Flytte en figur til et andet felt i et tværfunktionelt rutediagram

Marker den figur, du vil flytte, og træk den til den nye placering.

Hvis du vil sikre dig, at en figur stadig er forbundet, når den flyttes, skal du markere figurens forbindelser. Hvis forbindelseshåndtagene bliver røde, er forbindelsen fastklæbet til figuren i hver ende. Når du flytter en figur, brydes forbindelsen derfor ikke. Hvis du vil klæbe en forbindelse fast til en figur, skal du trække forbindelsens slutpunkt til figurens centrum, indtil figuren vises med en rød kontur.