Oprette en skabelon

En skabelon er blot et udgangspunkt. En Word-skabelon (eller et andet Office-program) er noget, du opretter én gang, som kan bruges flere gange. Hvis du vil oprette en skabelon, kan du starte med et dokument, du allerede har oprettet, et, du har hentet, eller et helt nyt, som du vælger at tilpasse på flere forskellige måder.

  1. Klik på Filer > Gem som for at gemme et dokument som en skabelon.
  2. Dobbeltklik på Computer.

I vinduet Gem som vises en liste over de steder, hvor du kan gemme et dokument

  1. Skriv et navn for skabelonen i feltet Filnavn.
  2. Hvis du vil gemme som en standardskabelon, skal du klikke på Word-skabelon på listen Filtype.

Gemme dokument som en skabelon

Hvis dokumentet indeholder makroer, skal du klikke på Word-skabelon med aktiverede makroer.

Word går automatisk til mappen Brugerdefinerede Office-skabeloner.

  1. Klik på Gem.

 Tip!    Hvis du vil ændre den placering, hvor Word automatisk gemmer dine skabeloner, skal du klikke på Filer > Indstillinger > Gem og skrive den mappe og sti, du vil bruge, i feltet Standardplacering for personlige skabeloner . Word gemmer alle nye skabeloner i denne mappe, og når du klikker på Filer > Ny > Personlig , viser Word skabelonerne i denne mappe.

Redigere din skabelon

Hvis du vil opdatere skabelonen, skal du åbne filen, foretage de ønskede ændringer og derefter gemme skabelonen.

  1. Klik på Filer > Åbn.
  2. Dobbeltklik på Computer.
  3. Gå til mappen Brugerdefinerede Office-skabeloner, der findes under Dokumenter.
  4. Klik på skabelonen, og klik på Åbn.
  5. Foretag de ønskede ændringer, og gem og luk derefter skabelonen.

Føje indhold til din skabelon

Tilføje kontrolelementer, f.eks. rullelister og datovælgere. Tilføje vejledende tekst om, hvordan du bruger din skabelon. Tilføje beskyttelse med adgangskode for at forhindre personer i at slette eller ændre din skabelon.

Se Redigere skabeloner for mere information.

Bruge skabelonen til at oprette et nyt dokument

Hvis du vil starte et nyt dokument baseret på skabelonen, skal du klikke på Filer > Ny > Personlig og klikke på skabelonen.

Link til personlige skabeloner

Bruge dine skabeloner fra tidligere versioner af Word

Hvis du har oprettet skabelonerne i en tidligere version af Word, kan du stadig bruge dem i Word 2013. Det første trin er at flytte dem til mappen Brugerdefinerede Office-skabeloner, hvor Word kan finde dem. Hvis du vil flytte skabelonerne hurtigt, kan du bruge Fix it-værktøjet.

 
 
Gælder for:
Word 2013