Finde og erstatte tekst eller andre elementer

Noget af det, der står i dette emne, gælder ikke for alle sprog.

Du kan bruge Microsoft Word til at finde og erstatte tekst, formatering, afsnitstegn, sideskift (sideskift: Det sted, hvor én side slutter, og en ny begynder. I Microsoft Word indsættes et "automatisk" (eller blødt) sideskift, eller du kan gennemtvinge et sideskift et bestemt sted ved at indsætte et "manuelt" (eller hårdt) sideskift.) og andre elementer. Søgningen kan udvides, hvis du bruger jokertegn og koder.

VisSøge efter tekst

Du kan hurtigt søge efter hver forekomst af et bestemt ord eller en bestemt sætning.

 1. Klik på Søg i menuen Rediger.
 2. Skriv den tekst, du vil søge efter, i boksen Søg efter.
 3. Vælg andre indstillinger.

Hvis alle forekomster af et bestemt ord eller en bestemt sætning skal markeres på én gang, skal du markere afkrydsningsfeltet Fremhæv alle forekomster fundet i, og angive, hvilken del af dokumentet der skal søges i, ved at klikke på listen Fremhæv alle forekomster fundet i.

 1. Klik på Find næste eller Find alle.

Hvis du vil annullere en igangværende søgning, skal du trykke på ESC.

VisErstatte tekst

Tekst kan erstattes automatisk – "Lima" kan f.eks. erstattes med "Rema".

 1. Klik på Erstat i menuen Rediger.
 2. Skriv den tekst, du vil søge efter, i boksen Søg efter.
 3. Skriv erstatningsteksen i boksen Erstat med.
 4. Vælg andre indstillinger.
 5. Klik på Find næste, Erstat eller Erstat alle.

Hvis du vil annullere en igangværende søgning, skal du trykke på ESC.

VisSøge og erstatte bestemt formatering

Du kan søge efter og erstatte eller fjerne tegnformatering. Det er f.eks. muligt at søge efter et bestemt ord eller en bestemt sætning og ændre farven på skrifttypen eller at finde en bestemt formatering, f.eks. fed, og fjerne eller ændre den.

 1. Klik på Søg i menuen Rediger.
 2. Klik på Flere, hvis knappen Formater ikke vises.
 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder i boksen Søg efter:
  • Skriv teksten, hvis du kun vil søge efter tekst uden bestemt formatering.
  • Hvis du vil søge efter tekst med en bestemt formatering, skal du skrive teksten, klikke på Formater og derefter vælge de ønskede formater.
  • Hvis du kun vil søge efter en bestemt formatering, skal du slette eventuel tekst, klikke på Formater og derefter vælge de ønskede formater.
 4. Marker afkrydsningsfeltet Fremhæv alle forekomster fundet i for at finde alle forekomster af ordet eller sætningen, og angiv derefter, hvilken del af dokumentet der skal søges i, ved at klikke på listen Fremhæv alle forekomster fundet i.
 5. Klik på Find alle.

Alle forekomster af ordet eller sætningen fremhæves.

 1. Klik på Luk.
 2. Klik på knapperne på værktøjslinjen (værktøjslinje: En linje med knapper og indstillinger, der kan bruges til at udføre kommandoer. Hvis du vil have vist en værktøjslinje, skal du trykke på Alt og derefter på Skift+F10.) Formatering for at foretage ændringerne. Vælg f.eks. en anden skrifttypefarve, klik på Fed knapflade, og klik derefter på Kursiv knapflade.

De ændringer, du foretager, anvendes på al den tekst, der er fremhævet.

 1. Klik et vilkårligt sted i dokumentet for at fjerne fremhævningen fra teksten.

VisFinde og erstatte afsnitstegn, sideskift og andre elementer

Det er let at søge efter og erstatte specialtegn og dokumentelementer som sideskift og tabulatorer.

 1. Klik på Søg eller Erstat i menuen Rediger.
 2. Klik på Flere, hvis knappen Speciel ikke vises.
 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder i boksen Søg efter:
  • Klik på Speciel, hvis du vil vælge et element på listen, og klik derefter på det ønskede element.
  • Indtast en kode for elementet direkte i boksen Søg efter.
 4. Skriv evt. det, du vil bruge som erstatning for elementet, i boksen Erstat med.
 5. Klik på Find næste, Erstat eller Erstat alle.

Hvis du vil annullere en igangværende søgning, skal du trykke på ESC.

VisTip!

Du kan hurtigt finde frem til elementer som grafik eller kommentarer (kommentar: En note eller kommentar, som en forfatter eller korrekturlæser tilføjer i et dokument. I Microsoft Word vises kommentaren i en ballon i margenen i dokumentet eller i korrekturruden.) ved at klikke på Elementsøgning knapflade på det lodrette rullepanel og derefter klikke på det ønskede element. Du kan klikke på Næste knapflade eller Forrige knapflade for at søge efter det næste eller forrige element af samme type.

VisFinde og erstatte navneord, tillægsordsformer eller tider af et udsagnsord

Du kan søge efter:

VisNavneord i ental og flertal

Erstat f.eks. "æble" med "appelsin", når du erstatter "æbler" med "appelsiner".

VisAlle tillægsordsformer

Erstat f.eks. "værre" med "bedre", samtidig med at du erstatter "værst" med "bedst".

VisAlle tider af et udsagnsords grundform

Erstat f.eks. "sid" med "stå", samtidig med at du estatter "sad" med "stod".

 1. Klik på Søg eller Erstat i menuen Rediger.
 2. Klik på Flere, hvis afkrydsningsfeltet Søg efter alle ordformer ikke er synligt.
 3. Marker afkrydsningsfeltet Søg efter alle ordformer.
 4. Indtast den tekst, du vil søge efter, i boksen Søg efter.
 5. Hvis du vil erstatte teksten, skal du skrive erstatningsteksten i boksen Erstat med.
 6. Klik på Find næste, Erstat eller Erstat alle.
 7. Hvis erstatningsteksten er tvetydig, skal du klikke på det ord, der svarer bedst til den tekst, du vil have.

Det engelske ord "saw" kan f.eks. både være et navneord og et verbum. Klik på "saws" for at erstatte navneord eller "sawing" for at erstatte verber.

Hvis du vil annullere en igangværende søgning, skal du trykke på ESC.

 Bemærk! 

 • Hvis du erstatter tekst, er det en god ide at klikke på Erstat i stedet for Erstat alle. På denne måde kan du godkende hver enkelt erstatning, så du er sikker på, at den er korrekt.
 • Brug den samme ordklasse og tid i både søge- og erstatningsteksten. Søg f.eks. efter "see" og erstat ordet med "observe" (begge ord er udsagnsord i nutid).

Søgning med brug af jokertegn

VisBrug jokertegn til at søge og erstatte

Brug f.eks. jokertegnet stjerne (*), når du vil søge efter en streng med tegn ("s*d" finder "sød" og "standard").

 1. Klik på Søg eller Erstat i menuen Rediger.
 2. Klik på Flere, hvis afkrydsningsfeltet Brug jokertegn ikke vises.
 3. Marker afkrydsningsfeltet Brug jokertegn.
 4. Indtast et jokertegn i boksen Søg efter. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Hvis du vil vælge et jokertegn på en liste, skal du klikke på Speciel, klikke på et jokertegn og derefter skrive eventuel ekstra tekst i boksen Søg efter.
  • Skriv et jokertegn direkte i boksen Søg efter.
 5. Skriv evt. det, du vil bruge som erstatning for elementet, i boksen Erstat med.
 6. Klik på Find næste, Erstat eller Erstat alle.

Hvis du vil annullere en igangværende søgning, skal du trykke på ESC.

 Bemærk! 

 • Når afkrydsningsfeltet Brug jokertegn er markeret, finder Word kun tekst, der er nøjagtig som den tekst, du har angivet. Bemærk, at afkrydsningsfelterne Forskel på store og små bogstaver og Kun hele ord ikke kan vælges, da de er nedtonede som tegn på, at disse indstillinger automatisk er aktiveret. Du kan ikke deaktivere disse indstillinger.
 • Hvis du vil søge efter et tegn, der er defineret som et jokertegn, skal du indtaste en omvendt skråstreg (\). Du kan f.eks. skrive \?, hvis du vil søge efter et spørgsmålstegn.

VisJokertegn for elementer, som du vil søge efter og erstatte

Hvis du vil søge efter:

Ethvert enkelttegn

Tast ?

F.eks. søger s?d efter "sad" og "sød".

Enhver tegnstreng

Tast *

F.eks. søger s*d efter "sad" og "standard".

Begyndelsen af et ord

Tast <

F.eks. søger <(inter) efter "interessant" og "interkollegial", men ikke "splinter".

Slutningen af et ord

Tast >

F.eks. søger (ind)> efter "ind" og "lind" men ikke "Indien".

Et af de angivne tegn

Tast [ ]

F.eks. søger v[iå]d efter "vid" og "våd".

Ethvert enkelttegn i det angivne interval

Tast [-]

F.eks. søger [k-m]øbe efter "købe" og "løbe". Rækkefølgen i området skal være stigende.

Ethvert enkelttegn undtagen tegn i det angivne interval i parenteserne

Tast [!x-z]

F.eks. søger m[!a-m]l efter "møl" og "mål", men ikke "mal" eller "mel".

Nøjagtig n forekomster af det forrige tegn eller udtryk

Tast {n}

F.eks. søger fin{2}e efter "finne" men ikke "fine".

Mindst n forekomster af det forrige tegn eller udtryk

Tast {n,}

F.eks. søger fin{1,}e efter "fine" og "finne".

Fra n til m forekomster af det forrige tegn eller udtryk

Tast {n,m}

F.eks. søger 10{1,3} efter "10", "100" og "1000".

En eller flere forekomster af det forrige tegn eller udtryk

Tast @

F.eks. søger ven@er efter "vener" og "venner".

 Bemærk! 

 • Du kan bruge parenteser, hvis du vil gruppere jokertegnene og teksten, og hvis du vil angive vurderingsrækkefølgen. Du kan f.eks. skrive <(for)*(et)> for at søge efter "forværret" og "forrykket".
 • Du kan bruge jokertegnet \n, hvis du vil søge efter et udtryk, som skal erstattes med et omstruktureret udtryk. Hvis du f.eks. skriver (Nielsen) (Jette) i boksen Søg efter og \2 \1 i boksen Erstat med, ændres teksten "Nielsen Jette" til "Jette Nielsen".

Søgning med brug af koder

VisBruge koder til at søge og erstatte

 1. Klik på Søg eller Erstat i menuen Rediger.
 2. Klik på Flere, hvis knappen Speciel ikke vises.
 3. Indtast en kode i boksen Søg efter. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Hvis du vil vælge en kode på en liste, skal du klikke på Speciel, klikke på et tegn og derefter skrive eventuel ekstra tekst i boksen Søg efter.
  • Skriv en kode direkte i boksen Søg efter.

Du kan f.eks. skrive ^p for at finde et afsnitstegn.

 1. Skriv evt. det, du vil bruge som erstatning for elementet, i boksen Erstat med.
 2. Klik på Find næste, Erstat eller Erstat alle.

Hvis du vil annullere en igangværende søgning, skal du trykke på ESC.

VisKoder for elementer, som du vil søge efter og erstatte

Som angivet fungerer visse koder kun, hvis indstillingen Brug jokertegn er slået til eller fra.

Koder, der kan bruges i boksen Søg efter eller Erstat med

Hvis du vil angive:

Afsnitstegn (afsnitstegn )

Tast ^p (kan ikke bruges i boksen Søg efter, når jokertegn er slået til), eller tast ^13

Tabulatortegn (tabulatortegn )

Tast ^t eller ^9

ASCII-tegn

Tast ^nnn, hvor nnn er tegnkoden

ANSI-tegn

Tast ^0nnn, hvor 0 er nul, og nnn er tegnkoden

Lang tankestreg ( — )

Tast ^+

Kort tankestreg ( – )

Tast ^=

Indsætningstegn

Tast ^^

Manuelt linjeskift (manuelt linjeskift )

Tast ^l eller ^11

Spalteskift

Tast ^n eller ^14

Side- eller sektionsskift

Tast ^12 (indsætter et sideskift ved erstatning)

Manuelt sideskift 

Tast ^m (finder også eller erstatter sektionsskift, når jokertegn er slået til)

Hårdt mellemrum (hårdt mellemrum )

Tast ^s

Hård bindestreg (hård bindestreg )

Tast ^~

Blød bindestreg (blød bindestreg )

Tast ^-

Kode, der kun kan bruges i boksen Søg efter (når jokertegn er slået til)

Billede eller grafik (kun indbygget)

Tast ^g

Koder, der kun kan bruges i boksen Søg efter (når jokertegn er slået fra)

Ethvert tegn

Tast ^?

Ethvert ciffer

Tast ^#

Vilkårligt bogstav 

Tast ^$

Unicode-tegn

Tast ^Unnnn, hvor nnnn er tegnkoden

Billede eller grafik (kun indbygget)

Tast ^1

Fodnotetegn

Tast ^f eller ^2

Slutnotetegn 

Tast ^e

Felt 

Tast ^d

Venstre klammeparentes til felt (hvor feltkoderne kan ses)

Tast ^19

Højre klammeparentes til felt (hvor feltkoderne kan ses)

Tast ^21

Kommentar

Tast ^a eller ^5

Sektionsskift

Tast ^b

Langt mellemrum (Unicode)

Tast ^u8195

Kort mellemrum (Unicode)

Tast ^u8194

Blanktegn 

Tast ^w (vilkårlig kombination med almindelige og hårde mellemrum og tabulatortegn)

Koder, der kun kan bruges i boksen Erstat med

Indholdet af Windows Udklipsholder

Tast ^c

Indholdet af boksen Søg efter

Tast ^&

 Bemærk! 

 
 
Gælder for:
Word 2003