Tastaturgenveje i PowerPoint Online

I denne artikel beskrives det, hvordan du kan bruge tastaturgenveje i form af kombinationer med Ctrl og Alt samt funktionstaster til at få adgang til funktioner i PowerPoint Online.

Bruge tastaturgenveje til at oprette en præsentation

 Tip!    For de tastaturgenveje, hvor du skal trykke på to eller flere taster samtidigt , adskilles de pågældende taster med et plustegn (+). For tastaturgenveje, hvor du skal trykke på en tast og umiddelbart derefter på en anden, adskilles de pågældende taster af et komma (,).

Læsevisning

Hvis du vil Skal du trykke på
Næste slide N
Forrige slide P
Gå til en bestemt slide G, skriv tallet, Tab, Enter

Slideshowvisning

Hvis du vil Skal du trykke på
Næste slide N
Forrige slide P
Gå til en bestemt slide G, skriv tallet, Tab, Enter
Afslutte slideshow Esc

Redigeringsvisning

Navigere i båndet og ruderne

Hvis du vil flytte gennem opgaveruderne i PowerPoint Online, skal du trykke på Ctrl+F6. Dette er den rækkefølge (fra venstre mod højre), opgaveruden kører i:

 1. Sliderude
 2. Kommentarrude (hvis den er åben)
 3. Noterude (hvis den er åben)
 4. Statuslinje
 5. Øverste værktøjslinje
 6. Båndet
 7. Miniaturerude

Løkkerute for opgaveruden

Hvis du vil Skal du trykke på
Flytte fra venstre mod højre mellem miniatureruden, båndet, slideruden og noteruden Ctrl+F6
Omvendt: Flytte fra højre mod venstre mellem noteruden, slideruden båndet og miniatureruden Skift+Ctrl+F6
Gå til en anden båndfane Tab, Enter
Udføre den aktuelt markerede båndkommando Enter
Flytte mellem kommandoer på båndet Tab
Flytte mellem grupper af funktioner på båndet Ctrl+venstrepil eller højrepil

Redigere slides

Hvis du vil Skal du trykke på
Oprette en ny slide efter aktuelt markeret miniature Ctrl+M
Flytte fra venstre til højre gennem pladsholdere på en slide Tab
Markere eller redigere den aktuelle pladsholder Enter eller F2
Slutte tekstredigering i en pladsholder F2
Kopiere stykke Ctrl+C
Sætte stykke ind Ctrl+V
Fortryde Ctrl+Z
Annullere Fortryd Ctrl+Y

Omarrangere miniaturer, når miniatureruden er valgt:

 • Flytte slide én plads op
 • Flytte slide én placering ned
 • Flytte slide til første position
 • Flytte slide til sidste position

Ctrl+pil op

Ctrl+pil ned

Ctrl+Skift+Pil op

Ctrl+Skift+Pil ned

Flytte indsætningspunktet i pladsholdere og noter

Hvis du vil Skal du trykke på
Et tegn til højre Højre pil
Et tegn til venstre Venstre pil
Et tegn til højre Ctrl+højre pil
Et ord til venstre Ctrl+venstre pil
En linje op Pil op
En linje ned Pil ned
Et afsnit op Ctrl+pil op
Et afsnit ned Ctrl+pil ned
Starten af en linje Home
Slutningen på en linje End
Starten af pladsholder eller noter Ctrl+Home
Slutningen af pladsholder eller noter Ctrl+End

Vælge indhold: udvide markering

Hvis du vil Skal du trykke på
Et tegn til højre Skift+højre pil
Et tegn til venstre Skift+venstre pil
Et tegn til højre Skift+Ctrl+højre pil
Et ord til venstre Skift+Ctrl+venstre pil
En linje op Skift+pil op
En linje ned Skift+pil ned
Et afsnit op Skift+Ctrl+pil op
Et afsnit ned Skift+Ctrl+pil ned
Til starten af afsnittet Skift+Home
Til slutningen af afsnittet Skift+End
Til starten af pladsholder eller noter Skift+Ctrl+Home
Til slutningen af pladsholder eller noter Skift+Ctrl+End
Hele pladsholderen eller alle noter Ctrl+A

Redigere tekst

Hvis du vil Skal du trykke på
Klippe Ctrl+X
Kopiere Ctrl+C
Sætte ind Ctrl+V
Indsætte link Ctrl+K
Fortryde Ctrl+Z
Annullere Fortryd Ctrl+Y
Venstrejustere tekst Ctrl+J

Redigere figur

Hvis du vil Skal du trykke på
Flytte: Skubbe figur mod højre Højre pil
Flytte: Skubbe figur mod venstre Venstre pil
Flytte: Skubbe figur op Pil op
Flytte: Skubbe figur ned Pil ned
Arrangere: Placere figur bagerst Ctrl+Skift+[
Arrangere: Flytte figur bagud Ctrl+[
Arrangere: Placere figur forrest Ctrl+Skift+]
Arrangere: Flytte figur fremad Ctrl+]

Formatere tekst

Hvis du vil Skal du trykke på
Fed Ctrl+B
Kursiv Ctrl+I
Understrege Ctrl+U
Juster til venstre Ctrl+L
Juster til højre Ctrl+R
Justere i midten Ctrl+E

Kommentarer

Tastaturgenvejene i Kommentarer virker kun, når kommentarruden er valgt og i fokus.

Hvis du vil Skal du trykke på
Tilføje en ny kommentar Alt+N
Svare på en kommentar Alt+R
Flytte fra en kommentar til den næste Tab

 Bemærk!    De genvejstaster, der er beskrevet i dette emne i Hjælp, vedrører det amerikanske tastaturlayout. Hvis du bruger et tastatur med et andet layout, kan visse taster være placeret anderledes, ligesom der kan være andre taster på tastaturet.

 
 
Gælder for:
PowerPoint Online