Indrykke afsnit

Indrykning bestemmer afsnittets afstand fra enten venstre eller højre margen. Inden for margenerne kan du øge eller mindske indrykningen af et eller flere afsnit. Du kan også oprette en negativ indrykning (kaldes også formindsket indrykning), der trækker afsnittet ud mod venstre margen. Desuden kan du oprette hængende indrykning, hvor hele afsnittet, bortset fra den første linje, rykkes ind.


Afsnitsindrykninger og sidemargener

Billedtekst 1 Sidemargener
Billedtekst 2 Indrykning

Yderligere oplysninger om at oprette typografier med formatering, som du vil genbruge, finder du under Oprette en ny hurtig typografi.

Hvad vil du foretage dig?


Indrykke kun den første linje i et afsnit

Tekst med indrykning på første linje

 1. Klik foran den linje, du vil indrykke.
 2. Klik på dialogboksstarteren Afsnit på fanen Sidelayout, og klik derefter på fanen Indrykning og afstand.

Dialogboksstarteren Afsnit

 1. Klik på Første linje på listen Speciel under Indrykning, og angiv derefter den afstand, den første linje skal rykkes ind, i boksen Med.

 Bemærk!   Den første linje i dette afsnit og alle de efterfølgende afsnit, du skriver, rykkes ind. Afsnit, der er placeret før det markerede afsnit, skal dog indrykkes manuelt ved at benytte den samme fremgangsmåde.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Forøge eller formindske venstre indrykning i et helt afsnit

 1. Marker det afsnit, som du vil ændre.
 2. Klik i gruppen Afsnit under fanen Sidelayout, klik på pilene ud for Venstre indrykning for at forøge eller formindske venstre indrykningen i afsnittet.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Forøge eller formindske højre indrykning i et helt afsnit

 1. Marker det afsnit, som du vil ændre.
 2. Klik i gruppen Afsnit under fanen Sidelayout, klik på pilene ud for Højre indrykning for at forøge eller formindske højre indrykningen i afsnittet.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Indstille en indrykning ved hjælp af tabulatortasten

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Knapflade, og klik derefter på Word-indstillinger.
 1. Klik på Korrektur.
 2. Klik på Indstillinger for Autokorrektur under Indstillinger for Autokorrektur, og klik derefter på fanen Autoformat under skrivning.
 3. Marker afkrydsningsfeltet TAB og TILBAGE justerer venstre indrykning og indrykning af første linje.
 4. Klik foran linjen, hvis første linje i afsnittet skal rykkes ind.

Klik foran en af linjerne i afsnittet, men ikke første linje, hvis hele afsnittet skal rykkes ind.

 1. Tryk på TAB.

 Bemærk!   Hvis du vil fjerne en indrykning, skal du trykke på TILBAGE, inden du flytter indsætningspunktet. Du kan også klikke på Fortrydværktøjslinjen Hurtig adgang.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Indrykke alle linjer undtagen den første i et afsnit

Tekst med hængende indrykning

 1. Marker det afsnit, hvor du vil indrykke alle linjer undtagen den første i afsnittet. Dette kaldes en hængende indrykning.
 2. Træk mærket Hængende indrykning på den vandrette lineal til den position, hvor indrykningen skal begynde.

Mærket Hængende indrykning

Hvis den vandrette lineal ikke vises langs toppen af dokumentet, skal du klikke på knappen Vis lineal øverst i det lodrette rullepanel.

Bruge præcise mål til indstille en hængende indrykning

Hvis du ønsker at indstille mere præcise hængende indrykninger, kan du vælge indstillingerne under fanen Indrykning og afstand.

 1. Klik på dialogboksstarteren Afsnit på fanen Sidelayout, og klik derefter på fanen Indrykning og afstand.

Dialogboksstarteren Afsnit

 1. Klik på Hængende på listen Speciel under Indrykning, og angiv derefter afstanden for den hængende indrykning i boksen Med.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Oprette en negativ indrykning

Tekst med negativ indrykning

 1. Marker den tekst eller det afsnit, du vil "rykke ud" eller udvide ud i venstre margen.
 2. Klik på pil ned i boksen Venstre indrykning i gruppen Afsnit under fanen Sidelayout.

Klik på pil ned, indtil den markerede tekst er placeret på det ønskede sted i venstre margen.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

 
 
Gælder for:
Word 2007