Side 13 af 21FORRIGENÆSTE

Kom på omgangshøjde med Access 2007

Kommandoen Rapport under fanen Opret og Værktøjer til rapportlayout med fanen Formatering

De nye rapporter er virkelig hurtige.

Følgende vil ikke overraske dig: Klik på fanen Opret og derefter på Rapport for at oprette en ny rapport i Access 2007. Access baserer den nye rapport på det eksisterende objekt, der allerede er åbent, eller som du har valgt i navigationsruden.

Den nye rapport åbnes i layoutvisning, og på båndet vises Værktøjer til rapportlayout med tre faner, Formatering, Arranger og Sideopsætning (disse faner vises kun på båndet, når de kan bruges). Brug kommandoerne under disse faner til at ændre kontrolelementers og etiketters udseende eller til at vælge margener, papirstørrelse og andre udskriftsindstillinger. Du kan naturligvis få vist ændringerne, mens du foretager dem. Det vil du se i den næste øvelse.

Side 13 af 21FORRIGENÆSTE