Genvejstaster i OneNote Online

De genvejstaster, der er beskrevet i dette emne i Hjælp, vedrører det amerikanske tastaturlayout. Hvis du bruger et tastatur med et andet layout, kan visse taster være placeret anderledes, ligesom der kan være andre taster på tastaturet.

I de tastaturgenveje, hvor du skal trykke på to eller flere taster samtidigt, adskilles tasterne af et plustegn (+). I de tastaturgenveje, hvor du skal trykke på én tast og umiddelbart derefter på en anden tast, adskilles tasterne af et komma (,).

Du kan udskrive dette emne ved at trykke på Ctrl+P.

Hvis du vil søge i dette emne, skal du trykke på Ctrl+B. Skriv søgeteksten i feltet, og tryk derefter på Enter.

Microsoft OneNote Online-tastaturgenveje

Tastaturgenveje i OneNote Online ligner meget tastaturgenvejene i Microsoft OneNote. De tastaturgenveje, der er beskrevet i denne artikel, er til de mest almindelige opgaver i OneNote Online. Hvis du vil have en liste over tastaturgenvejene i Microsoft OneNote 2013, skal du se Tastaturgenveje i OneNote 2013.

Læsevisning

Navigere båndet og ruderne

Hvis du vil Skal du trykke på
Spring fra navigation i notesbogen til browseren felter F6
Aktivere en anden båndfane Tab, Enter
Flytte mellem kommandoer på båndet Tab
Udføre den aktuelt markerede kommando på båndet Enter
Rulle op eller ned på en side PgUp eller PgDn

Navigationsrude

Hvis du vil Skal du trykke på
Side frem i notesbogen Ctrl+PgDn
Side tilbage i notesbogen Ctrl+PgUp
Gå til første side i en sektion Alt+PgUp
Gå til sidste side i en sektion Alt+PgDn
Skjule eller udvide en sektion Enter på markeret sektion

Redigeringsvisning

Navigere i båndet og ruderne

Hvis du vil Skal du trykke på
Aktivere en anden båndfane Tab, Enter
Flytte mellem kommandoer på båndet Tab
Udføre den aktuelt markerede kommando på båndet Enter
Flytte fra notesbogens indhold til båndet og derefter flytte rundt blandt kommandoer i den aktuelle Ctrl+F6, Enter, Tab

Navigationsrude

Hvis du vil Skal du trykke på
Side frem i notesbogen Ctrl+PgDn
Side tilbage i notesbogen Ctrl+PgUp
Gå til første side i en sektion Alt+PgUp
Gå til sidste side i en sektion Alt+PgDn
Ny sektion Tab til en sektion, Skift+F10, pil ned (tre gange til kommandoen Ny sektion), Enter
Flytte aktuel side op eller ned Alt+Skift+pil op, Alt+Skift+pil ned
Slette side Tab til side, Skift+F10, Enter
Slette sektion Tab til sektion, Skift+F10, pil ned (til kommandoen Slet), Enter

Flytte indsætningspunktet

Hvis du vil Skal du trykke på
Fra titelområde til side Tab eller Enter
Et tegn til højre Højre pil
Et tegn til venstre Venstre pil
Et tegn til højre Ctrl+højre pil
Et ord til venstre Ctrl+venstre pil
En linje op Pil op
En linje ned Pil ned
Et afsnit op Ctrl+pil op
Et afsnit ned Ctrl+pil ned
Starten af en linje Home
Slutningen på en linje End
Starten på siden (inkluderer ikke titelområde) Ctrl+Home
Til slutningen af siden Ctrl+End
Titelområde PgUp eller Ctrl+A, Ctrl+A, Tab, indtil titlen er markeret

Vælge indhold: udvide markering

Hvis du vil Skal du trykke på
Et tegn til højre Skift+højre pil
Et tegn til venstre Skift+venstre pil
Et tegn til højre Skift+Ctrl+højre pil
Et ord til venstre Skift+Ctrl+venstre pil
En linje op Skift+pil op
En linje ned Skift+pil ned
Et afsnit op Skift+Ctrl+pil op
Et afsnit ned Skift+Ctrl+pil ned
Til starten af afsnittet Skift+Home
Til slutningen af afsnittet Skift+End
Til starten af dispositionen Skift+Ctrl+Home
Til slutningen af dispositionen Skift+Ctrl+End
Hele afsnit, derefter disposition, derefter side Ctrl+A for hvert niveau af udvidelse

Redigere indhold

Hvis du vil Skal du trykke på
Klippe Ctrl+X
Kopiér Ctrl+C
Sæt ind Ctrl+V
Indsætte link Ctrl+I
Fortryde Ctrl+Z
Annullere Fortryd Alt+F7
Flytte fokus til den næste stavefejl Alt+F7
Ny disposition Ctrl+Skift+Q
Flytte fra en disposition til en anden Ctrl+A, Ctrl+A, Tab

Gemme ændringer

 Bemærk!    Når OneNote Online kører, bliver dine noter automatisk gemt, ligegyldigt hvornår du ændrer dem. Det er ikke nødvendigt at gemme noter manuelt

.

Ctrl+S

Tabeller

Hvis du vil Skal du trykke på
Oprette en ny celle, når du befinder dig i den sidste celle i tabellen Tab
Indsætte en række herunder Ctrl+Enter

 Bemærk!    Når en celle, en kolonne eller en række er markeret, gælder justering for indholdet i de markerede celler. Når en tabel er markeret, gælder justering for tabellen, men påvirker ikke justering i celler.

Formatere tekst

Hvis du vil Skal du trykke på
Fed Ctrl+B
Kursiv Ctrl+I
Understreget Ctrl+U
Formatere som punktopstilling Ctrl+punktum
Opstilling med tal eller bogstaver Ctrl+skråstreg eller Ctrl+Skift+O
Juster til venstre Ctrl+L
Juster til højre Ctrl+R
Justere i midten Ctrl+E
Forøge indrykning Alt+Skift+højre pil
Formindske indrykning Alt+Skift+venstre pil

Notemærker

Hvis du vil Skal du trykke på
Hvis du vil Ctrl+1
Vigtigt! Ctrl+2
Spørgsmål Ctrl+3
Husk til senere Ctrl+4
Definition Ctrl+5
Fremhæve Ctrl+6
Kontakt Ctrl+7
Adresse Ctrl+8
Telefonnummer Ctrl+9

Tilsvarende Windows- og Mac-tastaturgenveje

Tast Modifikator Vinduer Mac
Tilbage Alt Tilbage et ord ad gangen
End Alt Flytte indsætningspunktet til nederst i dokumentet eller dispositionen
Enter Alt I Internet Explorer, vise sideegenskaber
Tab Ctrl-Alt Skifte opgaver
Home Alt Gå til startsiden Flytte indsætningspunktet til øverst i dokumentet eller dispositionen
Venstre Alt I Internet Explorer, gå tilbage Flytte til venstre et ord ad gangen
PgDn Alt Gå til næste side Gå til næste side
PgUp Alt Gå til forrige side Gå til forrige side
Højre Alt I Internet Explorer, gå fremad Gå til højre et ord ad gangen
Tab Alt Skifte mellem programmer Flytte fokus mellem browser og sideelementer (tilgængelighedsløkke)
Ned Alt-Skift Flytte den aktuelle side ned en placering i navigationsruden Markere teksten fra indsætningspunktet til slutningen af afsnittet
End Alt-Skift Flytte til sidste side i sektionen Flytte til sidste side i sektionen
Enter Alt-Skift I Internet Explorer, skifte til fuldskærmsvisning
Tab Ctrl-Alt-Skift Skifte opgaver
Home Alt-Skift Flytte til første side i sektionen Flytte til første side i sektionen
Venstre Alt-Skift Fjerne et indrykningsniveau Markere mod venstre, et ord ad gangen
Højre Alt-Skift Indrykke Markere mod venstre, et ord ad gangen
Tab Alt-Skift Skifte mellem programmer Flytte fokus mellem browser og sideelementer (tilgængelighedsløkke)
Op Alt-Skift Flytte den aktuelle side ned en placering i navigationsruden Markere teksten fra indsætningspunktet til slutningen af afsnittet
Tilbage Tilbage et ord ad gangen
Delete Slette et ord ad gangen
Ned Flytte indsætningspunktet ned, et afsnit ad gangen
End Flytte indsætningspunktet til nederst i dokumentet eller dispositionen
Home Gå til toppen af dokumentet eller dispositionen (i Safari, gå til startsiden i browseren)
Venstre Flytte indsætningspunktet til starten af linjen (i Firefox, gå til den forrige side)
Højre Flytte indsætningspunktet til slutningen af linjen (i Firefox, gå frem)
Tab Skifte opgaver (som Windows Alt-Tab)
Op Flytte indsætningspunktet op, et afsnit ad gangen
Esc ⌘-Alt Åbne Jobliste (tvungen lukning af programmer)
Home ⌘-Alt I Safari, gå til startsiden i browseren
Venstre ⌘-Alt I Chrome, skifte mellem browserfaner
Delete ⌘-Skift I Firefox, rydde browserens cache
Ned ⌘-Skift Markere nedad, et afsnit ad gangen
End ⌘-Skift Markere til slutningen af dokumentet eller siden
Home ⌘-Skift Markere til starten af dokumentet eller siden (i Safari, gå til startsiden i browseren)
Venstre ⌘-Skift Markere til begyndelsen af en linje
Højre ⌘-Skift Markere til slutningen af en linje
Tab ⌘-Skift Skifte opgaver (som Windows Alt-Tab)
Op ⌘-Skift Markere opad, et afsnit ad gangen
Esc Ctrl-Skift Åbne Jobliste
Højre Ctrl-Skift Markere mod højre, et ord ad gangen
Ned Ctrl Flytte indsætningspunktet ned, et afsnit ad gangen Flytte indsætningspunktet til slutningen af linjen
Venstre Ctrl-Skift Markere mod venstre, et ord ad gangen
Esc Ctrl Åbne menuen Start eller startskærmbilledet
Delete Ctrl-Alt Åbne Lås skærm-menuen
Venstre Ctrl Flytte indsætningspunktet mod venstre, et ord ad gangen Vise et widgetdashboard
PgDn Ctrl I Firefox og Chrome, skifte mellem åbne faner
PgUp Ctrl I Firefox og Chrome, skifte mellem åbne faner
End Ctrl Flytte indsætningspunktet til slutningen af dokumentet eller dispositionen
Tab Ctrl Skifte mellem åbne faner Skifte mellem åbne faner
Op Ctrl Flytte indsætningspunktet op, et afsnit ad gangen Flytte indsætningspunktet til starten af linjen
Tilbage Ctrl-Alt Tilbage et bogstav ad gangen Tilbage et bogstav ad gangen
Home Ctrl Flytte indsætningspunktet til starten af dokumentet eller dispositionen
Ned Ctrl-Alt I Internet Explorer, rul siden nedad
End Ctrl-Alt I Internet Explorer, rul til bunden af siden
Home Ctrl-Alt I Internet Explorer, rul til toppen af siden
PgDn Ctrl-Alt I Internet Explorer, rul ned
PgUp Ctrl-Alt I Internet Explorer, rul op
Højre Ctrl Flytte indsætningspunktet mod højre, et ord ad gangen
Op Ctrl-Alt I Internet Explorer, rul siden nedad
Tilbage Ctrl-Alt-Skift Tilbage et ord ad gangen Tilbage et ord ad gangen
End Ctrl-Alt-Skift I Internet Explorer, rul til bunden af siden
Home Ctrl-Alt-Skift I Internet Explorer, rul til toppen af siden
PgDn Ctrl-Alt-Skift I Internet Explorer, rul ned
PgUp Ctrl-Alt-Skift I Internet Explorer, rul op
Esc Alt Minimere vinduet
Ned Ctrl-Skift Markere nedad, et afsnit ad gangen Markere til slutningen af linjen
Esc Alt-Skift Minimere vinduet
Home Ctrl-Skift Markere opad, et afsnit ad gangen Markere til begyndelsen af linjen
Insert Ingen Starte overskrivningstilstand
PgDn Ctrl-Skift Skifte til næste side
PgUp Ctrl-Skift Skifte til forrige side
Tab Ctrl-Skift Skifte mellem åbne faner Skifte mellem åbne faner
Op Ctrl-Skift Markere opad, et afsnit ad gangen Markere til begyndelsen af linjen
Tilbage Ingen Tilbage et bogstav ad gangen Tilbage et bogstav ad gangen
Delete Ingen Tilbage et bogstav ad gangen Tilbage et bogstav ad gangen
Ned Ingen Flytte indsætningspunktet ned, en linje ad gangen Flytte indsætningspunktet ned, en linje ad gangen
End Ingen Flytte indsætningspunktet til slutningen af linjen Flytte indsætningspunktet til slutningen af linjen
Enter Ingen Indsætte en ny linje Indsætte en ny linje
Tilbage Ctrl Tilbage et ord ad gangen
Home Ingen Flytte indsætningspunktet til starten af linjen I Safari og Chrome, flytte indsætningspunktet til starten af afsnittet
Venstre Ingen Flytte indsætningspunktet mod venstre, et bogstav ad gangen Flytte indsætningspunktet mod venstre, et bogstav ad gangen
PgDn Ingen Flytte indsætningspunktet ned, en skærmside ad gangen Flytte indsætningspunktet ned, en skærmside ad gangen
PgUp Ingen Flytte indsætningspunktet op, en skærmside ad gangen Flytte indsætningspunktet op, en skærmside ad gangen
Højre Ingen Flytte indsætningspunktet mod højre, et bogstav ad gangen Flytte indsætningspunktet mod højre, et bogstav ad gangen
Tab Ingen Indrykke, eller gå til den næste tabelcelle Indrykke, gå til den næste tabelcelle eller indsætte en tabel
Op Ingen Flytte indsætningspunktet op, en linje ad gangen Flytte indsætningspunktet op, en linje ad gangen
Tilbage Skift Tilbage et bogstav ad gangen Tilbage et bogstav ad gangen
Ned Skift Markere nedad, en linje ad gangen Markere nedad, en linje ad gangen
End Skift Markere til slutningen af linjen Markere til slutningen af linjen
Enter Skift Indsætte et blødt linjeskift Indsætte et blødt linjeskift
Home Skift Markere til begyndelsen af linjen Markere til begyndelsen af linjen
Venstre Skift Markere mod venstre, et bogstav ad gangen Markere mod venstre, et bogstav ad gangen
Højre Skift Markere mod højre, et bogstav ad gangen Markere mod højre, et bogstav ad gangen
Tab Skift Fjerne et indrykningsniveau, gå til den forrige tabelcelle Fjerne et indrykningsniveau, gå til den forrige tabelcelle
Op Skift Markere opad, en linje ad gangen Markere opad, en linje ad gangen
 
 
Gælder for:
OneNote Online, OneNote Web App