Åbne et Word 2010-dokument i en tidligere version af Word

Hvis du vil åbne Microsoft Word 2010-.docx eller -.docm-filer ved hjælp af Microsoft Office Word 2003, Word 2002 eller Word 2000, skal du installere Microsoft Office-kompatibilitetspakken til Word, Excel og PowerPoint 2007-filformater og eventuelle nødvendige Office-opdateringer. Når du bruger kompatiblitetspakken til Word-, Excel- og PowerPoint Open XML-filformater, kan du åbne, ændre nogle typer elementer og gemme Word 2010-dokumenter i tidligere versioner af Word.

Denne artikel indeholder


Installere kompatibilitetspakken

Du kan hente Microsoft Office-kompatibilitetspakken til Word-, Excel- og PowerPoint 2007-filformater fra Office.com.

Med kompatibilitetspakken kan du bruge nogle tidligere versioner af Word til at åbne de Word 2010-dokumenter, der er gemt i .docx- og .docm-formater. Du kan ikke åbne de Word 2010-skabelonfiler, er er gemt i .dotx- eller .dotm-format.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Funktioner, der fungerer anderledes i tidligere versioner

Selvom du kan åbne Word 2010-filer i tidligere versioner af Word, kan du muligvis ikke ændre nogle af de elementer, der blev oprettet ved hjælp af nye eller forbedrede funktioner i Word 2010. Eksempelvis vil ligninger blive til billeder, der ikke kan ændres. Følgende er en liste over de dokumentelementer, der ændres, når de åbnes i en tidligere version af Word.

 Bemærk!   Hvis du bruger Microsoft Word Starter 2010, skal du være opmærksom på, at det ikke er alle de funktioner, der vises for Word 2010, som understøttes i Word Starter. Du kan finde flere oplysninger om de versioner, der er tilgængelige i Word Starter, i Understøttelse af funktioner i Word Starter.

Word 2010-element Ændres ved åbning i Word 2007 Ændres ved åbning i Word 97-2003
Nye nummereringsformater De nye nummereringsformater konverteres til arabertal (1, 2, 3, 4, ...). De nye nummereringsformater konverteres til arabertal (1, 2, 3, 4, ...).
Nye figurer og tekstfelter Figurer og tekstfelter konverteres til de effekter, der er tilgængelige i dette format. Figurer og tekstfelter konverteres til de effekter, der er tilgængelige i dette format.
Teksteffekter Effekter i tekst fjernes permanent, medmindre effekterne anvendes med en brugerdefineret typografi. Hvis de anvendes med typografien, vises teksteffekterne igen, når dokumentet åbnes igen i Word 2010. Effekter i tekst fjernes permanent, medmindre effekterne anvendes med en brugerdefineret typografi. Hvis de anvendes med typografien, vises teksteffekterne igen, når dokumentet åbnes igen i Word 2010.
Alternativ tekst i tabeller Oplysninger om alternativ tekst går tabt i tabeller. Oplysninger om alternativ tekst går tabt i tabeller.
OpenType-funktioner Nye typefunktioner fjernes. Nye typefunktioner fjernes.
Blokering af forfattere Blokke, der anvendes på områder af dokumentet, fjernes. Blokke, der anvendes på områder af dokumentet, fjernes.
Nye WordArt-effekter Effekter i tekst fjernes permanent. Effekter i tekst fjernes permanent.
Nye indholdskontrolelementer Konverteres permanent til statisk indhold. Konverteres permanent til statisk indhold.
Word 2007-indholdskontrolelementer Ingen ændring. Konverteres permanent til statisk tekst.
Temaer Ingen ændring. Konverteres permanent til typografier. Hvis filen senere åbnes i Word 2010, kan du ikke automatisk ændre typografien ved hjælp af temaer.
Skrifttyper på højere eller lavere niveau Ingen ændring. Konverteres permanent til statisk formatering. Hvis filen senere åbnes i Word 2010, bliver skrifttyper i sidehovedet og brødteksten ikke automatisk ændret, hvis du bruger en anden typografi.
Sporede flytninger Ingen ændring. Konverteres permanent til indsætninger og sletninger.
Faner Ingen ændring. Justeringstabulatorer konverteres til almindelige tabulatorer.
SmartArt-grafik Ingen ændring. Bliver til et enkelt objekt, der ikke kan redigeres, medmindre der ikke foretages nogen ændringer, og det åbnes igen i Word 2010.
Diagrammer Ingen ændring. Visse diagrammer konverteres til billeder, der ikke kan redigeres. Data ud over de understøttede rækker, går tabt.
Integrerede Open XML-objekter Ingen ændring. Konverteres til statisk indhold.
Dokumentkomponenter Ingen ændring. Oplysninger i dokumentkomponenter og autotekstelementer kan gå tabt.
Bibliografi Ingen ændring. Konverteres permanent til statisk tekst.
Citater Ingen ændring. Konverteres permanent til statisk tekst.
Ligninger Ingen ændring. Bliver til grafik og kan ikke redigeres. Eventuelle kommentarer, slutnoter eller fodnoter i ligningerne går permanent tabt, når dokumentet gemmes.
Relative tekstfelter Ingen ændring. Konverteres permanent til absolut placering.

 Bemærk!   Ud over ændringerne i denne tabel opfører følgende elementer sig anderledes, når du åbner en Word 2010-.docx- eller .docm-fil i Word 2000:

  • Makroer og makrosignaturer fjernes.
  • Postflettedata går tabt, og du kan ikke oprette forbindelse til datakilderne.
  • Du kan ikke åbne adgangskodebeskyttede filer, heller ikke selvom du kender adgangskoden.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

 
 
Gælder for:
Word 2010