Side 4 af 9FORRIGENÆSTE

Lære Word 2007 at kende I: Oprette dit første dokument

Afsnitstegn, tabulator- og mellemrumsmærker i Word-dokument

Dokument med formateringsmærker.
Billedtekst 1 Overskydende afsnitstegn: Der er trykket to gange på ENTER.
Billedtekst 2 Ekstra tabulatortegn: Der er trykket to gange på TAB, så det andet afsnit er rykket længere ind end det første.
Billedtekst 3 Ekstra mellemrum mellem ord: Der er trykket to gange på MELLEMRUM i stedet for én.

Forestil dig, at du har skrevet et par afsnit. Du synes, at der er for stor afstand mellem afsnittene, og desuden begynder det andet afsnit længere mod højre end det første.

Du kan se, hvordan det hænger sammen ved at se på de formateringsmærker, der automatisk indsættes, mens du skriver. Disse mærker findes altid i dokumenter, men de er usynlige, indtil du vælger, at de skal vises.

Når du vil se formateringsmærker, skal du bruge båndet øverst i vinduet. Klik på knappen Vis/skjulKnapflade i gruppen Afsnit under fanen Startside. Klik på knappen igen for at skjule formateringsmærkerne.

Disse mærker er ikke kun 'pejlingsmærker'. Du kan fjerne overskydende mellemrum ved at slette overskydende mærker.

Første gang du ser disse mærker, tænker du måske "Hvad er det?". Og du spekulerer måske på, om formateringsmærker udskrives. Disse mærker udskrives ikke – de vises ikke på udskrevne sider, heller ikke selvom de vises på skærmen.

Så hvad er formateringsmærker, og hvilken rolle spiller de? Her er nogle få eksempler:

Word indsætter et afsnitstegn Afsnitstegn, hver gang du trykker på ENTER for at begynde et nyt afsnit. På billedet er der et overskydende afsnitstegn mellem de to afsnit, hvilket betyder, at der er blevet trykket på ENTER to gange. Herved oprettes der et ekstra mellemrum. Du kan slette det overskydende afsnitstegn og på denne måde komme af med det ekstra mellemrum mellem afsnittene.

Der vises én pil Pil, hver gang du trykker på TAB. På billedet er der én pil i det første afsnit og to pile i det andet afsnit. Det betyder, at der er blevet trykket på TAB to gange i det andet afsnit.

Prikker Prik viser, hvor mange gange du trykker på MELLEMRUM mellem hvert ord, eller hvis du kommer til at trykke på MELLEMRUM mellem bogstaver i et ord. Én prik er ét mellemrum, to prikker er to mellemrum osv. Normalt skal der være ét mellemrum mellem hvert ord. Prikker adskiller sig for øvrigt fra punktum, som bruges i slutningen af en sætning. Punktummer (som altid er synlige) er placeret nederst på linjen, mens prikker er placeret højere oppe, næsten midt på linjen.

I praksis kan du se, hvordan du fjerner overskydende mellemrum ved at slette overskydende formateringsmærker.

Side 4 af 9FORRIGENÆSTE