Side 4 af 9FORRIGENÆSTE

Lære Word 2007 at kende II: Redigere tekst og revidere dokumenter

Ord, som er markeret, i dokument

Ordet "faktisk" er markeret.

Når du har føjet sætningen til det første afsnit, gennemlæser du afsnittet. Du synes, at den anden sætning lyder bedre, hvis du sletter ordet "faktisk".

Når du vil slette tekst, skal du først markere det, du vil slette. Du kan gøre dette ved hjælp af musen eller tastaturet.

  • Placer markøren på ordet "faktisk", og dobbeltklik derefter på ordet. Du kan også klikke foran "faktisk", holde venstre museknap nede og derefter trække markøren hen over ordet.

ELLER

  • Brug piletasterne på dit tastatur til at placere indsætningspunktet foran eller bag ved teksten. Hold SKIFT-tasten nede, og tryk på den piltast, der flytter indsætningspunktet i den ønskede retning, indtil hele teksten er markeret.

Når "faktisk" er markeret, skal du slette ordet ved at trykke på DELETE på tastaturet.

Tip!     På billedet kan du se formateringsmærker: en prik Formateringsprik mellem hvert ord og sætning, og et afsnitstegn Afsnitstegn i slutningen af hvert afsnit (se beskrivelsen i "Lære Word 2007 at kende I: Oprette dit første dokument"). Du kan bruge disse mærker og tegn, når du gennemlæser tekst. Du vil f.eks. ikke slette mellemrummet mellem ord eller sætninger, og én prik mellem hvert ord eller sætning viser, at afstanden er, som den skal være. Du kan lære, hvordan du får vist og skjuler formateringsmærker i øvelsen og i oversigtskortet.

Side 4 af 9FORRIGENÆSTE