Kopiere sider og figurer i en Visio-tegning

Duplikere en side

  1. Højreklik på sidefanen nederst på den side, du vil kopiere.
  2. Klik på Dupliker.

Der oprettes en ny side, som er en kopi af den side, du klikkede på.

Kopiere figurer til den samme placering på en anden side

Når du kopierer en figur og derefter indsætter den på en anden side, kopieres figuren til den samme placering på den nye side, som den havde på den oprindelige side.

  1. Markér de figurer, du vil kopiere.
  2. Tryk på Ctrl+C for at kopiere alle figurerne.
  3. Klik på sidefanen for målsiden, eller klik på fanen Indsæt side for at oprette en ny side.
  4. Tryk på Ctrl+V på målsiden for at indsætte figurerne.

Kopiere en figur til en anden placering på en anden side

  1. Kopiér figuren ved at markere den og trykke på Ctrl+C eller ved at højreklikke på figuren og derefter klikke på Kopiér.
  2. Klik på sidefanen for målsiden, eller klik på fanen Indsæt side for at oprette en ny side.
  3. Højreklik på det sted på siden, hvor figuren skal indsættes, og klik derefter på Sæt ind.

Figuren indsættes der, hvor du højreklikkede på siden.

 
 
Gælder for:
Visio 2013, Visio Professional 2013