Kopiere eller flytte sammenhængende tekstbokse

Du kan kopiere eller flytte et tekstforløb (tekstenhed: Tekst, der indeholdes i en enkelt tekstboks eller i en kæde af sammenkædede tekstbokse.) til et andet dokument eller til et andet sted i samme dokument. Alle sammenkædede tekstbokse skal indgå i tekstforløbet.

  1. Skift til visning af udskriftslayout (visning af udskriftslayout: En visning af et dokument eller et andet objekt, som det fremstår, når det udskrives. Elementer, f.eks. overskrifter, fodnoter, kolonner og tekstbokse, vises på deres rigtige placeringer.).
  2. Marker den første tekstboks i et tekstforløb ved at flytte markøren hen over tekstboksrammen, indtil markøren bliver til en krydspil, og klik derefter på rammen.
  3. Hold SKIFT nede, og marker hver af de øvrige tekstbokse, du vil kopiere eller flytte.
  4. Klik på Kopier knapflade eller Klip knapfladeværktøjslinjen (værktøjslinje: En linje med knapper og indstillinger, der kan bruges til at udføre kommandoer. Hvis du vil have vist en værktøjslinje, skal du trykke på Alt og derefter på Skift+F10.) Standard.
  5. Klik på det sted, du vil kopiere tekstboksene til.
  6. Klik på Sæt ind knapflade på værktøjslinjen Standard.

 Bemærk!   Hvis du vil kopiere eller flytte tekst fra et tekstforløb uden at kopiere tekstboksen, skal du markere teksten og derefter kopiere eller klippe den. Du skal ikke markere tekstboksen.

 
 
Gælder for:
Word 2003