Ændre linjeafstanden

Den hurtigste måde, hvorpå du kan ændre linjeafstanden eller afsnitsafstanden i et helt dokument, er at bruge knappen Afsnitsafstand under fanen Design, som ændrer begge på samme tid.

 1. Klik på Design > Afsnitsafstand.
  Menuen Afsnitsafstand
 2. Flyt markøren over hver af afstandsindstillingerne under Indbygget, og bemærk, hvordan linjeafstanden ændres.
 3. Klik på den ønskede indstilling. Hvis du vil have et dokument med enkeltafstand, skal du vælge Ingen afsnitsafstand.

Dette tilsidesætter indstillingerne i det typografisæt, du bruger i øjeblikket. Hvis du senere beslutter, at du vil tilbage til den oprindelige opsætning, kan du klikke på Design > Afsnitsafstand igen og vælge indstillingen under Typografisæt. Indstillingen kan være standard, som vist herover, eller den viser navnet på det typografisæt, du aktuelt bruger.

Ændre linjeafstanden i en del af dokumentet

Hvis du kun vil ændre linjeafstanden for en del af dokumentet, skal du gøre følgende:

 1. Markér de afsnit, du vil ændre.
 2. Klik på knappen Afstand mellem linjer og afsnit under fanen Hjem.
  Menuen Afstand mellem linjer og afsnit
 3. Vælg det ønskede antal linjeafstande eller klik på Indstillinger for linjeafstand nederst i menuen og vælg de ønskede indstillinger i dialogboksen Afsnit under Afstand. Se Tilpasse indrykninger og afstand for at læse mere om disse indstillinger.
  Dialogboksen Afsnit
  Hvis du vil ændre afstanden før eller efter de valgte afsnit, skal du klikke på pilen ved siden af Før eller Efter og indtaste, hvor stor afstand du ønsker.
 
 
Gælder for:
Word 2013