Nummerere overskrifter

Liste med nummererede overskrifter

Hvis du bruger indbyggede overskriftstypografier (overskriftstypografi: Formatering, der anvendes på en overskrift. I Microsoft Word findes ni forskellige indbyggede typografier: Overskrift 1 til Overskrift 9.), når du formaterer overskrifter i et dokument, kan du automatisk nummerere overskrifterne med det nummereringsformat, du vælger.

Hvis du har oprettet dine egne, tilpassede typografier til overskrifterne, kan du stadig nummerere overskrifterne ved at kæde hver overskrift sammen med et format.

VisNummerere overskrifter med indbyggede overskriftstypografier

 1. Klik på Punktopstilling i menuen Formater, og klik derefter på fanen Flere niveauer.
 2. Klik på et tal- eller bogstavformat med teksten "Overskrift 1", "Overskrift 2" osv., og klik derefter på OK.
 3. Skriv teksten til den nummererede overskrift, og tryk derefter på ENTER.
 4. Klik på pilen ved siden af boksen Typografi, og marker den ønskede typografi for at indsætte den næste nummererede overskrift.
 5. Benyt en af følgende fremgangsmåder på værktøjslinjen (værktøjslinje: En linje med knapper og indstillinger, der kan bruges til at udføre kommandoer. Hvis du vil have vist en værktøjslinje, skal du trykke på Alt og derefter på Skift+F10.) Formatering for at flytte en overskrift til det rigtige nummereringsniveau:

Du kan angive, at overskriften skal rykkes ned (sænke: Ændring i en disposition af en overskrift til brødtekst eller et lavere overskriftsniveau, f.eks. ændring af Overskrift 5 til Overskrift 6.) på et lavere nummereringsniveau ved at markere overskriften og enten klikke på Forøg indrykning knapflade eller trykke på TAB.

Du kan angive, at overskriften skal rykkes op (æve: Bruges til at ændre brødtekst til en overskrift i en disposition eller hæve en overskrift til et højere niveau, f.eks. fra Overskrift 6 til Overskrift 5.) på et højere nummereringsniveau ved at markere overskriften og enten klikke på Formindsk indrykning knapflade eller trykke på SKIFT+TAB.

VisNummerere overskrifter med tilpassede overskriftstypografier

Benyt denne fremgangsmåde, hvis overskrifterne i dokumentet er formateret med tilpassede overskriftstypografier, som du selv eller en anden bruger har oprettet, og der ikke anvendes indbyggede overskriftstypografier.

 1. Klik på Punktopstilling i menuen Formater, og klik derefter på fanen Flere niveauer.
 2. Klik på et tal- eller bogstavformat.
 3. Klik på Tilpas.
 4. Klik på det overskriftsniveau, du vil nummerere, i boksen Niveau eller Eksempel.

Klik f.eks. på 1 i boksen Niveau for at nummerere overskriftstypografien på det øverste niveau i dokumentet. Overskriftstypografien kunne f.eks. have navnet "Min typografi".

 1. Hvis dialogboksen ikke er helt udvidet, skal du klikke på Flere.
 2. Klik på den typografi, der svarer til det niveau, du har valgt under trin 4, i boksen Sammenkæd niveau og typografi.

Klik f.eks. på Min typografi, hvis du klikkede på 1 i boksen Niveau.

 1. Gentag trin 4 til 7 for hver overskriftstypografi i dokumentet.
 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder på værktøjslinjen (værktøjslinje: En linje med knapper og indstillinger, der kan bruges til at udføre kommandoer. Hvis du vil have vist en værktøjslinje, skal du trykke på Alt og derefter på Skift+F10.) Formatering for at flytte en overskrift til det rigtige nummereringsniveau:

Hvis overskriften skal rykkes ned (sænke: Ændring i en disposition af en overskrift til brødtekst eller et lavere overskriftsniveau, f.eks. ændring af Overskrift 5 til Overskrift 6.) til et lavere nummereringsniveau, skal du markere overskriften og klikke på Forøg indrykning knapflade eller trykke på TAB.

Hvis overskriften skal rykkes op (æve: Bruges til at ændre brødtekst til en overskrift i en disposition eller hæve en overskrift til et højere niveau, f.eks. fra Overskrift 6 til Overskrift 5.) til et højere nummereringsniveau, skal du markere overskriften og klikke på Formindsk indrykning knapflade eller trykke på SKIFT+TAB.

 Bemærk!   Du kan ændre de foruddefinerede formater til punktopstillinger i Word, som vises under fanen Flere niveauer, ved at klikke på Tilpas i dialogboksen Punktopstilling.

 
 
Gælder for:
Word 2003