Genvejstaster til Microsoft Office Word

De genvejstaster, der er beskrevet i dette emne i Hjælp, vedrører det amerikanske tastaturlayout. Hvis du bruger et tastatur med et andet layout, kan visse taster være placeret anderledes, ligesom der kan andre taster på tastaturet.

For genvejstaster, hvor du skal trykke på to eller flere taster samtidig, adskilles de pågældende taster med et plustegn (+) i Microsoft Office Word 2007 Hjælp. For genvejstaster, hvor du skal trykke på en tast og umiddelbart derefter på en anden, adskilles de pågældende taster af et komma (,).

Du kan udskrive emnet ved at trykke på TAB og vælge Vis alt, trykke på ENTER og derefter trykke på CTRL+P.

Denne artikel indeholder


Grundlæggende om Microsoft Office

VisFå vist og bruge vinduer

For at Skal du trykke på
Skifte til næste vindue. ALT+TAB
Skifte til forrige vindue. ALT+SKIFT+TAB
Lukke det aktive vindue. CTRL+W eller CTRL+F4
Gendanne det aktive vindues størrelse, efter det har været maksimeret. ALT+F5
Flytte til en opgaverude fra en anden rude i programvinduet (retning med uret). Tryk eventuelt på F6 flere gange. F6
Flytte til en opgaverude fra en anden rude i programvinduet (retning mod uret). SKIFT+F6
Skifte til det næste vindue, når mere end et vindue er åbent. CTRL+F6
Skifte til forrige vindue. CTRL+SKIFT+F6
Maksimere eller gendanne det markerede vindue. CTRL+F10
Kopiere et billede af skærmen til Udklipsholder. PRINTSCRN
Kopiere et billede af det markerede vindue til Udklipsholder. ALT+PRINTSCRN

VisBruge dialogbokse

For at Skal du trykke på
Flytte fra en åben dialogboks tilbage til dokumentet. Kan kun anvendes i dialogbokse som Søg og erstat, der understøtter denne funktion. ALT+F6
Flytte til den næste indstilling eller gruppe indstillinger. TAB
Flytte til den forrige indstilling eller gruppe indstillinger. SKIFT+TAB
Skifte til den næste tabulator i en dialogboks. CTRL+TAB
Skifte til den forrige tabulator i en dialogboks. CTRL+SKIFT+TAB
Flytte mellem punkter på en åben rulleliste eller mellem indstillinger i en gruppe med indstillinger. Piletaster
Udføre den handling, der er tildelt den markerede knap. Markerer eller fjerner markeringen i det valgte afkrydsningsfelt. MELLEMRUM
Markere en indstilling. Markerer eller fjerner markeringen i et afkrydsningsfelt. ALT+ det understregede bogstav i et punkt
Åbne en markeret rulleliste. ALT+PIL NED
Vælg en mulighed på en rulleliste. Første bogstav i et punkt på en rulleliste
Lukke en markeret rulleliste. Annullerer en kommando og lukker en dialogboks. ESC
Udføre den valgte kommando. ENTER

VisBruge redigeringsbokse i dialogbokse

En redigeringsboks er et tomt felt, hvor du kan skrive eller indsætte noget, f.eks. dit brugernavn eller stien til en mappe.

For at Skal du trykke på
Flytte til starten af indtastningen. HOME
Flytte til slutningen af indtastningen. END
Flytte ét tegn til højre eller venstre. VENSTRE PIL eller HØJRE PIL
Flytte ét ord til venstre. CTRL+VENSTRE PIL
Flytte ét ord til højre. CTRL+HØJRE PIL
Markere eller fjerne markeringen af et tegn til venstre. SKIFT+VENSTRE PIL
Markere eller fjerne markeringen af et tegn til højre. SKIFT+HØJRE PIL
Markere eller fjerne markeringen af et ord til venstre. CTRL+SKIFT+VENSTRE PIL
Markere eller fjerne markeringen af et ord til højre. CTRL+SKIFT+HØJRE PIL
Markere teksten fra indsætningspunktet til starten af indtastningen. SKIFT+HOME
Markere teksten fra indsætningspunktet til slutningen af indtastningen. SKIFT+END

VisBruge dialogboksene Åbn og Gem som

For at Skal du trykke på
Åbne dialogboksen Åbn. CTRL+F12 eller CTRL+O
Åbne dialogboksen Gem som. F12
Gå til den forrige mappe Knapflade. ALT+1
Knappen Et niveau op Knapflade : Åbne mappen et niveau over den åbne mappe. ALT+2
Knappen Slet knapflade. Slette den markerede mappe eller fil. DEL
Knappen Opret ny mappe Knapflade : Oprette en ny mappe. ALT+4
Knappen Visninger Knapflade : Skifte mellem mappevisninger. ALT+5
Få vist en genvejsmenu til et markeret element, f.eks. en mappe eller fil. SKIFT+F10
Flytte mellem indstillinger eller områder i en dialogboks. TAB
Åbne listen Søg i. F4
Opdatere fillisten F5

VisFortryde og annullere fortrydelse af handlinger

For at Skal du trykke på
Annullere en handling. ESC
Fortryde en handling. CTRL+Z
Annullere fortrydelse af eller gentage en handling. CTRL+Y

VisFå adgang til og bruge opgaveruder og gallerier

For at Skal du trykke på
Flytte til en opgaverude fra en anden rude i programvinduet (tryk eventuelt på F6 flere gange). F6
Når en menu er aktiv, kan du flytte til en opgaverude (tryk eventuelt på CTRL+TAB flere gange). CTRL+TAB
Når en opgaverude er aktiv, skal du vælge den næste eller forrige mulighed i opgaveruden. TAB eller SKIFT+TAB
Få vist alle kommandoer i opgaverudens menu. CTRL+MELLEMRUM
Udføre handlingen knyttet til den markerede knap. MELLEMRUM eller ENTER
Åbne en rullemenu for det markerede gallerielement. SKIFT+F10
Markere det første eller sidste element i et galleri. HOME eller END
Rulle op eller ned i den valgte galleriliste. PGUP eller PGDN

Lukke en opgaverude

 1. Tryk evt. på F6 for at flytte til opgaveruden.
 2. Tryk på CTRL+MELLEMRUM.
 3. Brug piletasterne til at markere Luk, og tryk derefter på ENTER.

Flytte en opgaverude

 1. Tryk evt. på F6 for at flytte til opgaveruden.
 2. Tryk på CTRL+MELLEMRUM.
 3. Brug piletasterne til at markere Flyt, og tryk derefter på ENTER.
 4. Brug piletasterne til at flytte opgaveruden, og tryk derefter på ENTER.

Tilpasse størrelsen på en opgaverude

 1. Tryk evt. på F6 for at flytte til opgaveruden.
 2. Tryk på CTRL+MELLEMRUM.
 3. Brug piletasterne til at markere Størrelse, og tryk derefter på ENTER.
 4. Brug piletasterne til at tilpasse størrelsen på opgaveruden, og tryk derefter på ENTER.

VisFå adgang til og bruge i-mærker

For at Skal du trykke på
Få vist genvejsmenuen til det valgte element. SKIFT+F10
Få vist menuen eller meddelelsen for et i-mærke eller for knappen Autokorrekturindstillinger Knapflade eller knappen Indstillinger for Sæt indKnapflade. I tilfælde af at der er flere i-mærker, kan du skifte til næste i-mærke og viser menuen eller meddelelsen for det. ALT+SKIFT+F10
Markere det næste element på menuen til et i-mærke. PIL NED
Markere det forrige element på menuen til et i-mærke. PIL OP
Udføre handlingen for det markerede punkt i menuen til et i-mærke. ENTER
Lukke menuen eller meddelelsen for et i-mærke. ESC

Tip!

 • Du kan bede om at få afspillet en lyd, når der vises et i-mærke. Der skal være installeret lydkort på computeren, for at du kan høre lyde. Og Microsoft Office Sounds skal være installeret på computeren.
 • Hvis du har adgang til World Wide Web, kan du hente Microsoft Office Sounds fra Microsoft Office Online-webstedet. Når du har installeret lydfilerne, skal du benytte følgende fremgangsmåde i Microsoft Office Access 2007, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007 eller Microsoft Office Word 2007:
  1. Tryk på ALT+F for at åbne menuen under Microsoft Office-knappen Knapflade, og tryk derefter på I for at åbne Program-indstillinger.
  2. Tryk på A for at markere Avanceret, og tryk derefter på TAB for at flytte til Avancerede indstillinger til arbejde med Program .
  3. Tryk på ALT+S to gange for at flytte til afkrydsningsfeltet Tilbagemelding med lyd, som findes under Generelt, og tryk derefter på MELLEMRUM.
  4. Tryk flere gange på TAB for at markere OK, og tryk derefter på ENTER.

 Bemærk!   Når du markerer eller fjerner markeringen i dette afkrydsningsfelt, påvirker det alle Office-programmer, der understøtter lyd.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Navigere på Office Fluent-båndet

VisFå adgang til kommandoer med nogle få tastetryk

 Bemærk!   Båndet er en Microsoft Office Fluent-brugergrænseflade-komponent.

Med hurtigtaster kan du hurtigt anvende en kommando ved at trykke på nogle få taster, uanset hvor i programmet du er. Hver kommando i Office Word 2007 kan benyttes vha. en hurtigtast. Du kan komme til de fleste kommandoer ved brug af to til fem tastetryk. Sådan bruges en hurtigtast:

 1. Tryk ALT

Tastetip vise over hver funktion, der er tilgængelig i den aktuelle visning.

Bånd med viste tastetip

Ovenstående billede er hentet fra Kursus på Microsoft Office Online.

 1. Tryk på det bogstav, der vises i tastetippet over den funktion, du vil bruge.
 2. Afhængigt af hvilket bogstav du trykker på, kan du få vist flere tastetip. Hvis f.eks. fanen Startside er aktiv, og du trykker på I, vises fanen Indsæt sammen med tastetip for grupperne på fanen.
 3. Fortsæt med at trykke på bogstaver, indtil du trykker på bogstavet i den kommando eller det kontrolelement, du vil bruge. I nogle tilfælde skal du først trykke på bogstavet for gruppen, der indeholder den ønskede kommando.

 Bemærk!   Du kan annullere handlingen og skjule tastetip ved at trykke på ALT.

VisSkifte tastaturfokus uden af bruge musen

Du kan også bruge tastaturet i forbindelse med programmer og Office Fluent-båndet til at flytte fokus mellem faner og kommandoer, indtil du finder den funktion, du vil bruge. I følgende tabel vises nogle af de metoder, du kan bruge til at flytte tastaturfokus uden at bruge musen.

For at Skal du trykke på
Markere den aktive fane på båndet og aktivere hurtigtasterne. ALT eller F10. Tryk på en af disse taster igen, når du vil flytte tilbage til dokumentet og annullere hurtigtasterne.
Flytte til en anden fane på båndet. F10 for at markere den aktive fane og derefter trykke på VENSTRE PIL eller HØJRE PIL
Skjule eller vise båndet. CTRL+F1
Få vist genvejsmenuen til den markerede kommando. SKIFT+F10

Flytte fokus for at markere hvert af de følgende områder i vinduet:

 • Den aktive fane på båndet
 • En af de åbne opgaveruder
 • Statuslinjen nederst i vinduet
 • Dokumentet
F6
Flytte fokus til hver af kommandoerne på båndet, henholdsvis fremad eller bagud. TAB eller SKIFT+TAB
Flytte henholdsvis ned, op, til venstre eller til højre blandt elementerne på båndet. PIL NED, PIL OP, VENSTRE PIL eller HØJRE PIL
Aktivere den markerede kommando eller det markerede kontrolelement på båndet. MELLEMRUM eller ENTER
Åbn den markerede menu eller det markerede galleri på båndet. MELLEMRUM eller ENTER
Aktivere en kommando eller et kontrolelement på båndet, så du kan redigere en værdi. ENTER
Afslutte ændring af en værdi i et kontrolelement på båndet og flytte fokus tilbage til dokumentet. ENTER
Få hjælp til den markerede kommando eller det markerede kontrolelement på båndet. Hvis der ikke findes noget emne i Hjælp vedrørende den markerede kommando, vises et generelt emne om programmet i Hjælp i stedet for. F1

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Oversigt for Microsoft Office Word

VisAlmindelige opgaver i Microsoft Office Word

For at Skal du trykke på
Indsætte et hårdt mellemrum. CTRL+SKIFT+MELLEMRUM
Indsætte en hård bindestreg. CTRL+BINDESTREG
Skifte til fed skrift. CTRL+F
Skifte til kursiv skrift. CTRL+K
Skifte til understreget tekst. CTRL+U
Mindske skriftstørrelsen med en værdi. CTRL+<
Øge skriftstørrelsen med en værdi. CTRL+SKIFT+<
Mindske skriftstørrelsen med 1 punkt. CTRL+7
Øge skriftstørrelsen med 1 punkt. CTRL+8
Fjerne afsnits- eller tegnformatering. CTRL+MELLEMRUM
Kopiere den markerede tekst eller det markerede objekt. CTRL+C
Klippe den markerede tekst eller det markerede objekt ud. CTRL+X
Indsætte tekst eller et objekt. CTRL+V
Indsætte speciel CTRL+ALT+V
Kun indsætte formater. CTRL+SKIFT+V
Fortryde den seneste handling. CTRL+Z
Annullere den seneste handling (Annuller Fortryd). CTRL+Y
Åbne dialogboksen Antal ord. CTRL+SKIFT+G

Arbejde med dokumenter og websider

VisOprette, få vist og gemme dokumenter

For at Skal du trykke på
Oprette et ny dokument af samme type som det viste eller senest åbnede dokument. CTRL+N
Åbne et dokument. CTRL+O
Lukke et dokument. CTRL+W
Opdele dokumentvinduet. ALT+CTRL+S
Fjerne opdelingen af dokumentvinduet. ALT+SKIFT+C
Gemme et dokument. CTRL+S

VisSøge efter, erstatte og gennemse tekst

For at Skal du trykke på
Søge efter tekst, formatering og specielle elementer. CTRL+B
Gentage en søgning (efter at du har lukket vinduet Søg og erstat). ALT+CTRL+Y
Erstatte tekst, bestemt formatering og specielle elementer. CTRL+H
Gå til en side, et bogmærke, en fodnote, tabel, kommentar, grafik eller et bestemt sted. CTRL+G
Skifte mellem de sidste fire steder, du har redigeret. ALT+CTRL+Z
Åbne en liste, hvor du kan vælge at søge efter elementer på forskellige måder. Du kan vælge en mulighed ved at bruge piletasterne og derefter trykke på ENTER for at gennemse et dokument med den valgte indstilling. ALT+CTRL+HOME
Flytte tilbage til stedet for den forrige redigering CTRL+PGUP
Flytte frem til stedet for den næste redigering CTRL+PGDN

VisSkifte til en anden visning

For at Skal du trykke på
Skift til visning af udskriftslayout. ALT+CTRL+P
Skifte til dispositionsvisning. ALT+CTRL+O
Skift til kladdevisning. ALT+CTRL+N

VisDispositionsvisning

For at Skal du trykke på
Hæve et afsnit. ALT+SKIFT+VENSTRE PIL
Sænke et afsnit. ALT+SKIFT+HØJRE PIL
Sænke til brødtekst. CTRL+SKIFT+N
Flytte markerede afsnit op. ALT+SKIFT+PIL OP
Flytte markerede afsnit ned. ALT+SKIFT+PIL NED
Udvide tekst under en overskrift. ALT+SKIFT+PLUSTEGN
Skjule tekst under en overskrift. ALT+SKIFT+MINUSTEGN
Udvide eller skjule al tekst eller alle overskrifter. ALT+SKIFT+A
Skjule eller vise tegnformatering. Skråstregen (/) på det numeriske tastatur
Få vist den første linje i brødteksten eller hele brødteksten. ALT+SKIFT+G
Få vist alle overskrifter med typografien Overskrift 1. ALT+SKIFT+1
Få vist alle overskrifter indtil Overskrift n. ALT+SKIFT+n
Indsætte et tabulatortegn. CTRL+TAB

VisUdskrive og se eksempler på dokumenter

For at Skal du trykke på
Udskrive et dokument. CTRL+P
Skifte til eller fra Vis udskrift. ALT+CTRL+I
Flytte rundt på siden i Vis udskrift, når du har zoomet ind. Piletaster
Flytte en side ad gangen i Vis udskrift, når du har zoomet ud. PGUP eller PGDN
Flytte til den første side i Vis udskrift, når du har zoomet ud. CTRL+HOME
Flytte til den sidste side i Vis udskrift, når du har zoomet ud. CTRL+END

VisGennemse dokumenter

For at Skal du trykke på
Indsætte en kommentar. ALT+CTRL+A
Slå Registrer ændringer til eller fra. CTRL+SKIFT+R
Lukke Korrekturrude, hvis den er åben. ALT+SKIFT+C

VisVisningen Fuldskærmslæsning

 Bemærk!   Nogle skærmlæsere er muligvis ikke kompatible med visningen Fuldskærmslæsning.

For at Skal du trykke på
Gå til begyndelsen af dokumentet. HOME
Gå til slutningen af dokumentet. END
Gå til side n. n, ENTER
Afslutte læselayoutvisningen. ESC

VisReferencer, fodnoter og slutnoter

For at Skal du trykke på
Markere en indgang til en indholdsfortegnelse. ALT+SKIFT+O
Markere et citat til en citatsamling. ALT+SKIFT+I
Markere et opslagsord til et indeks. ALT+SKIFT+X
Indsætte en fodnote. ALT+CTRL+F
Indsætte en slutnote. ALT+CTRL+D

VisArbejde med websider

For at Skal du trykke på
Indsætte et hyperlink. CTRL+I
Gå en side tilbage. ALT+VENSTRE PIL
Gå en side frem. ALT+HØJRE PIL
Opdatere. F9

Redigere og flytte tekst og grafik

VisSlette tekst og grafik

For at Skal du trykke på
Slette ét tegn til venstre. TILBAGE
Slette ét ord til venstre. CTRL+TILBAGE
Slette ét tegn til højre. DEL
Slette ét ord til højre. CTRL+DEL
Klippe markeret tekst til Udklipsholder. CTRL+X
Fortryde den seneste handling. CTRL+Z
Klippe til Samling. CTRL+F3

VisKopiere og flytte tekst og grafik

For at Skal du trykke på
Åbne Udklipsholder. ALT+H for at flytte til fanen Startside og derefter trykke på F,O.
Kopiere den markerede tekst eller grafik til Udklipsholder. CTRL+C
Klippe den markerede tekst eller grafik til Udklipsholder. CTRL+X
Indsætte den seneste tilføjelse til Office Udklipsholder. CTRL+V
Flytte tekst eller grafik en gang. F2 (og derefter flytte markøren og trykke på ENTER)
Kopiere tekst eller grafik en gang. SKIFT+F2 (og derefter flytte markøren og trykke på ENTER)
Åbne dialogboksen Opret ny dokumentkomponent, når tekst eller et objekt er markeret. ALT+F3
Få vist den tilknyttede genvejsmenu, når dokumentkomponenten – f.eks. SmartArt-grafik – er markeret. SKIFT+F10
Klippe til Samling. CTRL+F3
Indsætte indholdet fra Samling. CTRL+SKIFT+F3
Kopiere det sidehoved eller den sidefod, der er brugt i den forrige sektion i dokumentet. ALT+SKIFT+R

VisIndsætte specialtegn

For at indsætte Skal du trykke på
Et felt CTRL+F9
Et linjeskift SKIFT+ENTER
Et sideskift CTRL+ENTER
Et kolonneskift CTRL+SKIFT+ENTER
En lang tankestreg (em dash) ALT+CTRL+MINUSTEGN
En kort tankestreg (en dash) CTRL+MINUSTEGN
En blød bindestreg CTRL+BINDESTREG
En hård bindestreg CTRL+SKIFT+BINDESTREG
Et hårdt mellemrum CTRL+SKIFT+MELLEMRUM
Copyright-symbolet ALT+CTRL+C
Et registreret varemærke-symbol ALT+CTRL+R
Et varemærkesymbol ALT+CTRL+T
En ellipse ALT+CTRL+PUNKTUM
Et enkelt startanførselstegn CTRL+`(enkelt anførselstegn), `(enkelt anførselstegn)
Et enkelt slutanførselstegn CTRL+' (enkelt anførselstegn), ' (enkelt anførselstegn)
Dobbelt startanførselstegn CTRL+` (enkelt anførselstegn), SKIFT+' (enkelt anførselstegn)
Dobbelt slutanførselstegn CTRL+' (enkelt anførselstegn), SKIFT+' (enkelt anførselstegn)
Et autotekstelement ENTER (når du har skrevet de første par tegn af navnet på autotekstelementet, og skærmtippet vises)

VisIndsætte tegn ved hjælp af tegnkoder

For at Skal du trykke på
Indsætte Unicode-tegnet for den angivne Unicode-tegnkode (hexadecimal). Hvis du f.eks. vil indsætte valutasymbolet for euro (Valutasymbolet for euro ), skal du skrive 20AC og derefter holde ALT nede, mens du trykker på X. Tegnkoden, ALT+X
Finde Unicode-tegnet for det markerede tegn. ALT+X
Indsætte ANSI-tegnet for den angivne ANSI-tegnkode (decimal). Hvis du f.eks. vil indsætte valutasymbolet for euro, skal du holde ALT nede, mens du trykker på 0128 på det numeriske tastatur. ALT+tegnkoden (på det numeriske tastatur)

VisMarkere tekst og grafik

Marker tekst ved at holde SKIFT nede og bruge piltasterne til at flytte markøren.

VisUdvide et markeret område

For at Skal du trykke på
Slå udvidelsestilstanden til. F8
Markere det nærmeste tegn. F8 og derefter trykke på VENSTRE PIL eller HØJRE PIL
Gøre et markeret område større. F8 (tryk én gang for at markere et ord og to gange for at markere en sætning osv.).
Gøre et markeret område mindre. SKIFT+F8
Slå udvidelsestilstanden fra. ESC
Udvide en markering et tegn til højre. SKIFT+HØJRE PIL
Udvide en markering et tegn til venstre. SKIFT+VENSTRE PIL
Udvide en markering til slutningen af et ord. CTRL+SKIFT+HØJRE PIL
Udvide en markering til starten af et ord. CTRL+SKIFT+VENSTRE PIL
Udvide en markering til slutningen af en linje. SKIFT+END
Udvide en markering til starten af en linje. SKIFT+HOME
Udvide en markering en linje ned. SKIFT+PIL NED
Udvide en markering en linje op. SKIFT+PIL OP
Udvide en markering til slutningen af et afsnit. CTRL+SKIFT+PIL NED
Udvide en markering til starten af et afsnit. CTRL+SKIFT+PIL OP
Udvide en markering et skærmbillede ned. SKIFT+PGDN
Udvide en markering et skærmbillede op. SKIFT+PGUP
Udvide en markering til starten af et dokument. CTRL+SKIFT+HOME
Udvide en markering til slutningen af et dokument. CTRL+SKIFT+END
Udvide en markering til slutningen af et vindue. ALT+CTRL+SKIFT+PGDN
Udvide en markering til at omfatte hele dokumentet. CTRL+A
Markere en lodret tekstblok CTRL+SKIFT+F8 og derefter bruge piletasterne. Tryk på ESC for at ophæve markeringstilstanden
Udvide en markering til et bestemt sted i et dokument. F8+piletaster. Tryk på ESC for at ophæve markeringstilstanden

VisMarkere tekst og grafik i en tabel

For at Skal du trykke på
Markere indholdet i den næste celle. TAB
Markere indholdet i den forrige celle. SKIFT+TAB
Udvide markeringen til de tilgrænsende celler. Hold SKIFT nede, og tryk gentagne gange på en piletast
Markere en kolonne.

Brug piletasterne til at flytte til kolonnes øverste eller nederste celle, og benyt derefter en af følgende fremgangsmåder:

 • Tryk på SKIFT+ALT+PGDN for at markere kolonne fra top til bund.
 • Tryk på SKIFT+ALT+PGUP for at markere kolonne fra bund til top.
Udvide en markering (eller blok). CTRL+SKIFT+F8 og derefter bruge piletasterne. Tryk på ESC for at ophæve markeringstilstanden
Markere en hel tabel. ALT+5 på det numeriske tastatur (med NUM LOCK slået fra)

VisFlytte rundt i et dokument

For at flytte Skal du trykke på
Et tegn til venstre VENSTRE PIL
Et tegn til højre HØJRE PIL
Et ord til venstre CTRL+VENSTRE PIL
Et ord til højre CTRL+HØJRE PIL
Et afsnit op CTRL+PIL OP
Et afsnit ned CTRL+PIL NED
En celle til venstre (i en tabel) SKIFT+TAB
En celle til højre (i en tabel) TAB
En linje op PIL OP
En linje ned PIL NED
Til slutningen af en linje END
Til begyndelsen af en linje HOME
Til toppen af vinduet ALT+CTRL+PGUP
Til bunden af vinduet ALT+CTRL+PGDN
Et skærmbillede op (ved at rulle) PGUP
Et skærmbillede ned (ved at rulle) PGDN
Til begyndelsen af den næste side CTRL+PGDN
Til begyndelsen af forrige side CTRL+PGUP
Til slutningen af et dokument CTRL+END
Til begyndelsen af et dokument CTRL+HOME
Til et tidligere indsætningspunkt SKIFT+F5
Til den placering, hvor du arbejde da dokumentet blev lukket, efter at du har åbnet et dokument SKIFT+F5

VisFlytte rundt i en tabel

For at flytte Skal du trykke på
Til den næste celle i en række TAB
Til den forrige celle i en række SKIFT+TAB
Til den første celle i en række ALT+HOME
Til den sidste celle i en række ALT+END
Til den første celle i en kolonne ALT+PGUP
Til den sidste celle i en kolonne ALT+PGDN
Til den forrige række. PIL OP
Til den næste række. PIL NED
En række op ALT+SKIFT+PIL OP
En række ned ALT+SKIFT+PIL NED

VisIndsætte afsnit og tabulatortegn i en tabel

Hvis du vil indsætte Skal du trykke på
Nye afsnit i en celle ENTER
Tabulatorer i en celle CTRL+TAB

Tegn- og afsnitsformatering

VisKopiere formatering

For at Skal du trykke på
Kopiere formatering fra tekst. CTRL+SKIFT+C
Overføre kopieret formatering til tekst. CTRL+SKIFT+V

VisÆndre skrifttype eller skriftstørrelse

 Bemærk!   Følgende genvejstaster virker ikke i tilstanden Fuldskærmslæsning.

For at Skal du trykke på
Åbne dialogboksen Skrifttype for at ændre skrifttypen. CTRL+SKIFT+S
Øge skriftstørrelsen. CTRL+SKIFT+<
Mindske skriftstørrelsen. CTRL+<
Øge skriftstørrelsen med 1 punkt. CTRL+8
Mindske skriftstørrelsen med 1 punkt. CTRL+7

VisAnvende tegnformater

For at Skal du trykke på
Åbne dialogboksen Skrifttype for at ændre tegnenes formateringen. CTRL+D
Udskifte store bogstaver med små eller omvendt. SKIFT+F3
Formatere al tekst som store bogstaver. CTRL+SKIFT+A
Anvende fed formatering. CTRL+F
Anvende understregning. CTRL+U
Understrege ord, men ikke mellemrum. CTRL+SKIFT+W
Formatere tekst med dobbelt understregning. CTRL+SKIFT+D
Anvende skjult tekst. CTRL+SKIFT+H
Anvende kursivering. CTRL+K
Formatere tekst som kapitæler. CTRL+SKIFT+I
Anvende sænket skrift (med automatisk afstandsudmåling). CTRL+SKIFT+0 (nul)
Anvende hævet skrift (med automatisk afstandsudmåling). CTRL+PLUSTEGN
Fjerne manuel tegnformatering. CTRL+MELLEMRUM
Ændre markeret tekst til skrifttypen Symbol. CTRL+SKIFT+Q

VisFå vist og kopiere tekstformater

For at Skal du trykke på
Få vist tegn, som ikke udskrives. CTRL+SKIFT+* (stjernen på det numeriske tastatur virker ikke)
Gennemgå tekstformatering. SKIFT+F1 (og derefter klikke på teksten med den formatering, du vil gennemgå)
Kopiere formater. CTRL+SKIFT+C
Indsætte formater. CTRL+SKIFT+V

VisAngive linjeafstanden

For at Skal du trykke på
Angive enkelt linjeafstand. CTRL+1
Angive dobbelt linjeafstand. CTRL+2
Angive halvanden linjeafstand. CTRL+5
Tilføje eller fjerne én linjes afstand foran et afsnit. CTRL+0 (nul)

VisJustere afsnit

For at Skal du trykke på
Skifte et afsnit mellem at være centreret og være venstrejusteret. CTRL+E
Skifte et afsnit mellem at have lige margener og være venstrejusteret. CTRL+J
Skifte et afsnit mellem at være højrejusteret og være venstrejusteret. CTRL+R
Venstrejustere et afsnit. CTRL+L
Indrykke et afsnit fra venstre. CTRL+M
Fjerne afsnitsindrykning fra venstre. CTRL+SKIFT+M
Oprette en hængende indrykning. CTRL+T
Formindske en hængende indrykning. CTRL+SKIFT+T
Fjerne afsnitsformatering. CTRL+Q

VisAnvende afsnitstypografier

For at Skal du trykke på
Åbne opgaveruden Anvend typografier. CTRL+SKIFT+S
Åbne opgaveruden Typografier. ALT+CTRL+SKIFT+S
Starte Autoformat. ALT+CTRL+K
Anvende typografien Normal. CTRL+SKIFT+N
Anvende typografien Overskrift 1. ALT+1
Anvende typografien Overskrift 2. ALT+2
Anvende typografien Overskrift 3. ALT+3

Lukke opgaveruden Typografier

 1. Tryk på F6 for at markere opgaveruden Typografier, hvis den ikke allerede er markeret.
 2. Tryk på CTRL+MELLEMRUM.
 3. Brug piletasterne til at markere Luk, og tryk derefter på ENTER.

Indsætte og redigere objekter

VisIndsæt et objekt

 1. Tryk på ALT, N, J og derefter J for at åbne dialogboksen Objekt.
 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Marker en objekttype ved at trykke på PIL NED, og tryk derefter på ENTER for at oprette et objekt.
  • Tryk på CTRL+TAB for at skifte til fanen Opret fra fil, og skriv derefter navnet på objektet, du vil indsætte, eller brug Gennemse for at finde filen.

VisRedigere et objekt

 1. Marker objektet ved at trykke på SKIFT+HØJRE PIL, mens markøren er placeret til venstre for objektet i dokumentet.
 2. Tryk på SKIFT+F10.
 3. Tryk på TAB, og flyt til Objektnavn-objektet, tryk på ENTER, og tryk derefter på ENTER igen.

VisIndsætte SmartArt-grafik

 1. Tryk på og slip ALT, N og derefter M for at markere SmartArt.
 2. Brug piletasterne til at markere den ønskede grafiktype.
 3. Tryk på TAB, og brug derefter piletasterne til at markere den grafik, du vil indsætte.
 4. Tryk på ENTER.

VisIndsætte WordArt

 1. Tryk på og slip ALT, N og derefter W for at markere WordArt.
 2. Brug piletasterne til at markere den ønskede WordArt-typografi, og tryk derefter på ENTER.
 3. Skriv den ønskede tekst.
 4. Tryk på TAB, og tryk derefter på ENTER.

Brevfletning og felter

VisUdføre en brevfletning

 Bemærk!   Du skal være på fanen Forsendelser for at bruge disse genvejstaster.

For at Skal du trykke på
Se et eksempel på et flettet brev. ALT+SKIFT+K
Flette et dokument. ALT+SKIFT+N
Udskrive det flettede dokument. ALT+SKIFT+M
Redigere et dokument med data til brevfletning. ALT+SKIFT+E
Indsætte et fletfelt. ALT+SKIFT+F

VisArbejde med felter

For at Skal du trykke på
Indsætte et DATE-felt. ALT+SKIFT+D
Indsætte et LISTNUM-felt. ALT+CTRL+L
Indsætte et PAGE-felt. ALT+SKIFT+P
Indsætte et TIME-felt. ALT+SKIFT+T
Indsætte et tomt felt. CTRL+F9
Opdatere sammenkædede oplysninger i et Microsoft Office Word-kildedokument. CTRL+SKIFT+F7
Opdatere markerede felter. F9
Frigøre et felt. CTRL+SKIFT+F9
Skifte mellem en markeret feltkode og dens resultat. SKIFT+F9
Skifte mellem alle feltkoder og feltresultater. ALT+F9
Udføre GOTOBUTTON eller MACROBUTTON fra det felt, der viser feltresultaterne. ALT+SKIFT+F9
Gå til det næste felt. F11
Gå til det forrige felt. SKIFT+F11
Låse et felt. CTRL+F11
Låse et felt op. CTRL+SKIFT+F11

Sprogpanelet

VisHåndskriftsgenkendelse

For at Skal du trykke på
Skifte mellem sprog eller tastaturlayout. Venstre ALT+SKIFT
Få vist en liste over forskellige rettelsesmuligheder. Tast med Windows-logo +C
Slå håndskrift til eller fra. Tast med Windows-logo +H
Slå japansk IME (Input Method Editor) på 101-tastaturet til eller fra. ALT+~
Slå koreansk IME på 101-tastaturet til eller fra. Højre ALT
Slå kinesisk IME på 101-tastaturet til eller fra. CTRL+MELLEMRUM

Tip!

 • Du kan vælge tastekombinationen til skift mellem sprog eller tastaturlayout i dialogboksen Avancerede tasteindstillinger. For at åbne dialogboksen Avancerede tasteindstillinger skal du højreklikke på værktøjslinjen Sprog og derefter klikke på Indstillinger. Klik på Tasteindstillinger under Indstillinger.
 • Tasten med Windows-logoet Tast med Windows-logo findes i den nederste række taster på de fleste tastaturer.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Referencer til funktionstaster

VisFunktionstaster

For at Skal du trykke på
Få Hjælp eller besøge Microsoft Office Online. F1
Flytte tekst eller grafik. F2
Gentage seneste handling. F4
Vælge kommandoen Gå til (fanen Startside). F5
Gå til næste rude eller ramme. F6
Vælge kommandoen Stavekontrol (fanen Gennemse). F7
Udvide det markerede område. F8
Opdatere de markerede felter. F9
Få vist tastetip F10
Gå til det næste felt. F11
Vælge kommandoen Gem som (Microsoft Office-knappenKnapflade ). F12

VisSKIFT+funktionstast

For at Skal du trykke på
Få hjælp til en bestemt sammenhæng eller se formatering. SKIFT+F1
Kopiere tekst. SKIFT+F2
Udskifte store bogstaver med små eller omvendt. SKIFT+F3
Gentage Søg eller Gå til. SKIFT+F4
Gå til den seneste ændring. SKIFT+F5
Gå til den forrige rude eller ramme (efter at have trykket på F6). SKIFT+F6
Vælge kommandoen Synonymordbog (fanen Gennemse, gruppen Korrektur). SKIFT+F7
Formindske det markerede. SKIFT+F8
Skifte mellem en feltkode og feltresultatet. SKIFT+F9
Få vist en genvejsmenu. SKIFT+F10
Gå til det forrige felt. SKIFT+F11
Vælge kommandoen Gem (Microsoft Office-knappenKnapflade ). SKIFT+F12

VisCTRL+funktionstast

For at Skal du trykke på
Vælge kommandoen Vis udskrift (Microsoft Office-knappenKnapflade ). CTRL+F2
Klippe til Samling. CTRL+F3
Lukke vinduet. CTRL+F4
Gå til næste vindue. CTRL+F6
Indsætte et tomt felt. CTRL+F9
Maksimere dokumentvinduet. CTRL+F10
Låse et felt. CTRL+F11
Vælge kommandoen Åbn (Microsoft Office-knappenKnapflade ). CTRL+F12

VisCTRL+SKIFT+funktionstast

For at Skal du trykke på
Indsætte indholdet fra Samling. CTRL+SKIFT+F3
Redigere et bogmærke. CTRL+SKIFT+F5
Gå til forrige vindue. CTRL+SKIFT+F6
Opdatere sammenkædede oplysninger i et Office Word 2007-kildedokument. CTRL+SKIFT+F7
Udvide en markering eller blok. CTRL+SKIFT+F8 og derefter bruge en af piletasterne.
Frigøre et felt. CTRL+SKIFT+F9
Låse et felt op. CTRL+SKIFT+F11
Vælge kommandoen Udskriv (Microsoft Office-knappenKnapflade ). CTRL+SKIFT+F12

VisALT+funktionstast

For at Skal du trykke på
Gå til det næste felt. ALT+F1
Oprette en ny dokumentkomponent. ALT+F3
Afslutte Office Word 2007. ALT+F4
Gendanne programvinduets størrelse. ALT+F5
Flytte fra en åben dialogboks tilbage til dokumentet. Kan kun anvendes i dialogbokse som Søg og erstat, der understøtter denne funktion. ALT+F6
Søge efter den næste stavefejl eller grammatiske fejl. ALT+F7
Afspille en makro. ALT+F8
Skifte mellem alle feltkoder og feltresultater. ALT+F9
Maksimere programvinduet. ALT+F10
Få vist Microsoft Visual Basic-kode. ALT+F11

VisALT+SKIFT+funktionstast

For at Skal du trykke på
Gå til det forrige felt. ALT+SKIFT+F1
Vælge kommandoen Gem (Microsoft Office-knappenKnapflade ). ALT+SKIFT+F2
Få vist opgaveruden Opslag. ALT+SKIFT+F7
Udføre GOTOBUTTON eller MACROBUTTON fra det felt, der viser feltresultaterne. ALT+SKIFT+F9
Få vist menuen eller meddelelsen for et i-mærke. ALT+SKIFT+F10

VisCTRL+ALT+funktionstast

For at Skal du trykke på
Få vist Microsoft Systemoplysninger. CTRL+ALT+F1
Vælge kommandoen Åbn (Microsoft Office-knappenKnapflade ). CTRL+ALT+F2

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

 
 
Gælder for:
Word 2007