Grundlæggende opgaver i Excel Web App

Med Excel Web App kan du bruge din webbrowser til at oprette, få vist og redigere de projektmapper, du gemmer på SkyDrive. Hvis din organisation eller din uddannelsesinstitution har et Office 365-abonnement eller et SharePoint-websted, kan du komme i gang med at bruge Excel Web App ved at oprette eller gemme projektmapper i biblioteker på dit websted.

 Bemærk!    Hvis du bruger Excel Web App sammen med SharePoint 2010, eller hvis du bruger Internet Explorer 7, skal du se Introduktion til Excel Web App og Hurtigt overblik over Excel Web App .

Oprette en onlineprojektmappe.

  1. På dit SkyDrive skal du klikke på Opret > Excel-projektmappe.

Oprette en ny projektmappe

  1. Hvis du vil omdøbe projektmappen, skal du klikke på standardfilnavnet og skrive et nyt.

omdøbe en fil

Dele projektmapper online

Når du har oprettet din online projektmappe, du kan dele med venner, kollegaer eller offentligheden. Andre personer kan se dine regneark, sortere og filtrere data og få vist flere detaljer i pivottabeller på internettet eller på deres mobilenhed.

Hvis du vil dele en projektmappe, skal du klikke på Del og enten skrive mailadresserne på de personer, du vil dele med, eller få et link, som du kan sende til dine kontakter.

Invitere andre personer til at dele din projektmappe

Redigere i browseren

Hvis du forsøger at angive data, konfigurere en formel, tilføje diagrammer eller anvende grundlæggende formatering, og der ikke sker noget, er du sandsynligvis i skrivebeskyttet visning. Skift til redigeringsvisning:

Klik på Rediger projektmappe > Rediger i Excel Web App.

Åbne en projektmappe, der kan redigeres

Klik på Rediger i Excel, hvis du vil have mere avancerede indstillinger.

Excel Web App dit arbejde gemmes automatisk, men hvis du ændrer mening om eventuelle ændringer, du lige har foretaget, skal du bruge Fortryd eller trykke på Ctrl+Z.

Arbejde sammen om det samme regneark

Når du arbejder sammen med andre i Excel Web App kan du redigere regnearket, som du normalt ville gøre. Hvis der er andre, som også redigerer regnearket, vises deres tilstedeværelse og opdateringer i Excel Web App med det samme. Alle skal arbejde i Excel Web App (og ikke i Excel på computeren).

indikator, der viser, hvor mange der samarbejder om et regneark

Se De bedste tip til at arbejde i Excel Web App.

Udskrive i Excel Web App

  1. Markér de celler eller det diagram, du vil udskrive, og gå derefter til Filer > Udskriv. Hvis du vil udskrive hele regnearket, skal du ikke markere noget, før du vælger kommandoen Udskriv.

Udskrive de markerede celler

  1. Klik på Udskriv for at få vist et eksempel.
  2. Hvis du skifter mening om udskrivning af et markeret område, skal du vælge udskriftsindstillingen Hele arket og klikke på Udskriv.
  3. Hvis den endelige eksempelvisning af udskriften ser rigtig ud, skal du klikke på Udskriv.

Visning af udskriften af et regneark

Få mere at vide om at udskrive gitterlinjer i et regneark.

Se en video med en introduktion til Office Web Apps.

 
 
Gælder for:
Excel Online