Slå registrering af ændringer til eller fra

Du kan tilpasse statuslinjen for at tilføje en indikator, der angiver, om registrering af ændringer er slået til eller fra. Når funktionen Registrer ændringer er slået til, kan du se alle de ændringer, du foretager i et dokument. Når funktionen er slået fra, kan du foretage ændringer i dokumentet, uden at ændringerne markeres.

Denne artikel indeholder


Slå registrering af ændringer til

  • Klik på Ændringer i gruppen Sporing på fanen Gennemse.

O14-båndet

Hvis du vil tilføje en ændringsindikator i statuslinjen, skal du højreklikke på statuslinjen og klikke på Registrer ændringer. Klik på indikatoren Registrer ændringer i statuslinjen for at slå registrering af ændringer til og fra.

 Bemærk!   Hvis kommandoen Registrer ændringer ikke er tilgængelig, skal du måske slå dokumentbeskyttelse fra. Klik på Begræns redigering i gruppen Beskyt under fanen Gennemse, og klik derefter på Stop beskyttelse nederst i opgaveruden Beskyt dokument. Du skal muligvis kende adgangskoden til dokumentet.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Slå registrering af ændringer fra

Når du slår registrering af ændringer fra, kan du revidere et dokument, uden at ændringerne markeres. Hvis du slår funktionen Registrer ændringer fra, fjernes de ændringer, der allerede er registreret, ikke.

 Vigtigt!   Hvis du vil fjerne registrerede ændringer, skal du bruge kommandoerne Accepter og Afvis i gruppen Ændringer under fanen Gennemse.

  • Klik på Ændringer i gruppen Sporing på fanen Gennemse.

O14-båndet

Hvis du vil tilføje en ændringsindikator på statuslinjen, skal du højreklikke på statuslinjen og klikke på Registrer ændringer. Klik på indikatoren Registrer ændringer på statuslinjen for at slå registrering af ændringer til og fra.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

 
 
Gælder for:
Word 2010