Brug POP eller IMAP til at oprette forbindelse til Office 365 til virksomheder eller Microsoft Exchange-konti

Du kan oprette forbindelse til din Office 365 til virksomheder og andre Microsoft Exchange-mailkonto med de programmer, som bruger internetprotokollerne POP3 eller IMAP4. Når du opretter forbindelse til din Office 365 til virksomheder og andre Microsoft Exchange-mailkonti vha. POP3 eller IMAP4, kan du kun sende og modtage mails. Du kan ikke forbinde til dine kontakter, opgaver eller din kalender, når du opretter forbindelse til din konto ved hjælp af POP3 eller IMAP4.

 Tip!    Du får den bedste oplevelse, hvis du opretter forbindelse til din mailkonto på Office 365 til virksomheder eller en anden Microsoft Exchange-mailkonto ved hjælp af Outlook Web App eller via et mailprogram, der understøtter adgang til Exchange ActiveSync, f.eks. Outlook 2013, Outlook 2010, Outlook til Mac 2011, Apple Mail 10.6 Snow Leopard, Apple Mail 10.7 Lion eller Entourage 2008 Web Services Edition.

Du kan se, hvordan du konfigurerer din Office 365 til virksomheder og andre Microsoft Exchange mail i nogle af de mest populære mailprogrammer, i Vejledning til konfiguration af mails på din Office 365 til virksomheder eller Microsoft Exchange-konto.

Denne artikel indeholder


Vejledning til konfiguration af mails på din Office 365 til virksomheder eller Microsoft Exchange-konto

Brug følgende ressourcer til konfiguration af mails på din Office 365 til virksomheder eller Microsoft Exchange-konto:

Hvad er POP3-programmer?

Når POP3-mailprogrammer henter mails til computeren, fjernes de hentede mails som standard fra serveren. Det betyder, at du kun kan få adgang til de hentede meddelelser på den computer, hvor du hentede dem. Nogle POP3-mailprogrammer kan konfigureres til at bevare en kopi af meddelelsen på serveren. På den måde kan du få adgang til meddelelsen på mere end én computer.

POP3-mailprogrammer kan kun bruges til at hente meddelelser fra serveren til en enkelt mappe (som regel Indbakke) på computeren. POP3 understøtter ikke adgang til offentlige mapper.

Hvad er IMAP4-programmer?

De mailprogrammer, der bruger IMAP4, er mere fleksible, og de tilbyder som regel flere funktioner end dem, der bruger POP3. Som standard bliver de meddelelser, der hentes af IMAP4-mailprogrammer, på serveren. Det betyder, at du kan få adgang til meddelelserne fra mere end én computer. Med IMAP4 kan du oprette flere mailmapper på serveren, hvilket giver dig adgang til alle meddelelser fra enhver mappe fra mere end én computer.

De fleste IMAP4-mailprogrammer kan konfigureres til at gemme en kopi af din sendte post på serveren, så du kan se dem fra mere end én computer. IMAP4 understøtter flere funktioner, som ikke understøttes i de fleste POP3-programmer. Nogle IMAP4-programmer indeholder f.eks. en funktion, som gør det muligt kun at se brevhovedet af dine mails – dvs. hvem meddelelsen er fra og emnet – på serveren. På den måde kan du nøjes med kun at hente de meddelelser, du vil læse. IMAP4 understøtter også adgang til offentlige mapper.

Almindelige indstillinger til forbindelse i POP3 og IMAP4

Med POP3- og IMAP4-mailprogrammer kan du vælge, hvornår du vil oprette forbindelse til serveren for at sende og modtage mails. Der er nogle ting, du bør overveje, inden du vælger indstillinger.

Tre af de mest almindelige forbindelsesindstillinger er:

  • Send og modtag meddelelser, hver gang du starter mailprogrammet Med denne indstilling sendes og modtages der kun mails, når du starter programmet.
  • Send og modtag meddelelser manuelt Med denne indstilling sendes og modtages der kun meddelelser, når du klikker på "send og modtag" i programmet.
  • Send og modtag meddelelser for hver x minutter Med denne indstilling opretter mailprogrammet forbindelse til serveren for hver x minutter for at sende og hente meddelelser.

Du kan finde oplysninger om disse indstillinger i dit mailprogram i Hjælp til programmet.

 Tip!    Hvis din enhed eller computer altid har forbindelse til internettet, kan du konfigurere mailprogrammet til at sende og modtage meddelelser med nogle minutters mellerum. Hvis du jævnligt opretter forbindelse til serveren, hentes der hele tiden nye meddelelser. Hvis din enhed eller computer ikke altid har forbindelse til internettet, f.eks. hvis du opretter forbindelse til internettet ved hjælp af en opkaldsforbindelse, kan du konfigurere mailprogrammet til, at du skal hente og modtage mails manuelt. På den måde kan du reducere den mængde tid, hvor du har forbindelse til internettet, hvis du bruger en opkaldsforbindelse.

Mailprogrammer, der understøtter POP3 og IMAP4

Hvis din mailkonto understøtter POP3 og IMAP4, kan du bruge mange forskellige programmer til at oprette forbindelse til din konto. Disse omfatter Outlook, Windows Mail, Entourage, Apple Mail, Thunderbird og Eudora. Der er forskel på, hvilke funktioner de forskellige programmer understøtter. Du kan finde oplysninger om, hvilke funktioner de enkelte POP3- og IMAP4-mailprogrammer understøtter i dokumentationen til programmet.

 Bemærk!    Hvis du ikke ved, om mailkontoen understøtter POP3 og IMAP4, kan du kontakte den person, der administrerer postkassen.

I følgende tabel kan du se nogle af de programmer, der understøtter POP3 og IMAP4. For vejledning til, hvordan du konfigurerer en POP3- eller IMAP4-forbindelse til din konto, skal du se Vejledning til konfiguration af mails på din Office 365 til virksomheder eller Microsoft Exchange-konto.

Mailprogram Understøttede operativsystemer
Microsoft Outlook 2013 Windows
Microsoft Outlook 2010 Windows
Microsoft Outlook 2007 Windows
Microsoft Windows Live Mail 2011 Windows
Microsoft Mail 2012 Windows
2009-versionen af Windows Live Mail Windows
Microsoft Windows Mail Windows
Microsoft Entourage 2008 Windows
Microsoft Office 2011 til Mac Apple Macintosh
Mail (Apple Mail) Apple Macintosh
Thunderbird Windows/Apple Macintosh
Pine Windows
Alpine Windows
Eudora Windows
iPhone Mail Apple iOS
Amazon Kindle Fire Email Kindle Fire
Windows Mobile Mail Windows Mobile 5.x eller nyere
Windows Phone Mail Windows Phone 7.x eller nyere

Finde indstillinger for POP- eller IMAP-server

Hvis du opretter forbindelse til din mailkonto på Office 365 for virksomheder, behøver du ikke at lede efter dine indstillinger. Brug følgende indstillinger for Office 365.

Servernavn Port Krypteringsmetode
POP3 outlook.office365.com 995 SSL
IMAP4 outlook.office365.com 993 SSL
SMTP smtp.office365.com 587 TLS

Hvis du bruger Microsoft Exchange-baseret mail, men ikke bruger Office 365 til virksomheder, skal du gøre følgende for at finde dine indstillinger.

  1. Log på din konto ved hjælp af Outlook Web App. Se Logge på Outlook Web App, hvis du har brug for hjælp til at logge på.
  2. Klik på IndstillingerIndstillinger i Outlook Web App > Indstillinger > Konto > Min konto.
  3. Klik på Indstillinger for POP- eller IMAP-adgang på siden Min konto.
  4. Navnet på POP3-, IMAP4- og SMTP-serveren og andre indstillinger, som du kan få brug for at indtaste, er angivet på siden Indstillinger for adgang til POP eller IMAP under hhv. POP-indstilling, IMAP-indstilling og SMTP-indstilling.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

 
 
Gælder for:
Outlook Web App, Outlook Web App for Office 365 til selvstændige og mindre virksomheder, Outlook Web App for Office 365 til store virksomheder