Side 7 af 35FORRIGENÆSTE

Komme på omgangshøjde med Word 2007

Miniværktøjslinjen

Når du markerer tekst og peger på den, vises miniværktøjslinjen udtonet.

Nogle formateringskommandoer er så nyttige, at du ønsker, at de skal være tilgængelige, uanset hvad du laver.

Du vil f.eks. hurtigt formatere noget tekst, men du arbejder under fanen Sidelayout. Du kunne klikke på fanen Startside for at få vist formateringsindstillingerne, men her er en hurtigere fremgangsmåde:

Billedtekst 1 Marker teksten ved at trække med musen, og peg derefter på markeringen.
Billedtekst 2 Miniværktøjslinjen vises udtonet. Hvis du peger på miniværktøjslinjen, vises den tydeligt, og du kan klikke på en formateringsindstilling på linjen.

Miniværktøjslinjen er god, når du arbejder med formateringsindstillinger, men hvad nu, hvis du ønsker, at andre kommandoer altid skal være tilgængelige? Brug Værktøjslinjen Hurtig adgang. På næste side forklares det, hvad den er.

Side 7 af 35FORRIGENÆSTE