Tastaturgenveje i Word Online

De tastaturgenveje, der er beskrevet i dette emne i Hjælp, er baseret på det danske tastaturlayout. Hvis du bruger et tastatur med et andet layout, kan visse taster være placeret anderledes, og der kan være andre taster på tastaturet.

Hvis du skal trykke på to eller flere taster samtidig, adskilles de pågældende taster med et plustegn (+). Hvis du skal trykke på en tast og umiddelbart derefter på en anden, adskilles de pågældende taster med et komma (,).

Du kan udskrive dette emne ved at trykke på Ctrl+P.

Hvis du vil søge i dette emne, skal du trykke på Ctrl+B. Skriv søgeteksten i feltet, og tryk derefter på Enter.

Microsoft Word Online-tastaturgenveje

Tastaturgenvejene i Word Online minder meget om tastaturgenvejene i Microsoft Word. Tastaturgenvejene i denne artikel kan udføre de mest almindelige opgaver i Word Online. Hvis du vil have en liste over tastaturgenveje i Microsoft Word 2013, skal du se Tastaturgenveje for Microsoft Word.

Fuldskærmsvisning

Hvis du vil Skal du trykke på
Gå til en visning, der er tilgængelig for skærmlæserprogrammer og giver mulighed for markering af indhold ved hjælp af tastaturet (kræver en PDF-læser) Tab til kommandoen Opret en mere tilgængelig visning (nyt vindue), Enter
Søge efter tekst Ctrl+F eller F3
Skjule søgeruden Esc
Gå til Zoom Ctrl+Z
Gå til feltet til at angive sidetal Ctrl+G
Gå til en bestemt side Skriv sidetal (i feltet til at angive sidetal)
Udskriv Ctrl+P

Redigeringsvisning

Hvis du vil Skal du trykke på
Flytte fokus mellem båndet og dokumentindholdet Ctrl+F6
Flytte fra redigering af et dokument til fanen Hjem Ctrl+[
Flytte fra redigering af et dokument til den seneste anvendte kommando på båndet Ctrl+]
Aktivere en anden fane på båndet Tab, Enter
Flytte fokus til den næste kommando på båndet Tab
Udføre den valgte kommando på båndet Enter
Skjule eller udvide båndet Ctrl+F3

Flytte indsætningspunktet

Hvis du vil Skal du trykke på
Et tegn til højre Højre pil
Et tegn til venstre Venstre pil
Et ord til højre Ctrl+højre pil
Et ord til venstre Ctrl+venstre pil
En linje op Pil op
En linje ned Pil ned
Et afsnit op Ctrl+pil op
Et afsnit ned Ctrl+pil ned
Til starten af linjen Home
Til slutningen af linjen End
Til starten af siden Ctrl+Home
Til slutningen af siden Ctrl+End

Markere indhold: udvide markeringen

Hvis du vil Skal du trykke på
Et tegn til højre Skift+højre pil
Et tegn til venstre Skift+venstre pil
Et ord til højre Skift+Ctrl+højre pil
Et ord til venstre Skift+Ctrl+venstre pil
En linje op Skift+pil op
En linje ned Skift+pil ned
Et afsnit op Skift+Ctrl+pil op
Et afsnit ned Skift+Ctrl+pil ned
I starten af linjen Skift+Home
Til slutningen af linjen Skift+End
Til starten af dokumentet Skift+Ctrl+Home
Til slutningen af dokumentet Skift+Ctrl+End
Hele dokumentet Ctrl+A

Redigere indhold

Hvis du vil Skal du trykke på
Klippe Ctrl+X
Kopiere Ctrl+C
Sætte ind Ctrl+V
Indsætte hyperlink Ctrl+I
Fortryde Ctrl+Z
Annullere Fortryd Ctrl+Y
Flytte fokus til den næste stavefejl Alt+F7

Formatere tekst

Hvis du vil Skal du trykke på
Gøre teksten fed Ctrl+F
Kursivere Ctrl+K
Understrege Ctrl+U
Formatere som punktopstilling Ctrl+punktum
Justere til venstre Ctrl+L
Justere til højre Ctrl+R
Centrere Ctrl+E

Tilsvarende Windows- og Mac-tastaturgenveje

Tast Modifikator Windows Mac
Tilbage Alt Tilbage et ord ad gangen
End Alt Flytte indsætningspunktet til nederst i dokumentet eller dispositionen
Enter Alt I Internet Explorer, vise sideegenskaber
Tab Ctrl-Alt Skifte opgaver
Home Alt Gå til startsiden Flytte indsætningspunktet til øverst i dokumentet eller dispositionen
Venstre Alt I Internet Explorer, gå tilbage Flytte til venstre et ord ad gangen
PgDn Alt   Flytte indsætningspunktet til bunden af dokumentet
PgUp Alt   Flytte indsætningspunktet til toppen af dokumentet
Højre Alt I Internet Explorer, gå fremad Gå til højre et ord ad gangen
Tab Alt Skifte mellem programmer Flytte fokus mellem browser og sideelementer (tilgængelighedsløkke)
Ned Alt-Skift Flytte den aktuelle side ned en placering i navigationsruden Markere teksten fra indsætningspunktet til slutningen af afsnittet
Enter Alt-Skift I Internet Explorer, skifte til fuldskærmsvisning
Tab Ctrl-Alt-Skift Skifte opgaver
Venstre Alt-Skift Fjerne et indrykningsniveau Markere mod venstre, et ord ad gangen
Højre Alt-Skift Indrykke Markere mod venstre, et ord ad gangen
Tab Alt-Skift Skifte mellem programmer Flytte fokus mellem browser og sideelementer (tilgængelighedsløkke)
Op Alt-Skift Flytte den aktuelle side ned en placering i navigationsruden Markere teksten fra indsætningspunktet til slutningen af afsnittet
Tilbage Tilbage et ord ad gangen
Delete Slette et ord ad gangen
Ned Flytte indsætningspunktet ned, et afsnit ad gangen
End Flytte indsætningspunktet til nederst i dokumentet eller dispositionen
Home Gå til toppen af dokumentet eller dispositionen (i Safari, gå til startsiden i browseren)
Venstre Flytte indsætningspunktet til starten af linjen (i Firefox, gå til den forrige side)
Højre Flytte indsætningspunktet til slutningen af linjen (i Firefox, gå frem)
Tab Skifte opgaver (som Windows Alt-Tab)
Op Flytte indsætningspunktet op, et afsnit ad gangen
Esc ⌘-Alt Åbne Jobliste (tvungen lukning af programmer)
Home ⌘-Alt I Safari, gå til startsiden i browseren
Venstre ⌘-Alt I Chrome, skifte mellem browserfaner
Delete ⌘-Skift I Firefox, rydde browserens cache
Ned ⌘-Skift Markere nedad, et afsnit ad gangen
End ⌘-Skift Markere til slutningen af dokumentet eller siden
Home ⌘-Skift Markere til starten af dokumentet eller siden (i Safari, gå til startsiden i browseren)
Venstre ⌘-Skift Markere til begyndelsen af en linje
Højre ⌘-Skift Markere til slutningen af en linje
Tab ⌘-Skift Skifte opgaver (som Windows Alt-Tab)
Op ⌘-Skift Markere opad, et afsnit ad gangen
Esc Ctrl-Skift Åbne Jobliste
Højre Ctrl-Skift Markere mod højre, et ord ad gangen
Ned Ctrl Flytte indsætningspunktet ned, et afsnit ad gangen Flytte indsætningspunktet til slutningen af linjen
Venstre Ctrl-Skift Markere mod venstre, et ord ad gangen
Esc Ctrl Åbne menuen Start eller startskærmbilledet
Delete Ctrl-Alt Åbne Lås skærm-menuen
Venstre Ctrl Flytte indsætningspunktet mod højre, et ord ad gangen Vise et widgetdashboard
PgDn Ctrl I Firefox og Chrome, skifte mellem åbne faner
PgUp Ctrl Flytte indsætningspunktet til slutningen af dokumentet eller dispositionen I Firefox og Chrome, skifte mellem åbne faner
End Ctrl Flytte indsætningspunktet til slutningen af dokumentet eller dispositionen
Tab Ctrl Skifte mellem åbne faner Skifte mellem åbne faner
Op Ctrl Flytte indsætningspunktet op, et afsnit ad gangen Flytte indsætningspunktet til starten af linjen
Tilbage Ctrl-Alt Tilbage et bogstav ad gangen Tilbage et bogstav ad gangen
Home Ctrl Flytte indsætningspunktet til starten af dokumentet eller dispositionen
Ned Ctrl-Alt I Internet Explorer, rul siden nedad
End Ctrl-Alt I Internet Explorer, rul til bunden af siden
Home Ctrl-Alt I Internet Explorer, rul til toppen af siden
PgDn Ctrl-Alt I Internet Explorer, rul ned
PgUp Ctrl-Alt I Internet Explorer, rul op
Højre Ctrl Flytte indsætningspunktet mod højre, et ord ad gangen
Op Ctrl-Alt I Internet Explorer, rul siden nedad
Tilbage Ctrl-Alt-Skift Tilbage et ord ad gangen Tilbage et ord ad gangen
End Ctrl-Alt-Skift I Internet Explorer, rul til bunden af siden
Home Ctrl-Alt-Skift I Internet Explorer, rul til toppen af siden
PgDn Ctrl-Alt-Skift I Internet Explorer, rul ned
PgUp Ctrl-Alt-Skift I Internet Explorer, rul op
Esc Alt Minimere vinduet
Ned Ctrl-Skift Markere nedad, et afsnit ad gangen Markere til slutningen af linjen
Esc Alt-Skift Minimere vinduet
Home Ctrl-Skift Markere opad, et afsnit ad gangen Markere til begyndelsen af linjen
Insert Ingen Starte overskrivningstilstand
Tab Ctrl-Skift Skifte mellem åbne faner Skifte mellem åbne faner
Op Ctrl-Skift Markere opad, et afsnit ad gangen Markere til begyndelsen af linjen
Tilbage Ingen Tilbage et bogstav ad gangen Tilbage et bogstav ad gangen
Delete Ingen Tilbage et bogstav ad gangen Tilbage et bogstav ad gangen
Ned Ingen Flytte indsætningspunktet ned, en linje ad gangen Flytte indsætningspunktet ned, en linje ad gangen
End Ingen Flytte indsætningspunktet til slutningen af linjen Flytte indsætningspunktet til slutningen af linjen
Enter Ingen Indsætte en ny linje Indsætte en ny linje
Tilbage Ctrl Tilbage et ord ad gangen
Home Ingen Flytte indsætningspunktet til starten af linjen I Safari og Chrome, flytte indsætningspunktet til starten af afsnittet
Venstre Ingen Flytte indsætningspunktet mod venstre, et bogstav ad gangen Flytte indsætningspunktet mod venstre, et bogstav ad gangen
PgDn Ingen Flytte indsætningspunktet ned, en skærmside ad gangen Flytte indsætningspunktet ned, en skærmside ad gangen
PgUp Ingen Flytte indsætningspunktet op, en skærmside ad gangen Flytte indsætningspunktet op, en skærmside ad gangen
Højre Ingen Flytte indsætningspunktet mod højre, et bogstav ad gangen Flytte indsætningspunktet mod højre, et bogstav ad gangen
Tab Ingen Indrykke, eller gå til den næste tabelcelle Indrykke, gå til den næste tabelcelle eller indsætte en tabel
Op Ingen Flytte indsætningspunktet op, en linje ad gangen Flytte indsætningspunktet op, en linje ad gangen
Tilbage Skift Tilbage et bogstav ad gangen Tilbage et bogstav ad gangen
Ned Skift Markere nedad, en linje ad gangen Markere nedad, en linje ad gangen
End Skift Markere til slutningen af linjen Markere til slutningen af linjen
Enter Skift Indsætte et blødt linjeskift Indsætte et blødt linjeskift
Home Skift Markere til begyndelsen af linjen Markere til begyndelsen af linjen
Venstre Skift Markere mod venstre, et bogstav ad gangen Markere mod venstre, et bogstav ad gangen
Højre Skift Markere mod højre, et bogstav ad gangen Markere mod højre, et bogstav ad gangen
Tab Skift Fjerne et indrykningsniveau, gå til den forrige tabelcelle Fjerne et indrykningsniveau, gå til den forrige tabelcelle
Op Skift Markere opad, en linje ad gangen Markere opad, en linje ad gangen
 
 
Gælder for:
Word Online, Word Web App