Fortsætte tekst et andet sted ved hjælp af sammenkædede tekstbokse

Hvis du kan forudse en del ændringer til din tekst, anbefales det, at du foretager ændringerne, før du kopierer teksten over i de tomme, sammenkædede tekstbokse (tekstboks: En flytbar beholder til tekst eller grafik, som man kan ændre størrelsen på. Brug tekstbokse til at placere flere tekstblokke på en side eller til at give tekst en anden tekstretning i forhold til anden tekst i dokumentet.).

  1. Skift til visning af udskriftslayout (visning af udskriftslayout: En visning af et dokument eller et andet objekt, som det fremstår, når det udskrives. Elementer, f.eks. overskrifter, fodnoter, kolonner og tekstbokse, vises på deres rigtige placeringer.).
  2. Klik på Tekstboks i menuen Indsæt.
  3. Klik på eller træk til det sted i dokumentet, hvor du vil indsætte den første tekstboks.
  4. Gentag trin 2 og 3 for at indsætte flere tekstbokse på de steder, hvor du vil fortsætte teksten.
  5. Klik på den første tekstboks.

Flyt markøren hen over tekstboksrammen, indtil den ændres til en krydspil, og klik derefter på rammen.

  1. Klik på Opret kæde til tekstboksværktøjslinjen (værktøjslinje: En linje med knapper og indstillinger, der kan bruges til at udføre kommandoer. Hvis du vil have vist en værktøjslinje, skal du trykke på Alt og derefter på Skift+F10.) Tekstboks knapflade.
  2. Klik på den tomme tekstboks, som teksten skal flyde til.

Når du flytter den opretstående kande hen over en tekstboks, som kan modtage kæden, hældes der af kanden.

Kande, der hælder tekst ind i tekstboks

  1. Klik på den tekstboks, du netop har oprettet en kæde til, og gentag derefter trin 6 og 7, hvis du vil oprette kæder til flere tekstbokse.
  2. Skriv, eller indsæt den ønskede tekst i den første tekstboks. Når tekstboksen er udfyldt, flyder teksten til de næste sammenkædede tekstbokse.

 Bemærk! 

 
 
Gælder for:
Word 2003