Slette en tabel eller fjerne indholdet i den

Du kan slette en hel tabel (tabel: En eller flere rækker med celler, der normalt bruges til at vise tal og andre elementer til hurtig reference og analyse. Elementer i en tabel organiseres i rækker og kolonner.). Du kan også fjerne indholdet i celler (celle: En boks formet i skæringspunktet mellem en række og en kolonne i et regneark eller en tabel, hvor du angiver oplysninger.) uden at slette selve cellerne.

Slette en tabel og dens indhold

  1. Klik på tabellen.
  2. Peg på Slet i menuen Tabel, og klik derefter på Tabel.

Fjerne indholdet i en tabel

  1. Marker de elementer, du vil fjerne.

VisSådan gør du

Visse dele af en tabel (tabel: En eller flere rækker med celler, der normalt bruges til at vise tal og andre elementer til hurtig reference og analyse. Elementer i en tabel organiseres i rækker og kolonner.) kan kun ses, hvis du klikker på Vis/skjul afsnitstegn knapfladeværktøjslinjen (værktøjslinje: En linje med knapper og indstillinger, der kan bruges til at udføre kommandoer. Hvis du vil have vist en værktøjslinje, skal du trykke på Alt og derefter på Skift+F10.) Standard, så alle formateringsmærker vises.

Sådan markerer du:

En celle

Klik på cellens (celle: En boks formet i skæringspunktet mellem en række og en kolonne i et regneark eller en tabel, hvor du angiver oplysninger.) venstre kant.

Vælg tabelcelle

En række

Klik til venstre for rækken.

Vælg tabelrække

En kolonne

Klik på kolonnens øverste gitterlinje eller kant.

Vælg tabelkolonne

Flere celler, rækker eller kolonner

Træk hen over cellen, rækken eller kolonnen. 

Du kan også markere flere elementer, som ikke nødvendigvis skal være i rækkefølge. Klik på den første celle, række eller kolonne, du vil markere, tryk på CTRL, og klik derefter på de næste celler, rækker eller kolonner. 

Tekst i den næste celle

Tryk på TAB.

Tekst i den forrige celle

Tryk på SKIFT+TAB

Hele tabellen

Klik på tabellens flyttehåndtag håndtag i form af en krydspil i visning af udskriftslayout (visning af udskriftslayout: En visning af et dokument eller et andet objekt, som det fremstår, når det udskrives. Elementer, f.eks. overskrifter, fodnoter, kolonner og tekstbokse, vises på deres rigtige placeringer.), eller træk hen over hele tabellen.

 Bemærk!   Du kan også markere rækker, kolonner eller hele tabellen ved at klikke i tabellen og derefter bruge kommandoerne Marker i menuen Tabel eller ved at bruge genvejstasterne.

  1. Tryk på DELETE.
 
 
Gælder for:
Word 2003