Side 32 af 35FORRIGENÆSTE

Komme på omgangshøjde med Word 2007

Kommandoen Konverter i den menu, der åbnes fra knappen Microsoft Office

Sådan konverteres dine filer til det nye filformat.

Kan du konvertere et ældre dokument til det nye filformat? Selvfølgelig. Når dokumentet er åbent i Word 2007, skal du blot klikke på Microsoft Office-knappen og derefter klikke på kommandoen Konverter i menuen.

Denne konvertering giver dig fordelene ved det nye format (hjælper med at gøre filerne mindre, mere sikre osv.) og også de nye funktioner i deres fulde, uændrede form. Du har f.eks. alle de indstillinger, der blev vist i dialogboksen Vælg en SmartArt-grafik, ikke det mindre sæt.

Bemærk!    Hvis du har konfigureret Windows til at vise filtypenavne, ændres filnavnet fra Dokument.doc ´til Dokument.docx. "x" står for XML.

Side 32 af 35FORRIGENÆSTE