Side 4 af 20FORRIGENÆSTE

Lære Access 2007 at kende

Access-tabeller, der viser relationer

Relaterede tabeller bruger data effektivt.

Access er anderledes, fordi programmet anvender relaterede tabeller. Det er opbygget, så én tabel kan finde og bruge data i en anden tabel. På den måde er det f.eks. ikke nødvendigt at indtaste medarbejdernavne eller projektnavne, du allerede har gemt, når du skal holde styr på arbejdselementer.

Billedet viser dette. Du indtaster en ny opgave i tabellen Opgaver. Som en del af det skal du vælge et projektnummer i feltet Projekt, der bruger data fra tabellen Projekter. Desuden bruger feltet Ejer i tabellen Projekter data fra tabellen Medarbejdere, og det betyder, at tabellen Opgaver og tabellen Projekter begge ved, hvilken medarbejder arbejdet er tildelt. Det hjælper dig igen med at vide, hvem arbejdet er tildelt. De relaterede tabeller gør Access mere effektivt end listerne eller regnearkene.

Side 4 af 20FORRIGENÆSTE