Tilføje eller fjerne sidehoveder, sidefødder og sidetal

Du kan tilføje sidetal og sidehoveder og sidefødder ved hjælp af galleriet eller oprette et sidetal, et sidehoved eller en sidefod, der er brugerdefineret.

De bedste resultater opnår du ved først at finde ud af, om du kun vil have et sidetal, eller om der skal angives oplysninger samt et sidetal i sidehovedet eller i sidefoden. Hvis du kun vil have et sidetal og ingen andre oplysninger, skal du tilføje et sidetal. Hvis du både vil have sidetal og andre oplysninger, eller hvis du kun vil have de andre oplysninger, skal du tilføje et sidehoved eller en sidefod.

Hvad vil du foretage dig?


Tilføje et sidetal uden andre oplysninger

Hvis der skal et sidetal på alle sider, og du ikke ønsker andre oplysninger, f.eks. dokumenttitel eller placering af fil, kan du hurtigt tilføje et sidetal fra galleriet, eller du kan oprette et brugerdefineret sidetal eller et brugerdefineret sidetal, der indeholder det samlede antal sider (side X af Y sider).

Tilføje et sidetal fra galleriet

 1. Klik på Sidetal i gruppen Sidehoved og sidefod under fanen Indsæt.

Gruppen Sidehoved og sidefod

 1. Klik på den ønskede sidetalsplacering.
 2. Rul gennem indstillingerne i galleriet, eller klik på det sidetalsformat, du vil have.
 3. Klik på Luk sidehoved og sidefod under fanen Design (under Sidehoved‑ og sidefodsværktøj) for at vende tilbage til dokumentets brødtekst.

Lukknap til sidehoved og sidefod

 Bemærk!   Galleriet Sidetal indeholder side X af Y sider-formater, hvor Y er det samlede antal sider i dokumentet.

Tilføje et brugerdefineret sidetal

 1. Dobbeltklik på sidehovedet eller sidefoden (øverst eller nederst på siden).

Fanen Design under Sidehoved- og sidefodsværktøj åbnes.

 1. Hvis du vil placere sidetallet i midten eller til højre på siden, skal du benytte en af følgende fremgangsmåder:
  • Du kan placere sidetallet i midten ved at klikke på Indsæt fanen Justering i gruppen Placering under fanen Design, klikke på Centrer og derefter klikke på OK.
  • Du kan placere sidetallet til højre på siden ved at klikke på Indsæt fanen Justering i gruppen Placering under fanen Design, klikke på Højre og derefter klikke på OK.
 2. Klik på Hurtigdele i gruppen Tekst på fanen Indsæt, og klik derefter på Felt.

Hurtige dele i gruppen Tekst

 1. Klik på Side på listen Feltnavne, og klik derefter på OK.
 2. Klik på Sidetal i gruppen Sidehoved og sidefod for ændre nummereringsformatet, og klik derefter på Formatér sidetal.
 3. Klik på Luk sidehoved og sidefod under fanen Design (under Sidehoved‑ og sidefodsværktøj) for at vende tilbage til dokumentets brødtekst.

Lukknap til sidehoved og sidefod

Tilføje et brugerdefineret sidetal, som indeholder det samlede antal sider

Galleriet indeholder nogle sidetal, der viser det samlede antal sider (side X af Y sider). Men hvis du vil oprette et brugerdefineret sidetal, skal du benytte følgende fremgangsmåde:

 1. Dobbeltklik på sidehovedet eller sidefoden (øverst eller nederst på en side).

Fanen Design under Sidehoved- og sidefodsværktøj åbnes.

 1. Hvis du vil placere sidetallet i midten eller til højre på siden, skal du benytte en af følgende fremgangsmåder:
  • Du kan placere sidetallet i midten ved at klikke på Indsæt fanen Justering i gruppen Placering under fanen Design, klikke på Centrer og derefter klikke på OK.
  • Du kan placere sidetallet til højre på siden ved at klikke på Indsæt fanen Justering i gruppen Placering under fanen Design, klikke på Højre og derefter klikke på OK.
 2. Skriv side, og indsæt et mellemrum.
 3. Klik på Hurtigdele i gruppen Tekst på fanen Indsæt, og klik derefter på Felt.

Office 2010-båndet

 1. Klik på Side på listen Feltnavne, og klik derefter på OK.
 2. Indsæt et mellemrum efter tallet, skriv af, og indsæt derefter endnu et mellemrum.
 3. Klik på Hurtigdele i gruppen Tekst på fanen Indsæt, og klik derefter på Felt.

Hurtige dele i gruppen Tekst

 1. Klik på NumPages på listen Feltnavne, og klik derefter på OK.
 2. Efter det samlede antal sider skal du indsætte et mellemrum og derefter skrive sider.
 3. Klik på Sidetal i gruppen Sidehoved og sidefod for at ændre nummereringsformatet, og klik derefter på Formatér sidetal.
 4. Klik på Luk sidehoved og sidefod under fanen Design (under Sidehoved‑ og sidefodsværktøj) for at vende tilbage til dokumentets brødtekst.

Lukknap til sidehoved og sidefod

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Tilføje et sidehoved eller en sidefod med et sidetal

Hvis du vil tilføje grafik eller tekst øverst eller nederst i dokumentet, skal du tilføje et sidehoved eller en sidefod. Du kan hurtigt tilføje et sidehoved eller en sidefod fra gallerierne, eller du kan tilføje sidehoveder eller sidefødder, der er brugerdefinerede.

Du kan bruge de samme trin til at tilføje et sidehoved eller en sidefod uden sidetal.

Tilføje et sidehoved eller en sidefod fra galleriet.

 1. Klik på Sidehoved eller Sidefod i gruppen Sidehoved og sidefod under fanen Indsæt.

Gruppen Sidehoved og sidefod

 1. Klik på det sidehoved eller den sidefod, som du vil føje til dokumentet.
 2. Klik på Luk sidehoved og sidefod under fanen Design (under Sidehoved‑ og sidefodsværktøj) for at vende tilbage til dokumentets brødtekst.

Lukknap til sidehoved og sidefod

Tilføje et sidehoved eller en sidefod, der er brugerdefineret

 1. Dobbeltklik på sidehovedet eller sidefoden (øverst eller nederst på en side).

Fanen Design underSidehoved- og sidefodsværktøj åbnes.

 1. Hvis du vil placere oplysningerne i midten eller til højre på siden, skal du benytte en af følgende fremgangsmåder:
  • Du kan placere oplysningerne i midten ved at klikke på Indsæt fanen Justering i gruppen Placering under fanen Design, klikke på Centrer og derefter klikke på OK.
  • Du kan placere oplysningerne til højre på siden ved at klikke på Indsæt fanen Justering i gruppen Placering under fanen Design, klikke på Højre og derefter klikke på OK.
 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Skriv de oplysninger, der skal indgå i sidehovedet.
  • Tilføj en feltkode ved at klikke under fanen Indsæt, klikke på Hurtige dele, klikke på Felt og derefter klikke på det ønskede felt på listen Feltnavne.

Eksempler på de oplysninger, du kan tilføje ved at bruge felter, omfatter Side (til sidetal), NumPages (til det samlede antal sider i dokumentet) og Filnavn (du kan inkludere filstien).

 1. Hvis du vil tilføje et sidefelt, skal du ændre nummereringsformatet ved at klikke på Sidetal i gruppen Sidehoved og sidefod og derefter klikke på Formatér sidetal.
 2. Klik på Luk sidehoved og sidefod under fanen Design (under Sidehoved‑ og sidefodsværktøj) for at vende tilbage til dokumentets brødtekst.

Lukknap til sidehoved og sidefod

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Starte nummereringen med 1 på en anden side

Du kan starte nummereringen på side 2 i dit dokument, eller du kan vælge en anden side.

Starte nummerering på side 2

 1. Dobbeltklik på sidetallet.

Fanen Design underSidehoved- og sidefodsværktøj åbnes.

 1. Markér afkrydsningsfeltet Speciel første side i gruppen Indstillinger under fanen Design.

Gruppen Indstillinger for sidehoved og sidefod

 1. Hvis du vil starte nummereringen med 1, skal du klikke på Sidetal i gruppen Sidehoved og sidefod, klikke på Formatér sidetal og derefter klikke på Begynd med og skrive 1.
 2. Klik på Luk sidehoved og sidefod under fanen Design (under Sidehoved‑ og sidefodsværktøj) for at vende tilbage til dokumentets brødtekst.

Lukknap til sidehoved og sidefod

Starte nummerering på en anden side

Hvis du vil starte nummereringen på en anden side i stedet for på første side i dokumentet, skal du tilføje et sektionsskift inden den side, du vil starte nummereringen på.

 1. Klik på starten af den side, hvor nummereringen skal startes.

Du kan trykke på Home for at sikre, at du er på starten af siden.

 1. Klik på Sideskift i gruppen Sideopsætning på fanen Sidelayout.

Gruppen Sideopsætning

 1. Klik på Næste side under Sektionsskift.
 2. Dobbeltklik på sidehoved- eller sidefodsområdet (øverst eller nederst på siden).

Fanen Sidehoved- og sidefodsværktøjer åbnes.

 1. Klik på Kæde til forrige for at slå den fra i gruppen Navigation under Sidehoved- og sidefodsværktøjer.
 2. Følg instruktionerne for at tilføje et sidetal eller tilføje et sidehoved og en sidefod med et sidetal
 3. Hvis du vil starte nummereringen ved 1, skal du klikke på Sidetal i gruppen Sidehoved og sidefod, klikke på Formatér sidetal og derefter klikke på Begynd med og skrive 1.
 4. Klik på Luk sidehoved og sidefod under fanen Design (under Sidehoved‑ og sidefodsværktøj) for at vende tilbage til dokumentets brødtekst.

Lukknap til sidehoved og sidefod

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Føje forskellige sidehoveder og sidefødder eller sidetal til forskellige dele af dokumentet

Du kan nøjes med at føje sidetal til en del af dokumentet. Du kan også bruge forskellige sidetalsformater i forskellige dele af dokumentet.

Du vil f.eks. indsætte i, ii, iii i indholdsfortegnelsen og introduktionen og 1, 2, 3 i resten af dokumentet og derefter ingen sidetal for indeks.

Du kan også have forskellige sidehoveder eller sidefødder på lige og ulige sider.

Tilføje forskellige sidehoveder og sidefødder eller sidetal i forskellige dele

 1. Klik på starten af den side, hvor du vil starte, stoppe eller ændre sidehoved, sidefod eller sidetal.

Du kan trykke på Home for at sikre, at du er placeret øverst på siden.

 1. Klik på Sideskift i gruppen Sideopsætning på fanen Sidelayout.

Gruppen Sideopsætning

 1. Klik på Næste side under Sektionsskift.
 2. Dobbeltklik på sidehoved- eller sidefodsområdet (øverst eller nederst på siden).

Fanen Design underSidehoved- og sidefodsværktøj åbnes.

 1. Klik på Kæde til forrige for at slå den fra i gruppen Navigation under Design.
 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
 3. Hvis du vil vælge et nummereringsformat eller startnummer, skal du klikke på Sidetal i gruppen Sidehoved og sidefod, klikke på Formatér sidetal, klikke på det format, du vil have, og Begynd med-tallet, som du vil bruge, og klikke på OK.
 4. Klik på Luk sidehoved og sidefod under fanen Design (under Sidehoved‑ og sidefodsværktøj) for at vende tilbage til dokumentets brødtekst.

Lukknap til sidehoved og sidefod

Tilføje forskellige sidehoveder og sidefødder eller sidetal på ulige og lige sider

 1. Dobbeltklik på sidehoved- eller sidefodsområdet (øverst eller nederst på siden).

Fanen Sidehoved- og sidefodsværktøj åbnes.

 1. Markér afkrydsningsfeltet Forskel på lige og ulige sider i gruppen Indstillinger under fanen Sidehoved- og sidefodsværktøjer.

Gruppen Indstillinger for sidehoved og sidefod

 1. Tilføj det sidehoved, den sidefod eller det sidetal, du vil have på ulige sider, på én af de ulige sider.
 2. Tilføj det sidehoved, den sidefod eller det sidetal, du vil have på lige sider, på én af de lige sider.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Fjerne sidetal, sidehoveder og sidefødder

 1. Dobbeltklik på sidehovedet, sidefoden eller sidetallet.
 2. Markér sidehovedet, sidefoden eller sidetallet.
 3. Tryk på Delete.
 4. Gentag trin 1-3 i hvert afsnit, der har et sidehovedet, en sidefod eller et sidetal, der er forskelligt.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

 
 
Gælder for:
Word 2010