Side 3 af 20FORRIGENÆSTE

Lære Access 2007 at kende

Access-tabel med navne og kontaktpersonoplysninger

Gå i gang med at bruge tabeller.

Hvis du har data, har du lister. Access forvandler disse lister til tabeller tabeller. Tabeller er organiseret efter elementer i rækker, og efter kategorier i kolonner. I Access kaldes rækker for poster og kolonner for felter.

Posten for hver medarbejder indeholder felter som efternavn og fornavn, e-mail-adresse, stillingsbetegnelse og så videre. Posten for hver udgift indeholder datoen, beløbet, formålet osv. Du kan bruge de tabeller, der allerede er oprettet til dig i en Access-skabelon, eller du kan selv vælge, hvad du vil medtage.

Organiseringen i tabeller er det, der gør Access så effektiv. Så hvordan adskiller Access-tabeller sig fra lister eller Excel-regneark? Det er næste punkt.

Side 3 af 20FORRIGENÆSTE