Redigere en masterfigur

Når du skal bruge en bestemt figur, og du ikke kan finde en, der passer helt, kan du vælge en figur, der er tæt på, oprette en kopi i din egen stencil og tilpasse din egen kopi af figuren. Du kan bruge den tilpassede figur i alle de diagrammer, du opretter.

  1. Kopiér masterfiguren til en brugerdefineret stencil, f.eks. stencilen Favoritter, Dokumentstencil eller en ny stencil.

Du kan finde oplysninger om brugerdefinerede stencils i Oprette, gemme og dele brugerdefinerede stencils.

  1. Højreklik på masterfiguren i din brugerdefinerede stencil, og klik på Rediger master > Rediger masterfigur.

Der åbnes et nyt vindue, hvor du kan redigere figuren.

  1. Foretag dine ændringer i masterfiguren. Du kan f.eks. bruge dataværktøjerne til at oprette felter af typen Figurdata, værktøjerne Figurtypografier under fanen Startside og værktæjerne Figurdesign under fanen Udvikler for at foretage de ønskede ændringer.
  2. Når du er færdig, skal du lukke vinduet. Visio spørger, om du vil opdatere figuren. Klik på Ja for at gemme ændringerne.

Komplekse masterfigurer udgøres som regel af mange mindre og enkle figurer, der er grupperet. Du kan redigere de små, enkle figurer, f.eks. ved at ændre farven eller størrelsen på en eller flere af dem ved at følge fremgangsmåden herunder.

Redigere dele af en grupperet masterfigur

Du behøver ikke at opdele gruppen i masterfiguren for at redigere de enkelte dele. Hvis du opdeler gruppen af figurer, kan det medføre, at masterfigurerne mister nogle egenskaber. Hvis du forsøgte at opdele gruppen af figurer i masterfiguren, har du muligvis fået vist fejlen "Figurbeskyttelse, objektbeholder og/eller egenskaber for lag forhindrer en fuldstændig udførsel af kommandoen". Du kan i stedet bruge vinduet Masterstifinder til at vælge dele af den grupperede master, som du vil ændre.

  1. Åbn den masterfigur, du vil redigere, i en brugerdefineret stencil.
  2. Vælg Masterstifinder under fanen Udvikler.

Vises fanen Udvikler ikke? Klik på fanen Filer > Indstillinger > Tilpas båndet. Vælg Udvikler på listen over hovedfaner.

  1. I vinduet Masterstifinder skal du udvide mapperne for at vise de elementer, der svarer til figurerne i masteren.
  2. Markér elementer i vinduet Masterstifinder for at markere dem i den grupperede masterfigur.
  3. Foretag ændringerne i den markerede figur.
  4. Luk vinduet, og gem dine ændringer.
 
 
Gælder for:
Visio Professional 2013