En begyndervejledning til Visio

Der findes mange typer Visio-diagrammer, herunder organisationsdiagrammer, netværksdiagrammer, arbejdsgange eller hus- og kontorplaner. Du kan bruge de samme tre grundtrin til at oprette næsten alle diagrammer:

 1. Vælg og åbn en skabelon.
 2. Træk og forbind figurer.
 3. Føj tekst til figurer.

Lad od oprette et rutediagram som et eksempel.

Trin 1: Vælg og åbn en skabelon

 1. Start Visio.
 2. Klik på den store kategoriknap Rutediagram.
 3. Klik på Standardrutediagram, og klik derefter på Opret.

Hver skabelon indeholder figurer, som relaterer til typen af tegninger i samlinger, der kaldes stencils. Stencils findes i vinduet Figurer ved siden af tegningssiden. En af de stencils, der åbnes med skabelonen Standardrutediagram, er f.eks. Figurer til standardrutediagrammer.

Trin 2: Træk og forbind figurer

Du kan oprette diagrammet ved at trække figurer fra stencilen til den tomme side og forbinde dem med hinanden. Du kan forbinde figurerne på flere måde, men lige nu skal du bruge Opret automatisk forbindelse. F.eks. kan du bare med nogle få klik forbinde et rutediagrams start/slut-figurer med en ny procesfigur.

 1. Træk figuren Start/slut fra stencilen Figurer til standardrutediagrammer over på tegningssiden, og slip derefter museknappen.
 2. Hold markøren over figuren, så de blå pile til Opret automatisk forbindelse vises.

Pile til Opret automatisk forbindelse

 1. Placer markøren på den blå pil, der peger mod det sted, hvor du vil placere den anden figur.

En miniværktøjslinje vises, der indeholder figurer fra toppen af stencilen.

Miniværktøjslinjen Opret automatisk forbindelse

 1. Klik på den firkantede figur Proces.

Figuren Proces føjes til diagrammet og forbindes automatisk til figuren Start/slut

Hvis den figur, du vil tilføje, ikke findes på miniværktøjslinjen, kan du trække den ønskede figur fra vinduet Figurer og slippe den på en blå pil. Den nye figur forbindes til den første figur på samme måde, som hvis du havde klikket på den på miniværktøjslinjen.

Brug også pilene til Opret automatisk forbindelse til at oprette forbindelse mellem to figurer, som allerede er på tegningen. Træk en af pilene fra én figur, og slip den på en anden figur. Så får du en pil fra den første figur til den anden.

Trin 3: Føj tekst til figurer

 1. Klik på figuren, og begynd at skrive. Du behøver ikke at dobbeltklikke for at føje tekst til en figur. Når du skriver, føjes teksten til den markerede figur.

Markér en figur, og skriv

 1. Klik på et tomt område på tegningssiden, eller tryk på Esc, når du er færdig med at skrive.

Du kan føje tekst til næsten alle objekter – også forbindelser – ved at markere dem og begynde at skrive.

Hvad er Visio-figurer, stencils og skabeloner?

Figurer

Visio-figurer er færdige objekter, som du trækker over på tegningssiden – de er diagrammets byggesten.

Når du trækker en figur fra vinduet Figurer på tegningssiden, forbliver den oprindelige figur på stencilen. Den oprindelige figur kaldes en masterfigur. Den figur, du placerer på tegningen, er en kopi – også kaldet en forekomst – af masterfiguren. Du kan trække lige så mange forekomster af samme figur, som du vil, over på tegningen.

Rotere og tilpasse størrelsen på figurer

De mest almindelige ting, du kan foretage dig med figurer, omfatter funktioner, der er indbygget direkte i figurerne. Visuelle tip hjælper dig, så du hurtigt kan finde og bruge funktionerne.

 • Rotationshåndtag

Det runde håndtagRotationshåndtag, der er placeret over en markeret figur, kaldes et rotationshåndtag. Træk det mod højre eller venstre, når du vil rotere figuren.

 • Forbindelsespile til Opret automatisk forbindelse

Forbindelsespilene Knapflade hjælper dig, så du nemt kan forbinde figurerne med hinanden, som du så i forrige afsnit.

 • Markeringshåndtag til tilpasning af figurer

Du kan bruge de firkantede markeringshåndtag til at ændre figurens højde og bredde. Klik og træk markeringshåndtaget i et hjørne af en figur for at forstørre figuren uden at ændre dens proportioner, eller klik og træk markeringshåndtaget i siden af en figur for at gøre figuren højere eller bredere.

Særlige funktioner i Visio-figurer

Visio-figurer er meget mere end simple billeder eller symboler.

Figurer kan indeholde data

Du kan føje data til de enkelte figurer ved at skrive dataene i vinduet Figurdata – klik på Opgaveruder i gruppen Vis under fanen Vis, og klik derefter på Figurdata. I Visio Professional Edition kan du også importere data fra en ekstern datakilde.

Data vises ikke som standard i tegningen. Du kan se data for en enkelt figur ved at åbne vinduet Figurdata ved Data > Vis/skjul > Vinduet Figurdata og derefter markere figuren.

Hvis du vi have vist data til mange figurer på én gang, kan du bruge funktionen datagrafik, som også findes under fanen Data. I følgende illustration vises data til to træer samtidig.

Datagrafik viser data til to figurer samtidig.

Figurer med særlige funktioner

Mange Visio-figurer har specielle funktioner, som du kan finde ved at strække, højreklikke på eller flytte det gule justeringshåndtag på figuren.

Du kan f.eks. strække figuren Personer for at få vist flere personer eller strække figuren Voksende blomst for at angive, at den vokser.

På figuren Personer vises op til fire personer, når den strækkes vandret  Figuren Voksende blomst vokser i højden, når den strækkes lodret

 Tip!    Du kan finde ud af, hvad du kan gøre med en figur, ved at højreklikke på den for at se, om der findes nogen specielle kommandoer i genvejsmenuen.

Hvis du opretter et organisationsdiagram, kan figurer opbygge rapporteringsstrukturen automatisk. Træk hver enkelt persons figur til diagrammet, og slip oven på den overordnedes figur. Figurerne forbindes automatisk, så man kan se hierarkiet.

Stencils

Visio-stencils indeholder figursamlinger. Figurerne i hver stencil har noget til fælles – figurerne kan være en samling figurer, som du skal bruge til at oprette en bestemt type diagram eller flere forskellige udgaver af samme figur.

Vinduet Figurer

Stencilen Figurer til standardrutediagrammer indeholder f.eks. kun almindelige rutediagramfigurer. Der findes mere specialiserede rutediagramfigurer i andre stencils, f.eks. stencilerne Arbejdsprocesobjekter og TQM.

Stencils vises i vinduet Figurer, og titellinjerne grupperes øverst i vinduet. Hvis du vil se figurerne til en bestemt stencil, kan du klikke på titellinjen. Hvis skabelonen indeholder mange stencils, indeholder titellinjeområdet et rullepanel, og nogle af titellinjerne vil være skjult. Du kan rulle for at få vist alle titellinjerne. Du kan også udvide titellinjeområdet ved at trække den nederste delelinje nedad, så alle titellinjerne vises.

Åbne en Visio-stencil

Hver skabelon åbnes med de stencils, du skal bruge til at oprette en bestemt type tegning, men du kan altid åbne andre stencils.

 • Klik på Flere figurer i vinduet Figurer, peg på den ønskede kategori, og klik derefter på navnet på den stencil, du vil bruge.

Skabeloner

Når du vil oprette et diagram, skal du starte med en skabelon til den pågældende diagramtype (eller nærmeste type, hvis den ønskede skabelon ikke findes – du kan til enhver tid ændre indstillingerne til det ønskede). Visio-skabeloner hjælper dig med at starte med de rigtige indstillinger:

 • Stencils fyldt med de figurer, der skal bruges til at oprette en bestemt type tegning

Skabelonen Husplan åbnes f.eks. med stencils fyldt med figurer som vægge, møbler, hvidevarer, skabe osv.

Skabelonen Organisationsdiagram indeholder særlige figurer til chefer, overordnede, assistenter, stillinger, konsulenter, ledige stillinger m.m.

 • Relevante mål på gitterstørrelser og linealer

Til nogle tegninger kræves en særlig skalering. Skabelonen Områdeplan åbnes f.eks. med en teknisk skalering, hvor 1 tomme repræsenterer 10 fod. Skabelonerne leveres klar med den passende indstilling for tegningstypen.

 • Specielle faner

Nogle skabeloner har entydige funktioner, som du kan finde under specielle faner på båndet. Hvis du f.eks. åbner skabelonen Kontorindretning, vises fanen Plan. Du kan bruge fanen Plan til at konfigurere de visningsindstillinger, der er specifikke for diagrammer til indretning af kontorer

 • Guider kan hjælpe dig med specielle typer tegninger

Når du åbner en Visio-skabelon, hjælper en guide dig i nogle tilfælde med at komme i gang. Skabelonen Indretningsplan åbnes f.eks. med en guide, der hjælper dig med at konfigurere oplysningerne til indretningsplanen.

Få vist eksempler på skabeloner

Sådan finder du ud af, hvilke skabeloner der er tilgængelige:

 1. Klik på fanen Filer.
 1. Klik på Ny.
 2. Klik på de forskellige skabelonkategorier, og klik derefter på miniatureskabelonerne for at se korte beskrivelser af skabelonerne.

Tilbage til toppen Tilbage til toppen

 
 
Gælder for:
Visio 2013, Visio Professional 2013