιβεβαιώσετε την αλλαγή.

Η Access μετατρέπει το πλαίσιο μη δεσμευμένου αντικειμένου σε στοιχείο ελέγχου εικόνας. Το αντικείμενο παραμένει στη φόρμα, αλλά δεν θα είναι δυνατό το άνοιγμα της εφαρμογής που χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία της εικόνας από τη φόρμα. Εάν χρησιμοποιήσατε το πλαίσιο για να εκτελέσετε ένα αρχείο ήχου, παραμένει μόνο το εικονίδιο. Εάν χρησιμοποιήσατε το πλαίσιο για να εμφανίσετε ένα αρχείο βίντεο, παραμένει μόνο το πρώτο καρέ του βίντεο και δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή του αρχείου ήχου ή βίντεο.


Ενημέρωση αλλαγμένων εικόνων

Όταν συνδέετε μια εικόνα και κατόπιν την αλλάζετε, υπό ορισμένες συνθήκες μπορείτε να καθορίσετε εάν η εναλλασσόμενη εικόνα θα εμφανίζεται αυτόματα ή μόνο εφόσον το ζητάτε. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα συνηθισμένα στοιχεία ελέγχου εικόνας και περιγράφει τι πρέπει να κάνετε για να βλέπετε ενημερωμένες εικόνες.

Στοιχείο ελέγχου Προεπιλεγμένη συμπεριφορά Για να αλλάξετε τη συμπεριφορά
Ρύθμιση εικόνας Αλλάζει εμφάνιση όταν ανοίγετε τη φόρμα που περιέχει το στοιχείο ελέγχου. Δ/Υ. Αλλάζει εμφάνιση κάθε φορά που ανοίγετε τη φόρμα η οποία περιέχει το στοιχείο ελέγχου.
Πλαίσιο δεσμευμένου αντικειμένου Αλλάζει εμφάνιση όταν ανοίγετε τη φόρμα που περιέχει το στοιχείο ελέγχου.
 1. Στο παράθυρο "Βάση δεδομένων", επιλέξτε τη φόρμα που περιέχει το στοιχείο ελέγχου και κάντε κλικ στο κουμπί ΣχεδίασηΕικόνα κουμπιού.
 2. Κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείο ελέγχου και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες από το μενού συντόμευσης, για να εμφανιστεί το φύλλο ιδιοτήτων του στοιχείου ελέγχου.
 3. Αλλάξτε την ιδιότητα Επιλογές ενημέρωσης από την τιμή Αυτόματη σε Μη αυτόματα.

Αφού αλλάξετε αυτή την ιδιότητα, πρέπει να κάνετε κλικ στην εικόνα ή στο στοιχείο ελέγχου για να δείτε τις αλλαγές.

Πλαίσιο μη δεσμευμένου αντικειμένου Εμφανίζει την εικόνα όπως είχε εισαχθεί αρχικά, ανεξάρτητα από τις αλλαγές.
 1. Στο παράθυρο "Βάση δεδομένων", επιλέξτε τη φόρμα που περιέχει το στοιχείο ελέγχου και κάντε κλικ στο κουμπί ΣχεδίασηΕικόνα κουμπιού.
 2. Κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείο ελέγχου και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες από το μενού συντόμευσης, για να εμφανιστεί το φύλλο ιδιοτήτων του στοιχείου ελέγχου.
 3. Αλλάξτε την ιδιότητα Κλειδωμένο από την τιμή Ναι σε Όχι.

Όταν αλλάζετε αυτή την ιδιότητα, οι εικόνες ενημερώνονται αυτόματα όταν ανοίγετε τη φόρμα που περιέχει το στοιχείο ελέγχου.

Διαγραφή εικόνων

Εάν μπορείτε να προσθέσετε μια εικόνα σε μια φόρμα ή έκθεση, τότε μπορείτε και να καταργήσετε αυτή την εικόνα. Οι παρακάτω ενότητες εξηγούν τον τρόπο.

ΕμφάνισηΔιαγραφή εικόνας από πλαίσιο αντικειμένου ή στοιχείο ελέγχου εικόνας

Υπάρχει διαφορετική διαδικασία για τη διαγραφή δεσμευμένων και μη δεσμευμένων εικόνων.

Διαγραφή μη δεσμευμένων εικόνων
 1. Στο παράθυρο "Βάση δεδομένων", επιλέξτε τη φόρμα που περιέχει το στοιχείο ελέγχου εικόνας ή το πλαίσιο μη δεσμευμένου αντικειμένου και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί ΣχεδίασηΕικόνα κουμπιού.
 2. Κάντε κλικ στο στοιχείο ελέγχου ή στο πλαίσιο και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο DELETE.
Διαγραφή δεσμευμένων εικόνων
 1. Ανοίξτε τη φόρμα που περιέχει το πλαίσιο δεσμευμένης εικόνας σε Προβολή φόρμας (Προβολή φόρμας: Η προβολή που εμφανίζει μια φόρμα για την παρουσίαση ή την αποδοχή δεδομένων. Η Προβολή φόρμας είναι ο κύριος τρόπος προσθήκης και τροποποίησης δεδομένων σε πίνακες. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τη σχεδίαση μιας φόρμας σε αυτήν την προβολή.) (ή ανοίξτε ένα φύλλο δεδομένων).
 2. Εντοπίστε την εγγραφή που θέλετε να αλλάξετε, κάντε κλικ στην εικόνα (ή στο πλαίσιο, εάν είναι ορατό) και πιέστε το πλήκτρο DELETE.
 3. Η Access αφαιρεί την εικόνα από το πλαίσιο και τα δεδομένα εικόνας από την υποκείμενη προέλευση εγγραφών, αλλά το πλαίσιο αντικειμένου παραμένει στη φόρμα. Για να διαγράψετε το πλαίσιο, ανοίξτε τη φόρμα η την έκθεση σε Προβολή σχεδίασης, κάντε κλικ στο στοιχείο ελέγχου και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο DELETE.

Εάν διαγράψετε το πλαίσιο αντικειμένου πριν να διαγράψετε μια εικόνα, η εικόνα θα εξακολουθεί να παραμένει στον υποκείμενο πίνακα. Εάν θέλετε να καταργήσετε τα δεδομένα εικόνας, ανοίξτε τον πίνακα σε Προβολή σχεδίασης και κατόπιν ή διαγράψτε μόνο την εικόνα ή διαγράψτε ολόκληρο το πεδίο αντικειμένου OLE που περιέχει τις εικόνες.


ΕμφάνισηΔιαγραφή εικόνας φόντου

 1. Στο παράθυρο "Βάση δεδομένων", επιλέξτε τη φόρμα και κάντε κλικ στο κουμπί ΣχεδίασηΕικόνα κουμπιού.
 2. Κάντε διπλό κλικ στο δείκτη επιλογής φόρμας ή επιλογής έκθεσης Ο δείκτης επιλογής φόρμας της Access, για να ανοίξει το φύλλο ιδιοτήτων.
 3. Απενεργοποιήστε το πλαίσιο ιδιότητας Εικόνα.

ΕμφάνισηΔιαγραφή εικόνας από κουμπί ή άλλο στοιχείο ελέγχου

 1. Στο παράθυρο "Βάση δεδομένων", επιλέξτε τη φόρμα και κάντε κλικ στο κουμπί ΣχεδίασηΕικόνα κουμπιού.
 2. Κάντε δεξιό κλικ στο κουμπί που περιέχει την εικόνα και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες από το μενού συντόμευσης, για να ξεκινήσει το φύλλο ιδιοτήτων για αυτό το στοιχείο ελέγχου.
 3. Καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ιδιότητας Εικόνα και κατόπιν κάντε κλικ σε ένα άλλο πεδίο στο φύλλο ιδιοτήτων για να ολοκληρώσετε την αλλαγή. Όταν σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι.

Επίλυση συνηθισμένων προβλημάτων

ΕμφάνισηΤι πρέπει να κάνετε εάν δείτε ονόματα αρχείων αντί εικόνες στις φόρμες και στις εκθέσεις σας

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να δείτε τα ονόματα των αρχείων εικόνας αντί για τα ίδια τα αρχεία. Εάν δείτε ονόματα αρχείων σε ένα πλαίσιο δεσμευμένου ή μη δεσμευμένου αντικειμένου, θα πρέπει να εγκαταστήσετε πρόσθετο λογισμικό. Εάν δείτε ονόματα αρχείων στο στοιχείο ελέγχου εικόνας, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε ένα ή περισσότερα φίλτρα γραφικών.

Το πρόβλημα εμφανίζεται επειδή τα πλαίσια αντικειμένων χρησιμοποιούν μια τεχνολογία που ονομάζεται OLE. Η τεχνολογία OLE σάς επιτρέπει, για παράδειγμα, να εμφανίζετε φύλλα εργασίας του Microsoft Excel σε ένα έγγραφο του Microsoft Word, ή μια διαφάνεια του Microsoft PowerPoint σε ένα διάγραμμα του Microsoft Visio. Βάσει σχεδίασης, το OLE απαιτεί μια εφαρμογή διακομιστή για να λειτουργήσει. Για παράδειγμα, έστω ότι ενσωματώνετε ένα φύλλο εργασίας του Excel σε ένα έγγραφο του Word. Όταν προβάλλετε το έγγραφο, για τη απόδοση του φύλλου εργασίας δεν είναι υπεύθυνο το Word. Η απόδοση του φύλλου εργασίας είναι δουλειά του Excel — το Excel λειτουργεί ως διακομιστής OLE.

Με τον ίδιο τρόπο, τα πλαίσια δεσμευμένων και μη δεσμευμένων αντικειμένων βασίζονται σε διακομιστές OLE για να αποδώσουν τύπους αρχείων εικόνας, εκτός από τις εικόνες .bmp και .dib. Προηγούμενες εκδόσεις του Office παρείχαν ένα πρόγραμμα με το όνομα Microsoft Photo Editor, το οποίο με τη σειρά του παρείχε το διακομιστή OLE τον οποίο χρησιμοποιούσαν τα πλαίσια αντικειμένου για την απόδοση αρχείων GIF και JPEG. Το Microsoft Office 2003 αντικατέστησε το Photo Editor με τη "Διαχείριση εικόνων της Microsoft" (Microsoft Picture Manager), που δεν παρέχει τον απαιτούμενο διακομιστή OLE για αυτούς τους τύπους αρχείων.

Μπορείτε να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα με διάφορους τρόπους:

 • Μετατρέψτε τις εικόνες GIF ή JPEG σε αρχεία .bmp. Ενώ τα αρχεία BMP είναι συνήθως μεγαλύτερα από τα αρχεία GIF ή JPEG, μπορούν να σας βοηθήσουν να μειώσετε το μέγεθος της βάσης δεδομένων, επειδή η Access δεν δημιουργεί πρόσθετα αρχεία .dib για να τα υποστηρίζει. Για πληροφορίες σχετικά με το γιατί η Access δημιουργεί αρχεία .dib όταν χρησιμοποιείτε εικόνες GIF ή JPEG, ανατρέξτε στο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base) Γιατί τα αντικείμενα OLE αυξάνουν το μέγεθος των βάσεων δεδομένων (στην Αγγλική γλώσσα).
 • Αν έχετε ένα CD εγκατάστασης του Microsoft Office 2000 ή Office XP, μπορείτε να επανεγκαταστήσετε το Photo Editor. Οι παρακάτω ενότητες εξηγούν τον τρόπο.

ΕμφάνισηΕπανεγκατάσταση του Photo Editor από το Office XP

 1. Ξεκινήστε το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) από το CD εγκατάστασης. Εάν το πρόγραμμα εγκατάστασης δεν ξεκινά αυτόματα, μπορείτε να το ξεκινήσετε χρησιμοποιώντας την Εξερεύνηση των Windows. Μεταβείτε στη μονάδα δίσκου CD-ROM και κάντε διπλό κλικ στο αρχείο Setup.exe.
 2. Καταχωρήστε το κλειδί προϊόντος (τα αρχικά σας είναι προαιρετικά) και κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.
 3. Αποδεχτείτε τους όρους της άδειας χρήσης και κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.
 4. Επιλέξτε τον τύπο εγκατάστασης Προσαρμοσμένη και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.
 5. Επιλέξτε Καθορισμός επιλογών εγκατάστασης για εφαρμογές και κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.
 6. Στην περιοχή Δυνατότητες προς εγκατάσταση, ορίστε κάθε πρόγραμμα στην επιλογή Μη διαθέσιμη. κάντε κλικ σε κάθε στοιχείο και Επιλέξτε Δεν υπάρχει από τη λίστα. Το κόκκινο "X" πρέπει να εμφανίζεται σε κάθε στοιχείο.
 7. Αναπτύξτε τη δυνατότητα Εργαλεία του Office, κάντε κλικ στο στοιχείο Microsoft Photo Editor, επιλέξτε Εκτέλεση από τον υπολογιστή μου και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο. Έτσι το πρόγραμμα εγκατάστασης εγκαθιστά μόνο το Photo Editor.
 8. Κάντε κλικ στην επιλογή εγκατάσταση για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση.

ΕμφάνισηΕπανεγκατάσταση του Photo Editor από το Office 2000

 1. Τοποθετήστε το CD 1 στη μονάδα δίσκου CD-ROM για να ξεκινήσετε το πρόγραμμα εγκατάστασης. Εάν το πρόγραμμα εγκατάστασης δεν ξεκινά αυτόματα, μπορείτε να το ξεκινήσετε χρησιμοποιώντας την Εξερεύνηση των Windows. Μεταβείτε στη μονάδα δίσκου CD-ROM και κάντε διπλό κλικ στο αρχείο Setup.exe.
 2. Στην επόμενη οθόνη, καταχωρήστε το όνομα προϊόντος που θα βρείτε στη θήκη του CD. Μπορείτε να καταχωρήσετε προαιρετικά τα αρχικά σας. Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.
 3. Αποδεχτείτε τους όρους της άδειας χρήσης και κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσαρμογή, και κατόπιν στο κουμπί Επόμενο.
 5. Μεταβείτε στις επόμενες δυο οθόνες πατώντας δυο φορές στο κουμπί Επόμενο.
 6. Στην οθόνη Microsoft Office 2000: Δυνατότητες προς εγκατάσταση, ορίστε κάθε πρόγραμμα του Office στην επιλογή Μη διαθέσιμη. κάντε κλικ σε κάθε στοιχείο και Επιλέξτε Δεν υπάρχει από τη λίστα. Το κόκκινο "X" σημειώνει κάθε δυνατότητα.
 7. Αναπτύξτε τη δυνατότητα Εργαλεία του Office, κάντε κλικ στο στοιχείο Microsoft Photo Editor και επιλέξτε Εκτέλεση από τον υπολογιστή μου από τη λίστα. Έτσι το πρόγραμμα εγκατάστασης εγκαθιστά μόνο το Photo Editor.
 8. Κάντε κλικ στην επιλογή Εγκατάσταση τώρα για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση.
 • Εάν βλέπετε ονόματα αρχείων στο στοιχείο ελέγχου εικόνας αντί για τις εικόνες σας, ενεργοποιήστε τα φίλτρα γραφικών όπως περιγράφει η ενότητα Ενεργοποίηση φίλτρων γραφικών.

ΕμφάνισηΤι πρέπει να κάνετε αν δείτε "Πακέτο" αντί για "Εικόνα bitmap" στους πίνακες της βάσης δεδομένων

Όταν χρησιμοποιείτε την προβολή φύλλου δεδομένων για να προσθέσετε αρχεία GIF, JPEG και άλλους κοινούς τύπους αρχείων εικόνων σε πεδίο Αντικείμενο OLE ενός πίνακα, βλέπετε τη λέξη "Πακέτο" (Package) αντί για το τυπικό "Εικόνα Bitmap" (Bitmap Image). Εάν τότε προσπαθήσετε να χρησιμοποιήσετε ένα στοιχείο ελέγχου εικόνας ή πλαίσιο αντικειμένου για να αποδώσετε μια εικόνα που η Access εμφανίζει ως πακέτο, βλέπετε το όνομα του αρχείου εικόνας αντί της ίδιας της εικόνας.

Βλέπετε τη φράση "Πακέτο" (Package) επειδή ο υπολογιστής σας δεν διαθέτει το διακομιστή OLE που απαιτείται για την απόδοση ενός συγκεκριμένου τύπου αρχείου γραφικών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους διακομιστές OLE και τους τρόπους επίλυσης αυτού του προβλήματος, ανατρέξτε στην προηγούμενη ενότητα, "Τι πρέπει να κάνετε εάν δείτε ονόματα αρχείων αντί εικόνες".

Μπορείτε επίσης να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα αποθηκεύοντας τις εικόνες σας έξω από τη βάση δεδομένων και χρησιμοποιώντας κώδικα VBA για να τις εμφανίσετε. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση αυτής της τεχνικής, ανατρέξτε στο άρθρο Τρόπος εμφάνισης των εικόνων από φάκελο σε φόρμα, έκθεση ή σελίδα πρόσβασης δεδομένων (στην Αγγλική γλώσσα).

Τέλος, έχετε υπόψη ότι η αποθήκευση αρχείων GIF και JPEG σε ξεχωριστό πίνακα και η εμφάνισή τους με το πλαίσιο δεσμευμένου αντικειμένου μπορεί να αυξήσει απότομα το μέγεθος της βάσης δεδομένων και να έχει ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση στις επιδόσεις της. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αρχεία εικόνας και το μέγεθος της βάσης δεδομένων, ανατρέξτε στο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base) Γιατί τα αντικείμενα OLE αυξάνουν το μέγεθος των βάσεων δεδομένων (στην Αγγλική γλώσσα).


ΕμφάνισηΕνεργοποίηση φίλτρων γραφικών

Εάν χρησιμοποιείτε το στοιχείο ελέγχου εικόνας και καταλήξετε ότι θέλετε να εμφανίζετε περισσότερους τύπους αρχείων γραφικών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε φίλτρα γραφικών, εργαλεία που επιτρέπουν στα διάφορα προγράμματα του Office να εμφανίζουν αρχεία εικόνας που κανονικά το Office δεν υποστηρίζει. Για παράδειγμα, ένα φίλτρο γραφικών μπορεί να ενεργοποιήσει το στοιχείο ελέγχου εικόνας για να εμφανίζει εικόνες που δημιουργήθηκαν με το WordPerfect (αρχεία .wpg), μεταξύ άλλων.

Για να λάβετε μια ομάδα φίλτρων γραφικών, μπορείτε:

 • Να χρησιμοποιήσετε το CD εγκατάστασης του Microsoft Office 2003 για να ενεργοποιήσετε μια ομάδα φίλτρων.

ΕμφάνισηΠώς γίνεται;

 1. Ξεκινήστε το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) από το CD εγκατάστασης. Εάν το πρόγραμμα εγκατάστασης δεν ξεκινά αυτόματα, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, και κατόπιν κάντε κλικ στο στοιχείο Εκτέλεση. Στο πλαίσιο Άνοιγμα, πληκτρολογήστε το όνομα μονάδας δίσκου που αντιστοιχεί στη μονάδα CD-ROM και συμπληρώστε Setup.exe. Για παράδειγμα, εάν η μονάδα δίσκου CD-ROM είναι η μονάδα D, πληκτρολογήστε d:\setup.exeκαι κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 2. Καταχωρήστε το κλειδί προϊόντος και κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο και έπειτα ξανά Επόμενο. Μπορείτε να καταχωρήσετε τα αρχικά σας αν θέλετε, αλλά δεν είναι υποχρεωτικό.
 3. Αποδεχτείτε τους όρους της άδειας χρήσης και κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.
 4. Επιλέξτε το στοιχείο Προσαρμοσμένη εγκατάσταση και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.
 5. Επιλέξτε το πλαίσιο Επιλογή προσαρμογής εφαρμογών για προχωρημένους και κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.
 6. Στη λίστα με τις επιλογές, αναπτύξτε το στοιχείο Κοινόχρηστες δυνατότητες του Office, το στοιχείο Μετατροπείς και φίλτρα και έπειτα το στοιχείο Φίλτρα γραφικών, όπως εικονίζεται στην παρακάτω εικόνα.

Τα φίλτρα γραφικών του Office 2003

Βρείτε τα φίλτρα γραφικών για να εμφανιστούν κατά την πρώτη χρήση. Σημειώνονται με έναν κίτρινο αριθμό, όπως εικονίζεται στην παρακάτω εικόνα.

Ρύθμιση για εγκατάσταση των φίλτρων γραφικών κατά την πρώτη χρήση

Κάντε κλικ σε κάθε σημειωμένο στοιχείο και επιλέξτε Εκτέλεση από τον υπολογιστή μου.

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο και έπειτα στην επιλογή Εγκατάσταση για να εγκαταστήσετε τα φίλτρα.

Επιστροφή στην αρχή  Επιστροφή στην αρχή

 
 
Ισχύει για:
Access 2003