Indsætte et symbol

Du kan bruge dialogboksen Symbol, hvis du vil indsætte symboler, som ikke findes på tastaturet, eller Unicode (Unicode: En tegnkodningsstandard, som er udviklet af Unicode-konsortiet. Unicode bruger mere end én byte til at repræsentere hvert tegn og gør det derved muligt at repræsentere næsten alle skriftsprog i verden ved hjælp af et enkelt tegnsæt.)-tegn.

Hvis du bruger en bred skrifttype, f.eks. Arial eller Times New Roman, vises listen Kategori, hvor du kan vælge mellem en udvidet række sprogtegn, herunder græsk og russisk (kyrillisk), hvis disse er tilgængelige.

VisIndsætte et symbol

 1. Klik på det sted, hvor du vil indsætte symbolet.
 2. Klik på Symbol i menuen Indsæt, og klik derefter på fanen Symboler.
 3. Vælg den ønskede skrifttype i boksen Skrifttype.
 4. Dobbeltklik på det symbol, du vil indsætte.
 5. Klik på Luk.

VisIndsætte et Unicode-tegn

Når du markerer et Unicode-tegn i dialogboksen Symbol, vises den tilsvarende tegnkode i boksen Tegnkode. Hvis du allerede kender tegnkoden, kan du skrive den direkte i boksen Tegnkode og på den måde finde Unicode-tegnet.

Det navn, der vises foran boksen Tegnkode, er det officielle tegnnavn i Unicode 3.0-standarden.

 1. Klik på det sted, hvor du vil indsætte Unicode-tegnet.
 2. Klik på Symbol i menuen Indsæt, og klik derefter på fanen Symboler.
 3. Vælg den ønskede skrifttype i boksen Skrifttype.
 4. Klik på Unicode i boksen Fra

Tegnsættet er begrænset, hvis du vælger andet end Unicode i boksen Fra. Hvis du f.eks. vælger en lokal tegntabel i stedet for Unicode, vises et tilsvarende mindre tegnsæt i dialogboksen Symbol.

 1. Klik på en underkategori, hvis boksen Kategori vises.
 2. Dobbeltklik på det symbol, du vil indsætte.
 3. Klik på Luk.

Unicode-indstillinger

 • Hvis du kender tegnkoden for et Unicode-tegn, behøver du ikke åbne dialogboksen Symbol. Skriv den hexadecimale tegnkode til Unicode-tegnet i dokumentet, og tryk derefter på ALT+X.
 • Du kan få vist den hexadecimale Unicode-tegnkode for et tegn, som allerede er i dokumentet, ved at placere indsætningspunktet direkte efter tegnet og trykke på ALT+X.
 • Hvis du vil se tegnkoden på basis af den lokale tegntabel, skal du skrive x foran tegnet, placere indsætningspunktet efter tegnet og derefter trykke på ALT+X. Du kan kun benytte denne fremgangsmåde, hvis tegnet er repræsenteret i den lokale tegntabel.
 • Du kan konvertere en hexadecimal værdi fra den lokale tegntabel til et tegn. Skriv x foran den hexadecimale værdi, placer indsætningspunktet efter værdien, og tryk derefter på ALT+X.

 Bemærk! 

 • Du kan gøre dialogboksen Symbol større eller mindre. Flyt markøren ned til dialogboksens nederste højre hjørne, indtil den ændrer udseende til en dobbeltpil, og træk derefter dialogboksen til den ønskede størrelse.
 • Du kan hurtigt indsætte et symbol, du netop har brugt, ved at dobbeltklikke på et symbol i boksen Senest benyttede symboler og derefter klikke på Luk.
 
 
Gælder for:
Word 2003