Vælge sideretning

  1. Klik på Sideopsætning i menuen Filer, og klik derefter på fanen Margener.
  2. Klik på Stående eller Liggende under Papirretning.

VisBruge liggende og stående papirretning i samme dokument

  1. Marker de sider, der skal ændres til enten stående eller liggende retning.
  2. Klik på Sideopsætning i menuen Filer og derefter på fanen Margener.
  3. Klik på Stående eller Liggende.
  4. Klik på Markeret tekst i boksen Anvend på.

 Bemærk!   Der indsættes automatisk sektionsskift (sektionsskift: Et tegn, du kan indsætte for at få vist slutningen af en sektion. Et sektionsskift gemmer sektionsformateringselementerne, såsom margenerne, sideretningen, sidehoveder og sidefødder og rækkefølgen af sidetal.) før og efter teksten med de nye margen (margen: Den tomme plads uden for udskriftsområdet på en side.)indstillinger. Hvis dokumentet allerede er inddelt i sektioner (sektion: En del af et dokument, hvor du kan angive bestemte indstillinger for sideformatering. Du kan oprette en ny sektion, når du vil ændre egenskaber som linjenummerering, antallet af spalter eller sidehoveder og sidefødder.), kan du klikke i en sektion eller markere flere sektioner og derefter ændre margenerne.

 
 
Gælder for:
Word 2003