Gemme et Word-dokument som en skabelon

I Microsoft Word 2010 kan du oprette en skabelon ved at gemme et dokument som en .dotx-fil, .dot-fil eller en .dotm-fil (.dotm-filtypen gør det muligt at aktivere makroer i filen).

Hvad vil du foretage dig?


Få mere at vide om skabeloner

En skabelon er en dokumenttype, som opretter en kopi af sig selv, når du åbner den.

En virksomhedsplan er f.eks. et almindeligt dokument, der er oprettet i Word. I stedet for at oprette strukturen i virksomhedsplanen fra bunden kan du bruge en skabelon med foruddefineret sidelayout, skrifttyper, margener og typografier. Du skal blot åbne en skabelon og indsætte den tekst og de oplysninger, der er specifikke for dit dokument. Når du gemmer dokumentet som en .docx- eller .docm-fil, gemmes dokumentet separat fra den skabelon, det er baseret på.

I en skabelon kan du indsætte anbefalede sektioner eller påkrævet tekst, som andre skal bruge, og indholdskontrolelementer som f.eks. en foruddefineret rulleliste eller et særligt logo. Du kan føje beskyttelse til en sektion i en skabelon, eller du kan anvende en adgangskode på skabelonen for at beskytte indholdet i skabelonen mod ændringer.

Du kan finde Word-skabeloner til de fleste typer af dokumenter på Office.com. Hvis du har forbindelse til internettet, skal du klikke på fanen Filer, klikke på Ny og derefter klikke på den relevante skabelonkategori. Du kan også oprette dine egne skabeloner.

 Bemærk!   Det er bedst at oprette meget strukturerede og komplekse skabeloner, f.eks. selvangivelsesskabeloner, i et program til oprettelse af formularer, f.eks. Microsoft InfoPath 2010.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Oprette en skabelon (Gem som skabelon)

Du kan begynde med et tomt dokument og gemme det som en skabelon, eller du kan oprette en skabelon, der er baseret på et eksisterende dokument eller en eksisterende skabelon.

Starte med en tom skabelon

 1. Klik på fanen Filer, og klik derefter på Ny.
 2. Klik på Tomt dokument, og klik derefter på Opret.
 3. Foretag de ønskede ændringer af indstillinger for margen, sidestørrelse og -retning, typografier og andre formater.

Du kan også tilføje indholdskontrolelementer, f.eks. en datovælger, vejledende tekst og grafikbilleder, som skal vises i alle de nye dokumenter, der baseres på skabelonen.

 1. Klik på fanen Filer, og klik derefter på Gem som.
 2. Gør et af følgende i dialogboksen Gem som:
  • På en computer, der kører Windows 7, skal du rulle til toppen af mappelisten og klikke på Skabeloner under Microsoft Word.
  • På en computer, der kører Windows Vista, skal du klikke på Skabeloner under Favoritlinks.
  • På en computer, der kører Windows XP, skal du klikke på Skabeloner, der er tillid til under Gem i.
 3. Giv den nye skabelon et filnavn, vælg Word-skabelon på listen Filtype, og klik derefter på Gem.

 Bemærk!   Du kan også gemme skabelonen som en Word-skabelon med aktiverede makroer (.dotm-fil) eller en Word 97-2003-skabelon (.dot-fil).

 1. Luk skabelonen.

Oprette en skabelon, der er baseret på en eksisterende skabelon eller et eksisterende dokument

 1. Klik på fanen Filer, og klik derefter på Ny.
 2. Klik på Ny ud fra eksisterende under Tilgængelige skabeloner.
 3. Klik på en skabelon eller et dokument, der ligner det, du vil oprette, og klik derefter på Opret ny.
 4. Foretag de ønskede ændringer af indstillinger for margen, sidestørrelse og -retning, typografier og andre formater.

Du kan også tilføje indholdskontrolelementer, f.eks. en datovælger, vejledende tekst og grafikbilleder, som skal vises i alle de nye dokumenter, der baseres på skabelonen.

 1. Klik på fanen Filer, og klik derefter på Gem som.
 2. Gør et af følgende i dialogboksen Gem som:
  • På en computer, der kører Windows 7, skal du rulle til toppen af mappelisten og klikke på Skabeloner under Microsoft Word.
  • På en computer, der kører Windows Vista, skal du klikke på Skabeloner under Favoritlinks.
  • På en computer, der kører Windows XP, skal du klikke på Skabeloner, der er tillid til under Gem i.
 3. Giv den nye skabelon et filnavn, vælg Word-skabelon på listen Filtype, og klik derefter på Gem.

 Bemærk!   Du kan også gemme skabelonen som en Word-skabelon med aktiverede makroer (.dotm-fil) eller en Word 97-2003-skabelon (.dot-fil).

 1. Luk skabelonen.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Føje dokumentkomponenter til en skabelon

Dokumentkomponenter er indholdselementer eller andre dokumentdele, der kan bruges igen, og som er gemt i gallerier, der til enhver tid kan åbnes og genbruges. Du kan også gemme dokumentkomponenter og distribuere dem med skabeloner.

Du kan f.eks. oprette en rapportskabelon, der giver skabelonbrugerne mulighed for at vælge mellem to typer følgebreve, når de opretter deres egen rapport ud fra skabelonen.

 1. Gem og luk den skabelon, du har oprettet, som du ønsker den, og som du vil føje dokumentkomponenter til, som brugerne kan vælge mellem.
 2. Åbn skabelonen.

Lad den skabelon, du vil tilføje dokumentkomponentindstillinger til skabelonbrugerne i, være åben.

 1. Opret de dokumentkomponenter, du vil give skabelonbrugerne adgang til.

Når du indsætter oplysningerne i dialogboksen Opret ny dokumentkomponent, skal du huske at klikke på skabelonnavnet i boksen Gem i.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du opretter dokumentkomponenter og føjer dem til gallerier, under Føje en dokumentkomponent til et galleri.

 Bemærk!    Hvis du vil gøre dokumentkomponenterne tilgængelige i et indholdskontrolelement af typen dokumentkomponent, skal du knytte dokumentkomponenterne til en entydig kategori i dialogboksen Opret ny dokumentkomponent.

 1. Distribuer skabelonen.

Når du sender eller stiller skabelonen til rådighed for andre, vil de dokumentkomponenter, du har gemt med skabelonen, være tilgængelige i de angivne gallerier.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Føje indholdskontrolelementer til en skabelon

Du kan give alle, der ønsker at bruge en skabelon, forskellige valgmuligheder ved at tilføje og konfigurere indholdskontrolelementer, f.eks. avancerede tekstkontrolelementer, billeder, rullelister eller datovælgere.

Du giver f.eks. en kollega en skabelon, der indeholder en rulleliste, men kollegaen ønsker at bruge et andet sæt indstillinger på rullelisten i det dokument, han distribuerer ud fra din skabelon. Fordi du tillod redigering af rullelisten, da du tilføjede indholdskontrolelementet til skabelonen, kan din kollega hurtigt og nemt redigere skabelonen, så den opfylder hans behov.

 Bemærk!   Hvis indholdskontrolelementerne ikke er tilgængelige, har du muligvis åbnet et dokument eller en skabelon, der er oprettet i en tidligere version af Word. Hvis du vil bruge kontrolelementer, skal du konvertere dokumentet til Word 2010-filformatet ved at klikke på fanen Filer, klikke på Info, klikke på Konvertér og derefter klikke på OK. Gem dokumentet eller skabelonen, når du har konverteret den.

Hvis du vil tilføje indholdskontrolelementer, skal du have vist fanen Udvikler.

Få vist fanen Udvikler

 1. Klik på fanen Filer.
 2. Klik på Indstillinger.
 3. Klik på Tilpas båndet.
 4. Klik på Hovedfaner under Tilpas båndet.
 5. Markér afkrydsningsfeltet Udvikler på listen, og klik derefter på OK.

Afkrydsningsfeltet Udvikler

Tilføje indholdskontrolelementer

Klik på Designtilstand i gruppen Kontrolelementer under fanen Udvikler, og indsæt derefter de kontrolelementer, du vil bruge.

O14-båndet

Indsætte et kontrolelement til tekstindhold, hvor brugerne kan angive tekst

I et RTF-indholdskontrolelement kan brugerne formatere tekst med fed eller kursiv, og de kan skrive flere afsnit. Hvis du vil begrænse, hvad brugerne kan tilføje, skal du indsætte indholdskontrolelementet for almindelig tekst.

 1. Klik på det sted, hvor du vil indsætte kontrolelementet.
 2. Gå til fanen Udvikler, gå til gruppen Kontrolelementer, klik på Kontrolelement for indhold af RTF-tekst Båndflade eller Kontrolelement for indhold af almindelig tekst Båndflade.

Hvis du vil angive bestemte egenskaber for kontrolelementet, skal du se Angive eller ændre egenskaber for indholdskontrolelementer.

Indsætte et billedelement

 1. Klik på det sted, hvor du vil indsætte kontrolelementet.
 2. Klik på Kontrolelement til billeder i gruppen Kontrolelementer under fanen Udvikler.

Kontrolelement til billeder

Hvis du vil angive bestemte egenskaber for kontrolelementet, skal du se Angive eller ændre egenskaber for indholdskontrolelementer.

Indsætte en kombinationsboks eller en rulleliste

I en kombinationsboks kan brugerne vælge på en liste med valgmuligheder, som du angiver, eller de kan skrive deres egne oplysninger. På en rulleliste kan brugerne kun vælge på listen med valgmuligheder.

 1. Gå til fanen Udvikler, gå til gruppen Kontrolelementer, klik på Kontrolelement for indhold af kombinationsboks Knapflade eller Kontrolelement for indhold af rulleliste Knapflade.
 2. Markér indholdskontrolelementet, og klik derefter på Egenskaber i gruppen Kontrolelementer under fanen Udvikler.

O14-båndet

 1. Du opretter en liste med valgmuligheder ved at klikke på Tilføj under Egenskaber for kombinationsboks eller Egenskaber for rulleliste.
 2. Skriv en valgmulighed i feltet Vist navn, f.eks. Ja, Nej eller Måske.

Gentag dette trin, indtil alle valgmulighederne findes på rullelisten.

 1. Angiv andre valgmuligheder, der skal medtages på listen.

 Bemærk!    Hvis du markerer afkrydsningsfeltet Indhold kan ikke redigeres, kan brugerne ikke klikke på en valgmulighed.

Indsætte en datovælger

 1. Klik på det sted, hvor du vil indsætte kontrolelementet for datovælgeren.
 2. Klik på Kontrolelement for indhold af datovælger i gruppen Kontrolelementer under fanen Udvikler.

Kontrolelement for indhold af datovælger

Hvis du vil angive bestemte egenskaber for kontrolelementet, skal du se Angive eller ændre egenskaber for indholdskontrolelementer.

Indsætte et afkrydsningsfelt

 1. Klik på det sted, hvor du vil indsætte kontrolelementet for afkrydsningsfeltet.
 2. Klik på Indholdskontrolelement af typen afkrydsningsfelt i gruppen Kontrolelementer under fanen Udvikler.

Indholdskontrolelementer af typen afkrydsningsfelt

Hvis du vil angive bestemte egenskaber for kontrolelementet, skal du se Angive eller ændre egenskaber for indholdskontrolelementer.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Indsætte et kontrolelement for et dokumentkomponentgalleri

Du kan bruge kontrolelementer for dokumentkomponenter, når du vil, at brugerne skal vælge en bestemt tekstblok.

Kontrolelementer for dokumentkomponenter er f.eks. praktiske, hvis du er ved at oprette en kontraktskabelon, og du skal tilføje forskellige standardtekster, der afhænger af kontraktens specifikke krav. Du kan oprette RTF-kontrolelementer for hver version af standardteksten, og derefter kan du bruge et kontrolelement for et dokumentkomponentgalleri som beholder for RTF-kontrolelementerne.

Du kan også bruge et kontrolelement for dokumentkomponenter i en formular.

 1. Klik på det sted, hvor du vil indsætte kontrolelementet.
 2. Klik på Kontrolelement for indhold af dokumentkomponentgalleri i gruppen Kontrolelementer under fanen Udvikler.

Kontrolelement for indhold af dokumentkomponent

 1. Klik på indholdskontrolelementet for at markere det.
 2. Klik på Egenskaber i gruppen Kontrolelementer under fanen Udvikler.
 3. Klik på Galleri og Kategori for de dokumentkomponenter, der skal være tilgængelige i kontrolelementet for dokumentkomponenter.

Oplysninger om angivelse af andre egenskaber for kontrolelementet finder du i Angive eller ændre egenskaber for indholdskontrolelementer.

Angive eller ændre egenskaber for indholdskontrolelementer

 1. Marker indholdskontrolelementet, og klik på Egenskaber i gruppen Kontrolelementer.
 2. Vælg, om indholdskontrolelementet kan slettes eller redigeres, når skabelonen bruges, i dialogboksen Egenskaber for indholdskontrolelement.
 3. Hvis du vil holde flere indholdskontrolelementer eller endda et par tekstafsnit sammen, skal du markere kontrolelementerne eller teksten og derefter klikke på Grupper i gruppen Kontrolelementer.

Du har f.eks. en ansvarsfraskrivelse på tre afsnit. Hvis du bruger kommandoen Grupper til at gruppere de tre afsnit, kan ansvarsfraskrivelsen på tre afsnit ikke redigeres og kan kun slettes som en gruppe.

Føje vejledende tekst til en skabelon

Vejledende tekst kan udvide anvendelsesmulighederne for den skabelon, du opretter. Du kan ændre standardvejledningsteksten i indholdskontrolelementer.

Hvis du vil tilpasse standardvejledningsteksten for skabelonbrugerne, skal du benytte følgende fremgangsmåde:

 1. Klik på Designtilstand i gruppen Kontrolelementer under fanen Udvikler.

O14-båndet

 1. Klik på det indholdskontrolelement, hvor du vil redigere den vejledende tekst i pladsholderen.
 2. Rediger pladsholderteksten, og formater den på den ønskede måde.
 3. Klik på Designtilstand i gruppen Kontrolelementer under fanen Udvikler for at slå designfunktionen fra og gemme den vejledende tekst.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Føje beskyttelse til en skabelon

Du kan føje beskyttelse til særskilte indholdskontrolelementer i en skabelon for at forhindre, at et bestemt indholdskontrolelement eller en gruppe af kontrolelementer slettes eller redigeres, eller du kan beskytte hele indholdet i skabelonen med en adgangskode.

Føje beskyttelse til en del af en skabelon

 1. Åbn den skabelon, du vil føje beskyttelse til.
 2. Vælg det kontrolelement, der skal angives ændringsbegrænsninger for.

Hvis du vil markere flere kontrolelementer, skal du holde Ctrl nede, mens du klikker på kontrolelementerne.

 1. Klik på Gruppe i gruppen Kontrolelementer under fanen Udvikler, og klik derefter på Gruppér.
 2. Klik på Egenskaber i gruppen Kontrolelementer på fanen Udvikler.
 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder under Låsning i dialogboksen Indhold for indholdskontrolelement:
  • Marker afkrydsningsfeltet Indholdskontrolelement kan ikke slettes, der giver mulighed for at redigere kontrolelementets indhold, men forhindrer, at selve kontrolelementet slettes i skabelonen eller i et dokument, der er baseret på skabelonen.
  • Marker afkrydsningsfeltet Indhold kan ikke redigeres, der giver mulighed for at slette kontrolelementet, men ikke redigere indholdet i kontrolelementet.

Brug denne indstilling, når du vil beskytte tekst, hvis den medtages. Hvis du f.eks. ofte medtager en ansvarsfraskrivelse, kan du bidrage med at sikre, at teksten forbliver den samme, og du kan slette ansvarsfraskrivelsen i dokumenter, hvor den ikke skal bruges.

Tildele en adgangskode til en skabelon

Hvis du vil adgangskodebeskytte dokumentet, så det kun er de korrekturlæsere, der kender adgangskoden, der kan fjerne beskyttelse, skal du benytte følgende fremgangsmåde:

 1. Åbn den skabelon, du vil tildele en adgangskode.
 2. Klik på Begræns redigering i gruppen Beskyt under fanen Gennemse.
 3. Klik på Ja, aktiver beskyttelse under Begynd aktivering.
 4. Skriv en adgangskode i feltet Skriv den nye adgangskode (valgfrit), og bekræft derefter adgangskoden.

 Vigtigt!   Hvis du undlader at bruge en adgangskode, kan enhver ændre redigeringsbegrænsningerne.

Brug stærke adgangskoder, der består af en kombination af store og små bogstaver, tal og symboler. Svage adgangskoder består ikke af en blanding af disse elementer. Stærk adgangskode: Y6dh!et5. Svag adgangskode: House27. Adgangskoder skal være på 8 tegn eller derover. En adgangssætning, der bruger 14 tegn eller derover, er bedre. Yderligere oplysninger finder du i Beskyt dine personlige oplysninger med effektive adgangskoder.

Det er vigtigt, at du husker din adgangskode. Hvis du glemmer den, kan Microsoft ikke gendanne den. Opbevar adgangskoder, du skriver ned på papir, et sikkert sted langt fra de oplysninger, de skal beskytte.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

 
 
Gælder for:
Word 2010