Skifte mellem forskellige sprog ved hjælp af værktøjslinjen Sprog

Brug værktøjslinjen Sprog til at skifte mellem sprog, der bruger forskellige tastaturlayout. Når du skifter et sprog ved hjælp af værktøjslinjen Sprog, ændres tastaturlayoutet til det oprindelige tastatur for dette sprog.

Brug værktøjslinjen Sprog, når du:

 • Vil skifte mellem et latinsk sprog (engelsk, spansk eller fransk) og et ikke-latinsk sprog (arabisk eller kinesisk).
 • Udelukkende vil skifte mellem ikke-latinske sprog (græsk eller russisk).
 • Foretrækker at bruge oprindelige tastaturlayout, når du skriver på forskellige latinske sprog.

Hvis du kun vil skrive latinske sprog, f.eks. engelsk eller spansk, ved hjælp af det samme tastaturlayout for alle sprog, kan du bruge det samme tastaturlayout til at skrive teksten. Du kan skrive specialtegn, der bruges på forskellige sprog, f.eks. é eller ñ, ved at skrive koden for ASCII-tegnene. Du kan finde flere oplysninger under Indsætte ¢, £, ¥, ® og andre tegn, der ikke er på tastaturet. Når du har skrevet teksten, kan du angive korrektursproget for at identificere tekstafsnit, der er på et andet sprog. Du kan finde flere oplysninger om værktøjslinjen Sprog under Værktøjslinjen Sprog (oversigt).

Hvad vil du foretage dig?


Skifte mellem sprog ved hjælp af værktøjslinjen Sprog

Du skal aktivere tastaturlayoutet for to eller flere sprog i Windows-operativsystemet, før du kan se og bruge værktøjslinjen Sprog. Hvis du ikke har aktiveret tastaturlayoutene for de sprog, du vil bruge, skal du aktivere dem nu ved at følge trinnene i Aktivere tastaturlayout for forskellige sprog. Når du aktiverer et tastaturlayout, vises værktøjslinjen Sprog i de fleste tilfælde på proceslinjen eller på skrivebordet. Hvis værktøjslinjen Sprog ikke vises automatisk, når du aktiverer et tastatur, kan du gå til afsnittet Hvor er værktøjslinjen Sprog?.

 1. Når du både har aktiveret det ønskede tastatursprog og værktøjslinjen Sprog, kan du åbne dokumentet og anbringe markøren i dokumentet, hvor du vil starte med at skrive tekst på et andet sprog.
 2. Klik på sprogikonet Indikator for engelsk tastatur på værktøjslinjen Sprog, og klik derefter på det sprog, du vil bruge.

Tastaturgenvej  Du skifter mellem tastaturlayout ved at trykke på Alt+Skift.

 Bemærk!    Ikonet Indikator for engelsk tastatur er et eksempel. Det viser, at engelsk er sproget for det aktive tastaturlayout. Det faktiske ikon på computeren afhænger af sproget på det aktive tastaturlayout.

Hvis du har konfigureret mere end ét tastaturlayout for et enkelt sprog, kan du skifte mellem dem ved at klikke på ikonet for tastaturlayout Eksempel på indikatorer for sprog på værktøjslinjen Sprog på værktøjslinjen Sprog og derefter klikke på det ønskede tastaturlayout. Navnet på indikatoren ændres for at afspejle det aktive tastaturlayout.

 1. Gentag trin 1 og 2 for at skifte mellem sprog.

 Tip!    Du kan se det sprog for korrekturværktøjerne, programmet bruger, på programmets statuslinje. Statuslinjen er kun tilgængelig i følgende Microsoft Office-programmer: PowerPoint, Visio og Word. Du kan aktivere denne indstilling ved at højreklikke på statuslinjen Statuslinje og derefter på Sprog. Når denne indstilling er aktiveret, kan du klikke på dette segment på statuslinjen for at få vist dialogboksen Sprog og angive sproget for den valgte tekst.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Hvor er værktøjslinjen Sprog?

I de fleste tilfælde vises værktøjslinjen Sprog automatisk på skrivebordet eller på proceslinjen, når du har aktiveret to eller flere tastaturlayout i Windows-operativsystemet. Du kan ikke se værktøjslinjen Sprog, hvis den er skjult, eller kun et tastaturlayout er aktiveret i Windows-operativsystemet. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du aktiverer og deaktiverer tastaturlayout, under Aktivere tastaturlayout for andre sprog.

Hvis du ikke kan se værktøjslinjen Sprog, kan du benytte følgende fremgangsmåde:

Kontrollere, om værktøjslinjen Sprog er skjult

VisI Windows 7

 1. Klik på Start, og klik derefter på Kontrolpanel.
 2. Klik på Skift tastatur eller anden inputmetode under Klokkeslæt, sprog og region.
 3. Klik på Skift tastaturer i dialogboksen Internationale og sproglige indstillinger.
 4. Klik på fanen Værktøjslinjen Sprog i dialogboksen Teksttjenester og sprog.

Dialogboksen Teksttjenester og sprog

 1. Under Værktøjslinjen Sprog skal du kontrollere, om indstillingen Skjult er markeret. Hvis det er tilfældet, skal du enten klikke på Flydende på skrivebordet eller Tildocket på proceslinjen. Hvis Flydende på skrivebordet eller Tildocket på proceslinjen allerede er markeret, kan du gå til Aktivere et tastaturlayout.

VisI Windows Vista

 1. Klik på Start, og klik derefter på Kontrolpanel.
 2. Klik på Skift tastatur eller anden inputmetode under Klokkeslæt, sprog og region.
 3. Klik på Skift tastaturer i dialogboksen Internationale og sproglige indstillinger.
 4. Klik på fanen Værktøjslinjen Sprog i dialogboksen Teksttjenester og sprog.

Dialogboksen Teksttjenester og sprog

 1. Under Værktøjslinjen Sprog skal du kontrollere, om indstillingen Skjult er markeret. Hvis det er tilfældet, skal du enten klikke på Flydende på skrivebordet eller Tildocket på proceslinjen. Hvis Flydende på skrivebordet eller Tildocket på proceslinjen allerede er markeret, kan du gå til Aktivere et tastaturlayout.

VisI Windows XP

 1. Klik på Start, peg på Indstillinger og klik derefter på Kontrolpanel.
 2. Klik på Indstillinger for dato og klokkeslæt samt internationale og sproglige indstillinger, klik på Internationale og sproglige indstillinger, og klik derefter på Tilføj andre sprog.
 3. Klik på fanen Sprog , og klik derefter på Detaljer i dialogboksen Internationale og sproglige indstillinger.
 4. Klik på knappen Værktøjslinjen Sprog i dialogboksen Teksttjenester og sprog.
 5. Kontrollér, om Vis værktøjslinjen Sprog på skrivebordet er markeret i dialogboksen Indstillinger for værktøjslinjen Sprog. Hvis indstillingen ikke er markeret, skal du markere den og klikke på OK. Værktøjslinjen Sprog vises på skrivebordet. Hvis indstillingen allerede er markeret, kan du klikke på Annuller og gå til Aktivere et tastaturlayout.

  Dialogboksen Teksttjenester og sprog


Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Aktivere et tastaturlayout

Værktøjslinjen Sprog vises kun, når to eller flere tastaturlayout er aktiveret i Windows-operativsystemet.

Når du har valgt et sprog på sproglisten, skal du måske aktivere et tastaturlayout, hvis det er markeret med Deaktiveret.

VisI Windows 7

 1. Klik på Start, og klik derefter på Kontrolpanel.
 2. Klik på Skift tastatur eller anden inputmetode under Klokkeslæt, sprog og region under Internationale og sproglige indstillinger.
 3. Klik på Skift tastaturer i dialogboksen Internationale og sproglige indstillinger under fanen Tastaturlayout og sprog.
 4. Klik på det sprog, du vil bruge som standardsprog under Standardinputsprog i dialogboksen Teksttjenester og sprog, og gå derefter til Ændre tastatursproget vha. værktøjslinjen Sprog.

Dialogboksen Teksttjenester og sprog

Hvis det sprog, du vil bruge som standardsprog, ikke vises på listen, skal du udføre trin 5-8.

 1. Klik på Tilføj under Installerede tjenester.
 2. Udvid det sprog, du vil bruge som standardsprog, og udvid derefter Tastatur.
 3. Markér afkrydsningsfeltet for det ønskede tastatur eller den ønskede IME (IME: Et program, der indføjer østasiatisk tekst (traditionelt kinesisk, forenklet kinesisk, japansk eller koreansk) i programmer ved at konvertere tastetryk til komplekse østasiatiske tegn. IME anses for en alternativ type tastaturlayout.), og klik derefter på OK. Sproget føjes til listen Standardsprog.

Klik på Eksempel for at se et eksempel på tastaturlayoutet.

Dialogboksen Tilføj inputsprog med russisk tastatur

 1. Klik på det sprog, du vil bruge som standardsprog, under Standardsprog.

VisI Windows Vista

 1. Klik på Start, og klik derefter på Kontrolpanel.
 2. Klik på Skift tastatur eller anden inputmetode under Klokkeslæt, sprog og region.
 3. Klik på Skift tastaturer i dialogboksen Internationale og sproglige indstillinger under fanen Tastaturlayout og sprog.
 4. Klik på det sprog, du vil bruge som standardsprog under Standardinputsprog i dialogboksen Teksttjenester og sprog, og gå derefter til Ændre tastatursproget vha. værktøjslinjen Sprog.

Dialogboksen Teksttjenester og sprog

Hvis det sprog, du vil bruge som standardsprog, ikke vises på listen, skal du udføre trin 5-8.

 1. Klik på Tilføj under Installerede tjenester.
 2. Udvid det sprog, du vil bruge som standardsprog, og udvid derefter Tastatur.
 3. Markér afkrydsningsfeltet for det ønskede tastatur eller den ønskede IME (IME: Et program, der indføjer østasiatisk tekst (traditionelt kinesisk, forenklet kinesisk, japansk eller koreansk) i programmer ved at konvertere tastetryk til komplekse østasiatiske tegn. IME anses for en alternativ type tastaturlayout.), og klik derefter på OK. Sproget føjes til listen Standardsprog.

Klik på Eksempel for at se et eksempel på tastaturlayoutet.

Dialogboksen Tilføj inputsprog med russisk tastatur

 1. Under Standardsprog skal du klikke på det sprog, du vil bruge som standardsprog, og derefter gå til Ændre tastatursproget med værktøjslinjen Sprog.

VisI Windows XP

Hvis du vil aktivere tastaturer for sprog, som f.eks. kinesisk, japansk eller koreansk, skal du først installere de østasiatiske sprogfiler. Du skal installere de komplekse scripter, så de understøtter disse sprog, for sprog, der læses fra højre mod venstre, eller som kræver, at der vises kontekstafhængig formning. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du installerer de østasiatiske sprogfiler og komplekse scripter, under Aktivere systemunderstøttelse for østasiatiske, sydøstasiatiske og indiske sprog samt højre mod venstre-sprog.

 1. Klik på Start, peg på Indstillinger, og klik derefter på Kontrolpanel.
 2. Klik på Indstillinger for dato og klokkeslæt samt internationale og sproglige indstillinger, og klik derefter på Internationale og sproglige indstillinger.
 3. Klik på fanen Sprog i dialogboksen Internationale og sproglige indstillinger, og klik derefter på Detaljer under Teksttjenester og sprog.
 4. Klik på det sprog, du vil bruge som standardsprog under Standardinputsprog i dialogboksen Teksttjenester og sprog, og gå derefter til Ændre tastatursproget vha. værktøjslinjen Sprog.

Dialogboksen Teksttjenester og sprog

Hvis det sprog, du ønsker at bruge som standardinputsprog, ikke er vist på listen, skal du udføre trin 5 til 7.

Det standardsprog, du vælger, anvendes til alle de programmer på computeren, der bruger denne indstilling, herunder programmer fra andre firmaer.

 1. Klik på Tilføj under Installerede tjenester.
 2. Klik på det ønskede sprog på listen Inputsprog i dialogboksen Tilføj inputsprog, og klik derefter på OK.
 3. Klik på det sprog, du vil bruge som standardsprog, under Standardsprog.

Du kan finde flere oplysninger om meddelelsen "Deaktiveret" for tastaturlayoutet under Hvad betyder Deaktiveret eller Ikke installeret? Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du aktiverer et tastaturlayout, under Aktivere tastaturlayout for forskellige sprog.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Få mere at vide

 Bemærk!    Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du ændrer korrektursproget for tekst, også selvom du blot ændrer det geografiske sted, f.eks. fra engelsk (USA) til engelsk (New Zealand), under Skifte mellem forskellige sprog ved at angive korrektursproget.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

 
 
Gælder for:
Access 2013, Excel 2013, Office 2013, Office Shared 2013, OneNote 2013, Outlook 2013, PowerPoint 2013, Project Professional 2013, Project Standard 2013, Publisher 2013, Visio 2013, Visio Professional 2013, Word 2013, Access 2010, Excel 2010, Office 2010, OneNote 2010, Outlook 2010, PowerPoint 2010, Project 2010, Publisher 2010, Visio 2010, Word 2010, 2007 Office System, Access 2007, Excel 2007, OneNote 2007, Outlook 2007, PowerPoint 2007, Project 2007, Publisher 2007, Visio 2007, Word 2007