Konfigurere Office 365- eller Exchange-baseret mail i Windows 8 Mail

Du kan bruge Mail, Windows 8 Mail-appen til at få adgang til din Office 365- eller Exchange-baserede mailkonto ved hjælp af din mailadresse og adgangskode. Windows 8 Mail-appen er indbygget i Windows 8 og Windows RT.

 Vigtigt!    Du skal have en Microsoft-konto for at kunne bruge appen Windows 8 Mail. Din Microsoft-konto er kombinationen af en mailadresse og en adgangskode, som du bruger til at logge på tjenester som Messenger, OneDrive , Windows Phone, Xbox LIVE eller Outlook.com (tidligere Hotmail).

 • Hvis du logger på Windows ved hjælp af en Microsoft-konto, vil Windows 8 Mail-appen være klar til, at du kan tilføje mailkonti, når du åbner den første gang.
 • Hvis du ikke er logget på Windows ved hjælp af en Microsoft-konto, vil Windows Mail bede dig om at tilføje Microsoft-kontooplysninger til Windows 8 Mail første gang, du starter programmet.

 Bemærk!    Hvis du har en Office 365-mailkonto, skal du se Brug af Office 365 på en Windows RT-enhed , hvis du vil have mere at vide om, hvordan du bruger Office 365 på din telefon eller tablet.

Du kan finde flere oplysninger om Microsoft-konti, Windows 8 Mail generelt, eller hvordan du opretter forbindelse til en mailkonto, der ikke er en Office 365- eller Exchange-baseret mailkonto, skal du se Hvad har jeg ellers brug for at vide?.

I denne artikel


Føje din mailkonto til Windows 8 Mail-appen

Brug denne procedure til at angive en Office 365- eller Exchange-baseret mailkonto. Du kan bruge denne procedure, om du allerede er logget på Windows eller Windows 8 Mail med en Microsoft-konto.

 1. I Start skal du vælge feltet Mail.

Windows 8 Start-siden med feltet Mail

 1. Hvis Mail viser siden Tilføj Microsoft-konto, når du starter programmet, skal du logge på Windows 8 Mail med en Microsoft-konto. Angiv mailadressen og adgangskoden til din Microsoft-konto, og klik på Gem. Hvis du ikke har en Microsoft-konto, se Få dig en Microsoft-konto..

 Bemærk!    Hvis du ikke kan se siden Tilføj Microsoft-konto , når du starter Mail, er du allerede logget på Windows eller Windows 8 Mail med en Microsoft-konto. Gå til næste trin.

Windows 8 Mail-siden Tilføj Microsoft-konto

 1. Hvis Mail viser listen Tilføj mailkonti, når du starter programmet, skal du vælge Outlook for at konfigurere den første konto i Mail. Derefter skal du gå videre til trin 5.

Windows 8 Mail-siden Tilføj mailkonti

 1. Hvis Mail viser mail fra en konto, som du tidligere har konfigureret, når du starter programmet, skal du gøre følgende:
  1. Hvis du bruger en enhed med berøringsfølsom skærm, skal du stryge mod venstre fra højre kant på skærmen og vælge Indstillinger. Hvis du bruger en mus, kan du pege på det nederste højre hjørne af skærmen og klikke på Indstillinger.

Windows 8 Mail-indstillinger

 1. I menuen Indstillinger skal du vælge Konti > Tilføj en konto > Outlook.

Windows 8 Mail menusider: Indstillinger > Konti > Tilføj en konto

 1. På siden Tilføj Outlook-konto skal du skrive mailadressen og adgangskoden til den mailkonto, du vil tilføje, og derefter vælge Opret forbindelse. Mail søger efter dine mailserverindstillinger online.

Windows 8 Mail-siden Tilføj Outlook-konto

 1. Hvis meddelelsen "Din mailkonto er konfigureret" vises, skal du klikke på Udfør. Hvis du får vist meddelelsen Gør min computer mere sikker, skal du læse meddelelsen og derefter vælge Gennemtving disse politikker.

 Bemærk!    Hvis din konto ikke kan konfigureres i Mail, skal du se Hvad har jeg ellers brug for at vide?.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Vise eller ændre indstillinger for Windows 8 Mail-appen

I Windows 8 Mail konfigureres din konto med standardindstillingerne. Standardindstillingerne kan variere, afhængigt af den type konto du bruger. Du kan ændre indstillingerne for de fleste kontotyper.

Hvis du bruger en enhed med berøringsfølsom skærm kan du få adgang til dine indstillinger ved at stryge fra højre kant på skærmen og vælge Indstillinger > Konti og derefter vælge din konto. Hvis du bruger en mus, kan du pege på det nederste højre hjørne af skærmen, klikke på Indstillinger > Konti og derefter vælge din konto.

Følgende indstillinger er tilgængelige for de fleste kontotyper:

Indstilling Beskrivelse Indstillinger
Kontonavn    Navnet på den konto, der vises, når du får vist din konto i Windows 8 Mail. Ikke tilgængelig
Download ny mail Hvor ofte mail downloades fra mailserveren til Windows 8 Mail.

Efterhånden som elementerne ankommer

Hvert 15. minut

Hvert 30. minut

Hver time

Manuel

Download mail fra Det tidsrum, du vil hente mails fra serveren for.

Sidste 3 dage

Sidste 7 dage

Sidste 2 uger

Sidste måned

Vilkårligt tidspunkt

Indhold, der skal synkroniseres    Angiv det indhold, du vil synkronisere med din computer.

Mail

Kontakter

Kalender

Download automatisk eksterne billeder Angiv, om Windows 8 Mail automatisk skal downloade billeder. Hvis du angiver denne indstilling til Fra, kan du vælge at downloade eksterne billeder i de enkelte meddelelser, du modtager. Til eller Fra
Bruge en mailsignatur    Opret en mailsignatur, der vises i slutningen af alle de meddelelser, du sender fra din konto. Ja eller Nej
Mailadresse Mailadressen til din konto. Ikke tilgængelig
Adgangskode Den adgangskode, du angav, da du konfigurerede din konto. Ikke tilgængelig
Domæne Domænet for din konto. Denne indstilling er tom, hvis du ikke angav et domæne, da du konfigurerede din konto. Ikke tilgængelig
Mailbrugernavn Det navn, der skal vises i feltet Fra for de meddelelser, du sender fra denne konto. Ikke tilgængelig
Server Navnet på din mailserver. Ikke tilgængelig
Server kræver SSL Angiver, om den mailtjeneste, du bruger, kræver en forbindelse via SSL (Secure Sockets Layer). Markér eller fjern markeringen
Vis mailbeskeder for denne konto Angiver, om Windows 8 skal vise beskeder, når du modtager nye meddelelser på denne konto. Til eller Fra

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

Hvad har jeg ellers brug for at vide?

Microsoft-konti

Du skal logge på med en Microsoft-konto for at kunne bruge Windows 8 Mail-appen. En måde at gøre det på er at være logget på Windows 8 med en Microsoft-konto. Hvis du ikke har logget på Windows ved hjælp af en Microsoft-konto, kan du alternativt logge på Windows 8 mail-appen med en Microsoft-konto første gang du åbner den. Du kan finde flere oplysninger om Microsoft-konti i Hjælp-artiklerne Hvad er en Microsoft-konto? og Oprette en brugerkonto.

Windows 8 Mail Funktionsoplysninger

 • Kontiene for typen Outlook i Windows 8 Mail bruger Exchange ActiveSync til at oprette forbindelse til din mailserver. En Exchange ActiveSync-forbindelse understøtter synkronisering af mail, kontakter, kalender og andre oplysninger. Alle Windows Communications-apps i Windows 8 (Mail, Personer, Kalender og Beskeder) kan bruge de oplysninger, der synkroniseres, når du har konfigureret en Exchange ActiveSync-forbindelse til din konto. Hvis der tilføjes en konto i Mail, vises kontakterne og kalenderen fra Mail i de andre Windows Communications-apps og omvendt.
 • Lær at synkronisere Google-tjenester med Windows 8 eller Windows RT, se Sådan synkroniseres Google-tjenester med Windows 8 eller Windows RT.
 • Lær, hvordan du kan administrere dine Windows 8 Mail app-meddelelser under Sådan administreres meddelelser til Mail, Kalender, Personer og chat.
 • Windows 8 Mail understøtter forbindelser til Office 365 og Exchange-baserede mailprogrammer ved hjælp af Exchange ActiveSync-tilslutning (i Windows 8 Mail mærket typen Outlook-konto), og IMAP-tilslutning (mærket Anden konto). POP-forbindelser understøttes ikke i øjeblikket. Du kan få flere oplysninger under Brug af mailkonti over POP i Windows 8 og Windows RT.
 • Windows 8 Mail understøtter ikke S/MIME-meddelelsesformatet. Hvis der sendes en meddelelse til dig i S/MIME-meddelelsesformatet, viser Windows 8 Mail et mailelement med følgende tekst : "Denne krypterede meddelelse kan ikke vises". Hvis du vil se mailelementer i S/MIME-format, anbefaler vi, at du åbner meddelelsen ved hjælp af Outlook Web App, Microsoft Outlook eller et andet mailprogram, der understøtter S/MIME-meddelelser.

Kontoregistrering

Hvis det kræves, at din konto registreres, skal du registrere din konto, før du kan konfigurere din konto i Windows 8 Mail. Hvis du bruger Microsoft Office 365, skal du registrere din konto, når du logger på Office 365 første gang. Hvis du ikke bruger Office 365, skal du registrere din konto, når du logger på din Microsoft-konto eller Outlook Web App.

Du får vist følgende meddelelse i Windows 8 Mail, hvis du ikke har registreret din konto: "Vi kunne ikke finde indstillingerne for <mailadresse>. Angiv flere oplysninger, så prøver vi at oprette forbindelse igen."

Du kan finde oplysninger om, hvordan du logger på din konto eller Office 365-portalen, under Logge på Outlook Web App. Hvis du har problemer med at logge på, skal du vente nogle minutter og prøve igen. Hvis du stadig ikke kan logge på Outlook Web App, skal du kontakte den person, der administrerer din mailkonto.

Når du har logget på din konto ved hjælp af Outlook Web App, skal du logge af. Prøv derefter at oprette forbindelse ved hjælp af Windows 8 Mail.

Fejlfinding i Windows 8 Mail-kontoopsætning

Hvis Mail ikke kan startes, eller du ikke kan oprette forbindelse til din konto, skal du følge en eller flere af disse fremgangsmåder:

 • Kontrollér, at du bruger den seneste version af Windows 8 Mail. Du kan kontrollere, om der er opdateringer til Windows 8 Mail-appen fra startskærmen, skal du gå til Store > Indstillinger > App-opdateringer > Søg efter opdateringer.
 • Vent et par minutter, og prøv igen.
 • Gennemse Microsoft-artikler til fejlfinding. Du kan gennemse Windows 8 support-artikler efter kategori på webstedet Windows Support.
 • Gennemse en liste over øverste løsninger til Windows 8 mail- og samarbejdsfunktioner apps på siden Mail og Kommunikation på Windows' websted.
 • Se svar på spørgsmål om mail i Windows 8, og send dine egne spørgsmål i Microsoft Community i Windows 8 Mail og Kommunikation-communityet.
 • Hvis du ved, hvem der administrerer din postkasse (nogle gange kaldet en mailadministrator), skal du kontakte vedkommende om den fejl, du får vist, når du forsøger at oprette forbindelse med Windows 8 Mail.

Andre måder at oprette forbindelse til din mail

Hvis du ikke kan oprette forbindelse til din Office 365- eller Exchange-baserede mailkonto via Windows 8 Mail og trinnene i denne artikel, skal du overveje følgende:

 • Prøv at oprette forbindelse til din konto via Outlook Web App. Du kan finde oplysninger om, hvordan du opretter forbindelse ved hjælp af en webbrowser, i Logge på Outlook Web App.
 • Prøv at oprette forbindelse til din konto vha. Microsoft Outlook. Hvis din enhed kører Windows RT 8.1, kan du oprette forbindelse til din konto vha. Outlook 2013 RT, som er en version af Outlook 2013, der er optimeret til touchskærm. Hvis du vil have en mere detaljeret vejledning, skal du se Konfigurere mail i Outlook 2010 eller Outlook 2013.
 • Prøv at oprette forbindelse til din konto i Windows 8 ved hjælp af IMAP4. For at konfigurere en IMAP-forbindelse, skal du vælge indstillingen Anden konto i stedet for Outlook under Windows 8 Mail-kontoopsætningen. Når du konfigurerer en IMAP-forbindelse via en Office 365- eller anden Exchange-baserede konto, skal du manuelt angive dine IMAP- og SMTP-serverindstillinger. Hvis du opretter forbindelse til din Office 365-mail er IMAP-servernavnet outlook.office365.com og SMTP -servernavnet er smtp.office365.com. Hvis du ikke opretter forbindelse til din Office 365-mail under Indstillinger for POP- og IMAP-adgang.
 • Prøv at oprette forbindelse til din konto ved at bruge et andet program, der understøtter POP eller IMAP.

 Bemærk!    Hvis du opretter forbindelse til din konto ved hjælp af IMAP, kan du sende og modtage mail fra/til din konto. IMAP og POP ikke gør det muligt at synkronisere dine kontakter og kalenderoplysninger. Du kan finde flere oplysninger om POP eller IMAP i Brug af IMAP- eller POP-mailprogrammer.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

 
 
Gælder for:
Outlook Web App, Outlook Web App for Office 365 til selvstændige og mindre virksomheder, Outlook Web App for Office 365 til store virksomheder