Registrere ændringer

Slå Registrer ændringer til, hvis du vil kunne se, hvem der ændrer hvad i dokumentet.

 Tip!    Se Ændre indstillingerne for registrering af ændringer , hvis du foretrækker at se alle dine indstillinger for registrering af ændringer på ét sted. Se Avancerede indstillinger for registrering af ændringer for endnu mere kontrol.

Klik på Gennemse > Registrer ændringer.

Registrer ændringer på båndet i Word

Nu befinder du dig i visningen Enkelt markering. Word markerer alle ændringer, der foretages i dokumentet og du kan se, hvor ændringerne er, vha. en streg nær margenen.

Stregen ved margenen, som viser, at der er en registreret ændring på den pågældende placering

Der vises en lille boble, hvis der er nogen, der har skrevet en kommentar.

Kommentarikonet i Enkelt markering

Klik på streget eller boblen, hvis du vil se ændringerne eller kommentarerne. Så skifter Word til visningen Alle markeringer.

Registrer ændringer som det ser ud i visningen Alle markeringer

Hvis du hellere vil have vist alle kommentarerne, men ikke alle ændringer, skal du klikke på Vis kommentarer.

Kommandoen Vis kommentarer

Beholde Registrer ændringer slået til

Nu kan du forhindre, at andre slår registrering af ændringer fra, ved at fastlåse funktionen Registrer ændringer med en adgangskode. Det er vigtigt, at du husker adgangskoden, så du kan fjerne registreringen af ændringer, når du er klar til acceptere eller afvise ændringerne.

  1. Klik på Gennemse.
  2. Klik på pilen ud for Registrer ændringer, og klik på Lås registrering.

Kommandoen Lås registrering i menuen Registrer ændringer

  1. Angiv en adgangskode, og bekræft den i feltet Skriv adgangskoden igen.
  2. Klik på OK.

Mens registrerede ændringer er låste, kan du ikke slå registrering fra eller ændre registreringer, og du kan ikke acceptere eller afvise ændringerne.

Hvis du vil låse op igen skal du klikke på pilen ud for Registrer ændringer og klikke på Lås registrering af ændringer. Du bliver bedt om at angive adgangskoden. Når du har skrevet adgangskoden og klikket på OK, er Registrer ændringer stadig slået til, men du kan acceptere og afvise ændringer.

Slå registrering af ændringer fra

Hvis du vil slå registrering af ændringer fra, skal du klikke på knappen Registrer ændringer. Markeringen af nye ændringer ophører – men alle ændringer, som allerede er registreret, forbliver markeret i dokumentet, indtil du fjerner dem.

Fjerne registrerede ændringer

 Vigtigt!    Den eneste måde, hvorpå du kan fjerne registrerede ændringer fra et dokument, er ved at acceptere eller afvise dem. Ved at vælge Ingen markering i feltet Vis til korrektur kan du få vist, hvordan det endelige dokument ser ud – men de registrerede ændringer skjules kun midlertidigt. Ændringerne slettes ikke, og de vises igen, næste gang dokumentet åbnes. Hvis du vil slette de registrerede ændringer permanent, skal du acceptere eller afvise dem.

Klik på Gennemse > Næste > Acceptér eller Afvis.

Knapperne Acceptér, Afvis og Næste

Word accepterer ændringen eller fjerner den og går videre til næste ændring.

Hvis du vil slette kommentarer fra et dokument, skal du klikke på hvert dokument og klikke på Slet eller klikke på Slet alle kommentarer i dokumentet.

 Tip!    Før du deler den endelige version af dokumentet, er det en god ide at køre Dokumentinspektion. Dette værktøj kontrollerer, om der er registrerede ændringer og kommentarer, skjult tekst, personnavne og egenskaber samt andre oplysninger, du ikke vil dele med alle og enhver. Hvis du vil køre Dokumentinspektion, skal du klikke på Filer > Oplysninger > Kontrollér om der er problemer > Undersøg dokument .

 
 
Gælder for:
Word 2013