Få vist eller anvende typografier ved hjælp af typografigalleriet

  1. Klik på Tema i menuen Formater.
  2. Klik på Typografigalleri.
  3. Marker den skabelon (skabelon: En eller flere filer, der indeholder struktur af og værktøjer til at oprette elementer såsom typografi og sidelayout i afsluttede filer. Word-skabeloner kan f.eks. oprette et enkelt dokument, og FrontPage-skabeloner kan oprette et helt websted.), der indeholder de typografier, du vil se eller bruge, i boksen Skabelon.

Når du klikker på OK, kopieres typografierne fra den valgte skabelon over i dokumentet.

VisTip!

Du kan få vist, hvordan dokumentet vil se ud med de forskellige typografier, ved at klikke på Dokument under Vis. Klik på Eksempel, hvis du vil se et eksempeldokument med typografier fra den markerede skabelon. Klik på Typografiudsnit, hvis du vil se en liste med de typografier, der anvendes i den markerede skabelon.

 
 
Gælder for:
Word 2003