Udskrive flere kopier af et dokument

  1. Klik på Filer > Udskriv.
  2. Øverst på siden Udskriv findes der ved siden af knappen Udskriv et felt kaldet Kopier med pile op og ned, hvor du kan vælge, hvor mange kopier af dokumentet du vil have.

Udskriv flere kopier

  1. Foretag dit valg ved at indtaste et tal eller ved hjælp af pilene, vælg printeren, og rediger eller behold de øvrige indstillinger, du vil bruge, og klik derefter på Udskriv.
 
 
Gælder for:
Word 2013