Placere grafik og tekst

Benyt en af følgende fremgangsmåder:

VisÆndre margenerne omkring tekst i en autofigur eller tekstboks

VisJustere tekst i en autofigur eller en tekstboks

Ved at bruge kommandoen Tekstretning (menuen Formater) kan du vende teksten lodret (fra top til bund) i en autofigur (Autofigurer: En gruppe færdigdesignede figurer, der omfatter grundlæggende former, f.eks. rektangler og cirkler, foruden forskellige streger og forbindelser, blokpile, rutediagramsymboler, stjerner, bannere og billedforklaringer.) eller tekstboks (tekstboks: En flytbar beholder til tekst eller grafik, som man kan ændre størrelsen på. Brug tekstbokse til at placere flere tekstblokke på en side eller til at give tekst en anden tekstretning i forhold til anden tekst i dokumentet.).

 1. Klik på autofiguren eller tekstboksen, som indeholder den tekst, der skal justeres.

Autofiguren skal indeholde tekst, før du kan ændre tekstjusteringen.

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

VisÆndre tekstombrydning i et billede eller tegneobjekt

Du kan ændre denne indstilling for et flydende lærred (lærred: Et område, som der kan tegnes flere figurer på. Da figurerne er indeholdt i lærredet, kan de flyttes, og størrelsen kan tilpasses som en enhed.) eller et tegneobjekt (tegneobjekt: Grafik, der tegnes eller indsættes, og som kan ændres og forstørres. Tegneobjekter er bl.a. autofigurer, kurver, linjer og WordArt.), der ikke er placeret på et lærred. Du kan ikke ændre denne indstilling for et objekt, der er placeret på et lærred.

 1. Marker billedet, tegneobjektet eller lærredet.
 2. I menuen Formater skal du klikke på kommandoen for den objekttype, som du har markeret – f.eks. Autofigur eller Billede. Klik derefter på fanen Layout.
 3. Klik på den ønskede typografi til tekstombrydning.
 4. Der vises flere indstillinger for tekstombrydning, hvis du klikker på Avanceret og derefter på fanen Tekstombrydning.

 Bemærk!   Hvis du vil bestemme, om teksten skal ombrydes inden i et tegneobjekt, skal du højreklikke på objektet, klikke på kommandoen for den type objekt, du har markeret – f.eks. Formater autofigur eller Formater tekstboks – og derefter klikke på fanen Tekstboks. Marker eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Tekstombrydning i autofigur.

VisPlacere et tegneobjekt foran eller bag ved tekst

 1. Du kan ændre denne indstilling for et lærred (lærred: Et område, som der kan tegnes flere figurer på. Da figurerne er indeholdt i lærredet, kan de flyttes, og størrelsen kan tilpasses som en enhed.) eller et objekt over tekst (flydende objekt: Et grafikobjekt eller et andet objekt, der indsættes i tegnelaget, så du kan placere det nøjagtigt på siden eller foran eller bagved tekst eller andre objekter.), der ikke er placeret på et lærred. Du kan ikke ændre denne indstilling for et objekt, der er placeret i tekst (indbygget objekt: Et grafikobjekt eller et andet objekt, der placeres direkte i teksten ved indsætningspunktet i et Microsoft Word-dokument.) eller på et lærred.
 2. Marker billedet, tegneobjektet eller lærredet.
 3. Klik på Tegning på værktøjslinjen Tegning, peg på Rækkefølge, og klik derefter på Flyt foran tekst ellerFlyt bag ved tekst.

VisPlacere et tegneobjekt i forhold til siden, teksten eller en anden type anker

Du kan ændre denne indstilling for et lærred (lærred: Et område, som der kan tegnes flere figurer på. Da figurerne er indeholdt i lærredet, kan de flyttes, og størrelsen kan tilpasses som en enhed.) eller et objekt over tekst (flydende objekt: Et grafikobjekt eller et andet objekt, der indsættes i tegnelaget, så du kan placere det nøjagtigt på siden eller foran eller bagved tekst eller andre objekter.), der ikke er placeret på et lærred. Du kan ikke ændre denne indstilling for et objekt, der er placeret i tekst (indbygget objekt: Et grafikobjekt eller et andet objekt, der placeres direkte i teksten ved indsætningspunktet i et Microsoft Word-dokument.) eller på et lærred.

 1. Klik i menuen Formater på kommandoen for den objekttype, du har markeret – f.eks. Autofigur, Tekstboks, Billede eller Lærred – klik på fanen Layout, og klik derefter på Avanceret.
 2. Klik på fanen Billedplacering i dialogboksen Avanceret layout, og marker derefter de indstillinger, du vil bruge til vandrette og lodrette ankre – f.eks. margen, side eller afsnit. Du kan justere objektet i forhold til ankret, eller du kan angive en nøjagtig numerisk placering af objektet i forhold til ankret.

VisTip!

Du kan knytte et objekt til et afsnit, så de flyttes samlet:

 • Hvis det markerede objekt skal flyttes op eller ned med det afsnit, det er forankret til, skal du markere afkrydsningsfeltet Flyt objekt sammen med tekst.
 • Hvis et objekt skal forblive forankret til det samme afsnit, når objektet flyttes, skal du markere afkrydsningsfeltet Lås anker.
 • Hvis du vil gøre det muligt for objekter med ens tekstombrydning at overlappe hinanden, skal du markere afkrydsningsfeltet Tillad overlapning.

VisPlacere en tekstrude

Du kan placere en tekstrude (ramme: En objektbeholder, som du kan ændre størrelsen på og placere hvor som helst på en side. Hvis du vil placere tekst eller grafik, der indeholder kommentarer, fodnoter, slutnoter eller bestemte felter, skal du bruge en ramme i stedet for en tekstboks.) ved at trække den, eller du kan justere den i forhold til et referencepunkt som f.eks. et afsnit, en side, en margen eller en tekstspalte. En tekstrude skubber den omgivende tekst væk. Tekstruden er altid forankret til det nærmeste afsnit og vises på samme side som det afsnit, den er forankret til.

 1. Marker rammen, højreklik, og klik derefter på Formater tekstrude.
 2. Klik på de ønskede indstillinger i Vandret og Lodret.

 Bemærk! 

 • Hvis du vil sikre dig, at den markerede tekstrude flyttes op eller ned sammen med det afsnit, den er forankret til, skal du markere afkrydsningsfeltet Flyt med tekst. Hvis du vil sikre dig, at en tekstrude forbliver forankret til det samme afsnit, når du flytter tekstruden, skal du markere afkrydsningsfeltet Lås anker.
 • Du kan også placere tekstruden ved at trække den. Marker tekstruden ved at flytte markøren hen på tekstrudens kant, så markøren bliver til en krydspil. Træk derefter tekstruden til en ny placering.

VisÆndre størrelsen på en tekstboks, så den passer til teksten

Du kan ændre størrelsen på en tekstboks (tekstboks: En flytbar beholder til tekst eller grafik, som man kan ændre størrelsen på. Brug tekstbokse til at placere flere tekstblokke på en side eller til at give tekst en anden tekstretning i forhold til anden tekst i dokumentet.) eller en autofigur (Autofigurer: En gruppe færdigdesignede figurer, der omfatter grundlæggende former, f.eks. rektangler og cirkler, foruden forskellige streger og forbindelser, blokpile, rutediagramsymboler, stjerner, bannere og billedforklaringer.), der indeholder tekst, så den har samme størrelse som den tekst, den indeholder. Denne indstilling gælder ikke for sammenkædede tekstbokse.

 1. Marker tekstboksen ved at flytte markøren hen over tekstboksens kant, indtil markøren bliver til en krydspil, og klik derefter på kanten.
 2. Klik på kommandoen for den type objekt, du har markeret, i menuen Formater – f.eks. Autofigur eller Tekstboks – og klik derefter på fanen Tekstboks.
 3. Marker afkrydsningsfeltet Tilpas autofigur til teksten.
 
 
Gælder for:
Word 2003