Tilføje, redigere, flytte eller rotere tekst i figurer

Føje tekst til en figur

 1. Markér figuren.
 2. Skriv teksten. Når en figur er markeret, og du begynder at skrive, føjes der tekst til den markerede figur i Visio.
 3. Gør et af følgende for at formatere teksten:
 • Angiv skrifttypeindstillingerne i gruppen Skrifttype under fanen Startside.
 • Angiv justeringsindstillingerne og andre indstillinger i gruppen Afsnit på fanen Startside.
 1. Klik på et tomt område på siden, eller tryk på Esc for at afslutte.

Føje tekst til siden

Du kan også tilføje tekst direkte på siden, uafhængigt af eventuelle figurer eller objekter i tegningen.

 1. Klik på Tekst i gruppen Funktioner under fanen Startside Knapflade.
 2. Klik et vilkårligt sted på siden for at oprette et tekstfelt, eller klik og træk, indtil tekstfeltet har den ønskede størrelse.
 3. Skriv teksten.
 4. Gør et af følgende for at formatere teksten:
 • Angiv skrifttypeindstillingerne i gruppen Skrifttype under fanen Startside.
 • Angiv justeringsindstillingerne og andre indstillinger i gruppen Afsnit under fanen Startside.
 1. Klik på et tomt område på siden, eller tryk på Esc for at afslutte.

Redigere tekst

 1. Dobbeltklik på den tekst, du vil redigere.
 2. Rediger teksten.
 3. Klik på et tomt område på siden, eller tryk på Esc for at afslutte.

 Bemærk!    Hvis du ikke allerede har zoomet ind på figuren, zoomes der ind, mens du skriver. Når du er færdig med at skrive, skal du klikke på et tomt område på siden eller trykke på Esc, så zoomes der ud igen.Sådan stopper du med at zoome ind på teksten:

 1. Klik på fanen Filer, og klik derefter på Indstillinger.
 2. Klik på fanen Avanceret.
 3. Skriv 0 (nul) for punktstørrelsen i feltet Zoom tekst automatisk ved redigering under under Redigeringsindstillinger.

Flytte eller rotere tekst

I en figur

 1. Klik på værktøjet Tekstblok i gruppen Funktioner under fanen Startside Tekstblok.
 2. Klik på figuren for at markere tekstblokken (tekstblok: Det tekstområde, som er knyttet til en figur, og som vises, når du klikker på figuren med tekstværktøjet eller markerer figuren med pegeværktøjet.).

 Bemærk!    Hvis teksten findes i en gruppe, skal du klikke for at markere gruppen og derefter klikke for at markere teksten i figuren.

 1. Træk teksten for at flytte tekstblokken.
 2. Klik på fanen Startside, gå til gruppen Funktioner, og klik på Pegeværktøj Knapflade.

Når du skifter tilbage til Pegeværktøj Knapflade, bevarer teksten den samme placering i forhold til figuren. Hvis du bruger Pegeværktøj til at trække teksten, flyttes figuren også, selvom teksten ikke længere befinder sig i figuren. Hvis du vil flytte teksten uafhængigt af figuren, skal du bruge værktøjet Tekstblok.Tekstblok

På siden

 1. Klik på fanen Startside, gå til gruppen Funktioner, og klik på Pegeværktøj Knapflade.
 2. Klik på teksten og træk for at flytte den, eller træk rotationshåndtaget for at rotere teksten. Når markøren befinder sig over et rotationshåndtag (rotationshåndtag: Det runde håndtag, der vises øverst i en 2D-figur eller en tekstbloks markeringsrektangel, når du markerer figuren eller tekstblokken med pegeværktøjet eller markerer en tekstblok ved hjælp af værktøjet Tekstblok.), ændres den til en pil, der danner en cirkel Rotationsværktøj.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

 
 
Gælder for:
Visio 2013, Visio Professional 2013