Side 12 af 21FORRIGENÆSTE

Kom på omgangshøjde med Access 2007

Kommandoen Formular under fanen Opret og Værktøjer til formularlayout med fanen Formatering

Opret en formular i en fart, formater den, som du vil.

Klik på fanen Opret og derefter på Formular for at oprette en ny formular i Access 2007. Mere enkelt kan det ikke blive. Access baserer den nye formular på det eksisterende databaseobjekt, der allerede er åbent, eller som du har valgt i navigationsruden.

Den nye formular åbnes i layoutvisning, og båndet indeholder Værktøjer til formularlayout med to faner, Formatering og Arranger. (Værktøjer til formularlayout vises kun på båndet, når de kan bruges). Med kommandoerne under disse faner er det nemt at ændre kontrolelementers og etiketters udseende, så tricket er at vide, hvornår man skal stoppe. Det bedste er, at du kan få vist ændringerne, mens du foretager dem. Hvis du ikke kan lide en ændring, kan du fortryde den med CTRL+Z eller knappen Knapflade på værktøjslinjen Hurtig adgang.

Side 12 af 21FORRIGENÆSTE