Justere linjeafstand eller afstand mellem afsnit

Du kan ændre afstanden mellem linjer eller afstanden før og efter hvert afsnit.

VisÆndre linjeafstand

 1. Marker den tekst, du vil ændre.
 2. Peg på LinjeafstandKnapfladeværktøjslinjen (værktøjslinje: En linje med knapper og indstillinger, der kan bruges til at udføre kommandoer. Hvis du vil have vist en værktøjslinje, skal du trykke på Alt og derefter på Skift+F10.) Formatering, og benyt derefter en af følgende fremgangsmåder.
  • Klik på pilen, og angiv det ønskede tal, hvis du vil anvende en ny indstilling.
  • Klik på knappen, hvis du vil anvende den seneste benyttede indstilling.
  • Klik på pilen, klik på Mere, og vælg de ønskede indstillinger under Linjeafstand, hvis du vil angive mere præcise mål.

 Bemærk!   Hvis du vælger Nøjagtig eller Mindst for linjeafstand (linjeafstand: Afstanden fra bunden af én tekstlinje til den næste linje. I Microsoft Word tilpasses linjeafstanden efter den største skrifttype eller det største grafikelement på den pågældende linje.), skal du indtaste den ønskede afstand i boksen . Hvis du vælger Flere, skal du indtaste antallet af linjer i boksen .

VisÆndre afstanden før eller efter afsnit

 1. Marker de afsnit, der skal ændres afstand for.
 2. Klik på Afsnit i menuen Formater, og klik derefter på fanen Indrykning og afstand.
 3. Indtast den ønskede afstand i boksen Før eller boksen Efter under Afstand.
 
 
Gælder for:
Word 2003