Kommandolinjeparametre til Microsoft Office Word 2007

Hvis du i et enkelt tilfælde vil ændre den måde, som Microsoft Office Word 2007 starter på, kan du føje bestemte parametre til Microsoft Windows-kommandoen Kør (i menuen Start). Hvis du ofte skal anvende en tilpasset start, kan du oprette en genvej på skrivebordet i Windows.

 Bemærk!   Hvis du vil sætte automatiske makroer ud af funktion uden brug af parametre, skal du holde SKIFT nede, mens du starter Word.

Denne artikel indeholder


Introduktion til kommandoer, parametre og værdier

Hver gang du starter Word, kører du faktisk kommandoen Winword.exe, selvom du normalt ikke skriver kommandoen eller ser den overhovedet. Du kan ændre visse aspekter af, hvordan programmet starter, ved at tilføje underkommandoer, der også kaldes parametre, for kommandoen Winword.exe.

En parameter vises efter hovedkommandoen efterfulgt af et mellemrum og en skråstreg (/). Nogle gange er der endnu et mellemrum og derefter en eller flere instruktioner, der kaldes værdier, som giver programmet yderligere oplysninger om, hvordan kommandoen Winword.exe skal udføres.

Følgende kommando får f.eks. Word til at starte og straks åbne filen MyDocument.

Winword.exe /f MyDocument.docx

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Bruge en parameter en enkelt gang ved at tilføje den for kommandoen Kør

Du skal først kontrollere placeringen af filen Winword.exe på computeren. Hvis du accepterede standardplaceringerne, da du installerede Word, er filen Winword.exe sandsynligvis placeret i:

C:\Programmer\Microsoft Office\Office12\Winword.exe

Hvis du ikke kan finde filen Winword.exe på denne placering, kan du søge efter den, og notere den komplette sti til placeringen.

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Microsoft Windows Vista    Klik på knappen Start Knapflade, peg på Alle programmer, klik på Tilbehør, og klik derefter på Kør.
  • Microsoft Windows XP eller Microsoft Windows Server 2003    Klik på knappen Start, og klik derefter på Kør.
 2. Skriv det fulde stinavn til filen Winword.exe (inkl. filnavnet) i dialogboksen Kør, eller klik på Gennemse for at finde den.
 3. Indtast et mellemrum efter stien, og skriv derefter parameteren og eventuelle værdier. Du kan f.eks. skrive:

"c:\program files\microsoft office\office12\winword.exe" /f c:\MyDocument.docx

Næste gang du starter Word, vender programmet tilbage til de tidligere standardindstillinger. Hvis du vil gøre din tilpassede startindstilling tilgængelig for senere brug, kan du læse næste afsnit.

 Bemærk! 

 • Der skelnes ikke mellem store og små bogstaver for parametre og deres værdier. /A fungerer f.eks. på samme måde som /a.
 • Husk, at der skal være et mellemrum før parameteren og før hver værdi.
 • Hvis parameteren bruger et filnavn, og filnavnet indeholder mellemrum, skal du indsætte hele navnet i anførselstegn, f.eks. /t "Elegant rapport.dotx".

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Gøre en parameter tilgængelige for senere brug ved oprettelse af en genvej

Du skal først kontrollere placeringen af filen Winword.exe på computeren. Hvis du accepterede standardplaceringerne, da du installerede Word, er filen Winword.exe sandsynligvis placeret i:

C:\Programmer\Microsoft Office\Office12\Winword.exe

Hvis du ikke kan finde filen Winword.exe på denne placering, kan du søge efter den, og notere den komplette sti til placeringen.

 1. Højreklik på skrivebordet i Windows, peg på Ny, og klik derefter på Genvej.
 2. Skriv det fulde stinavn til filen Winword.exe (inkl. filnavnet) i boksen Skriv, hvor elementet er placeret, eller klik på Gennemse for at finde den.
 3. Indtast et mellemrum efter stien, og skriv derefter parameteren og eventuelle værdier. Du kan f.eks. skrive:

"c:\program files\microsoft office\office12\winword.exe" /f c:\MyFile.docx

 1. Klik på Næste.
 2. Skriv et navn til genvejen i boksen Skriv et navn til denne genvej, og klik derefter på Udfør.

Genvejen vises på skrivebordet.

 1. Når du vil starte Word på denne tilpassede måde, skal du dobbeltklikke på genvejen.
 2. Hvis du vil føje skrivebordsgenvejen til menuen Start i Windows, skal du højreklikke på genvejen og klikke på Fastgør til menuen Start i genvejsmenuen.

Du kan oprette flere forskellige genveje, der hver især anvender forskellige parametre og værdier til programmet, når det starter.

 Bemærk! 

 • Der skelnes ikke mellem store og små bogstaver for parametre og deres værdier. /A fungerer f.eks. på samme måde som /a.
 • Husk, at der skal være et mellemrum før parameteren og før hver værdi.
 • Hvis parameteren bruger et filnavn, og filnavnet indeholder mellemrum, skal du indsætte hele navnet i anførselstegn, f.eks. /t "Elegant rapport.dotx".

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Tilgængelige parametre og værdier

Parameter og værdi Beskrivelse
/safe Starter Word i fejlsikret tilstand.
/q Starter Word uden at vise velkomstbilledet i Word.
/ttemplatename

Starter Word med et nyt dokument baseret på en anden skabelon end Normal (Normal, skabelon: En global skabelon, du kan bruge til enhver type dokument. Du kan ændre denne skabelon for at ændre standarddokumentformateringen eller -indholdet.).

Eksempel    Hvis du vil starte Word med et dokument baseret på skabelonen Myfax.dotx, der er lagret på drev C, skal du skrive følgende ved kommandoprompten:

/tc:\Myfax.dotx

 Bemærk!   Der må ikke være et mellemrum mellem parameteren og navnet på skabelonfilen.

Sikkerhed  Vær forsigtig med at åbne skabeloner eller oprette filer baseret på nye skabeloner, da de kan indeholde makrovirus. Træf følgende forholdsregler: Kør ajourført antivirussoftware på computeren, vælg et højt makrosikkerhedsniveau, fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Alle installerede tilføjelsesprogrammer og skabeloner er pålidelige, brug digitale signaturer og opret en oversigt over kilder, du har tillid til.

/t filename

Starter Word og åbner en eksisterende fil.

Eksempel    Hvis du vil starte Word og åbne skabelonfilen Myfax.dotx, der er lagret på drev C, skal du skrive følgende ved kommandoprompten:

/t c:\Myfax.dotx

Eksempel    Hvis du vil starte Word og åbne flere filer, f.eks. MyFile.docx og MyFile2.docx, der begge er lagret på drev C, skal du skrive følgende ved kommandoprompten:

/t c:\MyFile.docx c:\MyFile2.docx

/f filename

Starter Word med et nyt dokument baseret på en eksisterende fil.

Eksempel    Hvis du vil starte Word og oprette et nyt dokument baseret på MyFile.docx, som er lagret på skrivebordet, skal du skrive følgende ved kommandoprompten:

/f "c:\Documents and Settings\All Users\Desktop\MyFile.docx"

/h http://filename

Starter Word og åbner en skrivebeskyttet kopi af et dokument, der er lagret på et Microsoft Windows SharePoint Services-websted. Webstedet skal være placeret på en computer, der kører Windows SharePoint Services 3.0 eller Windows SharePoint Services 2.0.

Eksempel    Hvis du vil starte Word og åbne en kopi af filen MyFile.docx, som er lagret i et dokumentbibliotek på internetadressen http://MySite/Documents, skal du skrive følgende ved kommandoprompten:

/h http://MySite/Documents/MyFile.docx

/pxslt

Starter Word og åbner et eksisterende XML-dokument baseret på den angivne XSLT (Extensible Stylesheet Language Transformation) (XSL Transformation (XSLT): En fil, der bruges til at transformere XML-dokumenter til andre dokumenttyper, f.eks. HTML eller XML. Den er beregnet til at blive brugt som en del af XSL.).

Eksempel    Hvis du vil starte Word og anvende MyTransformation-XSLT, der er gemt på drev C, på XML-filen Data.xml, der også er gemt på drev C, skal du skrive følgende ved kommandoprompten:

/pc:\MyTransform.xsl c:\Data.xml

/a Starter Word og forhindrer, at tilføjelsesprogrammer (tilføjelsesprogram: Et supplerende program, der tilføjer brugerdefinerede kommandoer eller funktioner i Microsoft Office.) og globale skabeloner (herunder skabelonen Normal) indlæses automatisk. Parameteren /a låser også filerne med indstillinger.
/ladd-in

Starter Word og indlæser derefter et bestemt tilføjelsesprogram.

Eksempel    Hvis du vil starte Word og derefter indlæse tilføjelsesprogrammet Sales.dll, som er lagret på drev C, skal du skrive følgende ved kommandoprompten:

/lc:\Sales.dll

 Bemærk!   Der må ikke være et mellemrum mellem parameteren og navnet på tilføjelsesprogrammet.

Sikkerhed  Meddelelse om sikkerhed Vær forsigtig, når du kører eksekverbare filer eller eksekverbar kode i makroer eller programmer. Eksekverbare filer eller koder kan bruges til at udføre handlinger, som kan påvirke computerens og dataenes sikkerhed.

/m Starter Word uden at afspille nogen AutoExec-makroer (makro: En handling eller et sæt af handlinger, der bruges til at automatisere opgaver. Makroer optages i programmeringssproget Visual Basic for Applications.).
/mmacroname

Starter Word og afspiller derefter en bestemt makro. Parameteren /m forhindrer også, at der afspilles AutoExec-makroer.

Eksempel    Hvis du vil starte Word og derefter køre makroen Salelead, skal du skrive følgende ved kommandoprompten:

/mSalelead

 Bemærk!   Der må ikke være et mellemrum mellem parameteren og makronavnet.

Da makroer kan indeholde virus, skal du være forsigtig med at køre dem. Træf følgende forholdsregler: Kør opdateret antivirussoftware på din computer, vælg et højt niveau af makrosikkerhed, fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Alle installerede tilføjelsesprogrammer og skabeloner er pålidelige, brug digitale signaturer og udarbejd en liste med makrokilder, du har tillid til.

/n Starter en ny forekomst af Word uden et åbent dokument. Hvis et dokument er åbent i ét Word-vindue, kan det ikke ses på listen Skift vindue i et andet Word-vindue.
/w Starter en ny forekomst af Word med et tomt dokument. Hvis et dokument er åbent i ét Word-vindue, kan det ikke ses på listen Skift vindue i et andet Word-vindue.
/r Registrerer Word i Windows-registreringsdatabasen igen. Denne parameter starter Word, kører installationsprogrammet til Office, opdaterer Windows-registreringsdatabasen og lukker derefter.
/x Starter Word fra operativsystemets shell, så Word kun besvarer en DDE- (Dynamic Data Exchange) (Dynamic Data Exchange (DDE): En etableret protokol til udveksling af data mellem Microsoft Windows-baserede programmer.) anmodning (f.eks. om at udskrive et dokument i programmet).
/ztemplatename Fungerer øjensynligt som parameteren /t. Men du kan bruge parameteren /z med Microsoft Visual Studio 2005 Tools til 2007 Microsoft Office System til at danne både hændelsen Start og hændelsen Ny, hvorimod parameteren /t kun genererer hændelsen Start.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

 
 
Gælder for:
Word 2007