Side 9 af 10FORRIGENÆSTE

Skift til Word 2010

Gennemfør følgende test, så du er sikker på, at du har forstået materialet. Dine besvarelser er personlige, og du får ikke karakter for testen.


Hvis du klikker på denne knap Knappen Dialogboksstarter i Word 2010 i Word 2010, hvad sker der så?

Du skjuler midlertidigt båndet, så du har mere plads til dokumentet.

Du anvender en større skriftstørrelse på teksten.

Du får vist flere indstillinger.

Du føjer en kommando til værktøjslinjen Hurtig adgang.

Hvor findes værktøjslinjen Hurtig adgang, og hvornår bør du bruge den?

Den findes øverst til venstre på skærmen, og du skal bruge den til dine favoritkommandoer.

Den svæver over teksten, og du skal bruge den, når du har brug for at ændre formatering.

Den findes øverst til venstre på skærmen, og du skal bruge den, når du har brug for hurtigt at åbne et dokument.

Den er placeret under fanen Startside, og du skal bruge den, når du har brug for hurtigt at åbne et dokument eller starte et nyt.

Miniværktøjslinje vises, hvis:

Du dobbeltklikker på den aktive fane på båndet.

Du markerer tekst.

Du markerer tekst og peger derefter på det.

En hvilken som helst af de ovenstående.

Du kan anvende opstillinger med punkttegn ved hjælp af fanen ____ og gruppen _____.

Fanen Sidelayout, gruppen Afsnit.

Fanen Startside, gruppen Afsnit.

Fanen Sæt ind, gruppen Symboler.

Fanen Sæt ind, gruppen Tekst.

I den nye version af Word, hvilken af følgende procedurer er den korrekte måde at vælge indstillinger for funktioner som dokumentvisning, korrektur og sprog?

Klik på Indstillinger i menuen Funktioner.

Klik på Indstillinger i menuen Filer.

Højreklik et vilkårligt sted på båndet, og vælg Indstillinger.

Klik på Egenskaber under fanen Vis.

Din ven har sendt et Word 2000-dokument til dig som en vedhæftet fil i en e-mail. Kan du åbne den vedhæftede fil i den nye version af Word?

Ja, men du får vist en advarselsmeddelelse om, at du skal bruge et konverteringsprogram.

Ja, men dokumentet åbnes i kompatibilitetstilstand.

Ja, hvis du først slår kompatibilitetstilstand til ved hjælp af værktøjslinjen Hurtig adgang.

Nej, det er kun filer fra Word 2002 og ældre, der kan åbnes i den nye version af Word.

Side 9 af 10FORRIGENÆSTE