Ændre en typografi

  1. Hvis opgaveruden (opgaverude: Et vindue i et Office-program, der angiver almindeligt brugte kommandoer. Placeringen og den lille størrelse giver mulighed for at bruge kommandoerne, mens der arbejdes i filer.) Typografier og formatering ikke er åben, skal du klikke på Typografier og formateringknapfladeværktøjslinjen (værktøjslinje: En linje med knapper og indstillinger, der kan bruges til at udføre kommandoer. Hvis du vil have vist en værktøjslinje, skal du trykke på Alt og derefter på Skift+F10.) Formatering.
  2. Højreklik på den typografi, du vil ændre, og klik derefter på Rediger.
  3. Vælg de ønskede indstillinger.
  4. Klik på Formater, og klik derefter på det attribut, du vil ændre, f.eks. Skrifttype eller Nummerering, for at se flere indstillinger.

Klik på OK, når du har ændret hvert enkelt attribut, og gentag proceduren, hvis du vil ændre flere attributter.

VisTip!

Du kan bruge den ændrede typografi i nye dokumenter, som er baseret på samme skabelon (skabelon: En eller flere filer, der indeholder struktur af og værktøjer til at oprette elementer såsom typografi og sidelayout i afsluttede filer. Word-skabeloner kan f.eks. oprette et enkelt dokument, og FrontPage-skabeloner kan oprette et helt websted.), ved at markere afkrydsningsfeltet Føj til skabelon. Den ændrede typografi tilføjes i den skabelon, der er knyttet til det aktive dokument.

 
 
Gælder for:
Word 2003