Oprette et dokument, der skal bruges i tidligere versioner af Word

Hvis du opretter et dokument, der skal sendes til personer, som arbejder i tidligere versioner af Word, og du ved, at de har installeret Microsoft Office-kompatibilitetspakke til Word-, Excel- og PowerPoint 2007-filformater, kan du arbejde i Microsoft Word 2010-tilstand.

Hvis du ikke er sikker på, om de personer, du sender dokumentet til, har installeret Microsoft Office-kompatibilitetspakken til Open XML-filformaterne i Word, Excel og PowerPoint, kan du arbejde i kompatibilitetstilstand. Kompatibilitetstilstand sikrer, at der ikke er nogen nye eller forbedrede funktioner i Word 2010, som er tilgængelige, mens du arbejder i et dokument, så de brugere, der arbejder i tidligere versioner af Word, har alle redigeringsmuligheder.

 Bemærk!   Hvis du allerede har oprettet et dokument, og du vil finde ud af, hvilket indhold der ikke kan redigeres i tidligere versioner, skal du se Funktioner, der fungerer anderledes i tidligere versioner.

Slå kompatibilitetstilstand til

Når du opretter et dokument, der skal anvendes i en tidligere version, kan du slå kompatibilitetstilstand til ved at gemme filen i Word 97-2003-format.

  1. Åbn et nyt dokument.
  2. Klik på fanen Filer.
  3. Klik på Gem som.
  4. Klik på Word 97-2003-dokument på listen Filtype. Derved ændres filformatet til .doc.
  5. Skriv et dokumentnavn i feltet Filnavn.
  6. Klik på Gem.

Funktioner, der fungerer anderledes i tidligere versioner

Nedenstående tabeller omfatter dokumentelementer, der fungerer anderledes, og dokumentelementer, som ikke er tilgængelige, når du arbejder i kompatibilitetstilstand.

 Bemærk!   Hvis du bruger Microsoft Word Starter 2010, skal du være opmærksom på, at det ikke er alle de funktioner, der er angivet for Word 2010, som understøttes i Word Starter. Du kan finde flere oplysninger om de funktioner, der er tilgængelige i Word Starter, i afsnittet Understøttelse af funktioner i Word Starter.

Word 2010-element Ændres ved åbning i Word 2007 Ændres ved åbning i Word 97-2003
Nye nummereringsformater Nye nummereringsformater konverteres til arabertal (1, 2, 3, 4, ...). Nye nummereringsformater konverteres til arabertal (1, 2, 3, 4, ...).
Nye figurer og tekstfelter Figurer og tekstfelter konverteres til de effekter, der er tilgængelige i dette format. Figurer og tekstfelter konverteres til de effekter, der er tilgængelige i dette format.
Teksteffekter Effekter i tekst fjernes permanent, medmindre effekterne anvendes sammen med en brugerdefineret typografi. Hvis de anvendes sammen med typografien, vises teksteffekterne igen, når dokumentet åbnes i Word 2010. Effekter i tekst fjernes permanent, medmindre effekterne anvendes sammen med en brugerdefineret typografi. Hvis de anvendes sammen med typografien, vises teksteffekterne igen, når dokumentet åbnes i Word 2010.
Alternativ tekst i tabeller Oplysninger om alternativ tekst går tabt i tabeller. Oplysninger om alternativ tekst går tabt i tabeller.
OpenType-funktioner Nye typefunktioner fjernes. Nye typefunktioner fjernes.
Blokering af forfattere Blokke, der anvendes på områder af dokumentet, fjernes. Blokke, der anvendes på områder af dokumentet, fjernes.
Nye WordArt-effekter Effekter i tekst fjernes permanent. Effekter i tekst fjernes permanent.
Nye indholdskontrolelementer Konverteres permanent til statisk indhold. Konverteres permanent til statisk indhold.
Word 2007-indholdskontrolelementer Ingen ændring. Konverteres permanent til statisk tekst.
Temaer Ingen ændring. Konverteres permanent til typografier. Hvis filen senere åbnes i Word 2010, kan du ikke automatisk ændre typografien ved hjælp af temaer.
Overordnede/underordnede skrifttyper Ingen ændring. Konverteres permanent til statisk formatering. Hvis filen senere åbnes i Word 2010, ændres skrifttyper til overskrifter og brødtekst ikke automatisk, hvis du anvender en anden typografi.
Sporede flytninger Ingen ændring. Konverteres permanent til indsætninger og sletninger.
Tabulatorer Ingen ændring. Justeringstabulatorer konverteres til almindelige tabulatorer.
SmartArt-grafik Ingen ændring. Bliver til et enkelt objekt, der ikke kan redigeres, medmindre der ikke foretages nogen ændringer, og det åbnes igen i Word 2010.
Diagrammer Ingen ændring. Visse diagrammer konverteres til billeder, der ikke kan redigeres. Data ud over de understøttede rækker går tabt.
Integrerede Open XML-objekter Ingen ændring. Konverteres til statisk indhold.
Dokumentkomponenter Ingen ændring. Oplysninger i dokumentkomponenter og autotekstelementer kan gå tabt.
Bibliografi Ingen ændring. Konverteres permanent til statisk tekst.
Citater Ingen ændring. Konverteres permanent til statisk tekst.
Ligninger Ingen ændring. Bliver til grafik og kan ikke redigeres. Eventuelle kommentarer, slutnoter eller fodnoter i ligningerne går permanent tabt, når dokumentet gemmes.
Relative tekstfelter Ingen ændring. Konverteres permanent til absolut placering.
 
 
Gælder for:
Word 2010