Side 7 af 9FORRIGENÆSTE

Lære Word 2007 at kende II: Redigere tekst og revidere dokumenter

Rullepanel, rulleboks og rullepile

Billedtekst 1 Rullepanelet.
Billedtekst 2 Træk rulleboksen for at flytte op eller ned i dokumentet.
Billedtekst 3 Klik på rullepilene for at flytte op eller ned i dokumentet.

Forestil dig, at du har et langt dokument, som du gerne vil læse igennem uden hele tiden at skulle trykke på piletasterne for at flytte indsætningspunktet. Du kan gøre dette ved at rulle med rullepanelet.

Rullepanelet findes i højre side af vinduet som vist på billedet. Du bruger det ved at klikke på rulleboksen og derefter trække den op eller ned for at gå igennem dokumentet uden at skulle flytte indsætningspunktet. Du kan også klikke på en af rullepilene i enderne af rullepanelet for at flytte op eller ned.

Du kan rulle hurtigt ved hjælp af tastaturet ved at trykke på PAGE UP Page Up op for at flytte ét skærmbillede op eller PAGE DOWN Page Down for at flytte ét skærmbillede ned. Du kan prøve alt dette i øvelsen.

Side 7 af 9FORRIGENÆSTE