Gennemtvinge et spalteskift i et dokument oprettet som et nyhedsbrev

  1. Skift til visning af udskriftslayout (visning af udskriftslayout: En visning af et dokument eller et andet objekt, som det fremstår, når det udskrives. Elementer, f.eks. overskrifter, fodnoter, kolonner og tekstbokse, vises på deres rigtige placeringer.).
  2. Klik på det sted, hvor den nye spalte skal begynde.
  3. Klik på Sideskift m.m. i menuen Indsæt.
  4. Klik på Spalteskift.

Teksten efter indsætningspunktet flyttes til toppen af næste spalte.

Tekst nederst i første spalte er flyttet til toppen af næste spalte

 
 
Gælder for:
Word 2003